Statinių naudotojų (savininkų) dėmesiui!

SUSIKAUPĘS SNIEGAS TURI BŪTI PAŠALINTAS NUO STATINIŲ IŠORINIŲ ATITVARŲ IR KITŲ KONSTRUKCIJŲ!

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad žiemą, susikaupus ant stogų sniegui, gali būti viršijamos leistinos laikančiųjų konstrukcijos apkrovos.
Įspėjame, kad žiemą gausiai iškritęs sniegas, susikaupęs ant statinių stogų, ir dėl pasikeitusios oro temperatūros susiformavęs ledas ar dėl tirpstančio sniego atsiradęs vanduo padidina statinių apkrovas. Ypatingos priežiūros žiemą reikia šiuolaikinių prekybos centrų ir kitų paskirčių statiniams, pastatytiems iš lengvų metalo konstrukcijų. Jų perdangos plotas yra didelis, o laikančiosios konstrukcijos metalinės. Kad būtų išvengta galimų griūčių ir nelaimingų atsitikimų, statinių naudotojai, vadovaudamiesi Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, privalo nuolat stebėti sniego storį ant stogų bei jo poveikį statiniui ir imtis skubių priemonių susikaupusiam sniegui bei ledui pašalinti nuo statinių išorinių atitvarų ir kitų konstrukcijų. Vykdomus stebėjimus ir atliekamus darbus būtina registruoti statinio techninės priežiūros žurnaluose.
Už gyvenamųjų namų ir kitų statinių priežiūrą atsakingi asmenys privalo operatyviai organizuoti varveklių, ant stogų susikaupusio sniego ir ledo šalinimo darbus, pavojingas vietas aptverti ar kitais būdais užtikrinti praeivių saugumą.

Prašome statinių naudotojus (savininkus) labai rimtai atsižvelgti į šią problemą, laiku apsisaugoti ir apsaugoti kitus nuo galimų pasekmių.

Elektrėnų savivaldybės administracija<- Grįžti į atgal