Šaulių pratybos „Pasipriešinimas 2015“

1952 m. sausio 6 d. Smėlių r., Paškonių kaime, MGB vykdant karinę operaciją ir aptikus vienoje sodyboje 5 partizanus, partizanai ėmė veržtis iš apsuptos sodybos.

Didžiosios Kovos Apygardos B rinktinės vado Antano Vaičiūno-Skirmanto vadovaujami 4 vyrai laimingai pasitraukė į mišką, tačiau partizanų vadas žuvo pakirstas kulkų.
Pagerbiant šio partizano atminimą ir gyvybę, paaukotą ant laisvės kovų aukuro, Elektrėnų LDK Algirdo 1-osios šaulių kuopos šauliai sausio 24, 31 bei vasario 1 dienomis surengė pratybas „Pasipriešinimas 2015“.
Dvylika jaunųjų šaulių buvo mokomi žvalgybos ir kovos patrulių veiksmų: objekto žvalgybos, saugaus kliūčių (kelių, proskynų ir sankryžų) įveikimo, maskuotės, judėjimo būdų. Šauliai žvalgė priešo stovyklavietę, ilgą laiką šliauždami ir maskuodami savo judėjimą rinko svarbią informaciją apie priešo pajėgas, staigioje pasaloje užėmė patogias pozicijas, išnaudoję netikėtumo elementą efektyviai sunaikino priešo pajėgas ir laimingai atsitraukė į saugų rajoną. Taip pat šauliai mokėsi įkurti stovyklavietę, užtikrinti jos gynybą, užkurti laužą žiemos sąlygomis.
Per šias pratybas jaunuoliai visą laiką praleido miške ir bent šiek tiek pajautė tuos sunkumus, kuriuos patyrė Lietuvos partizanai 1944–1965 metais. Kai po pratybų aptarimo jau reikėjo skirstytis namo, visi norėjo dar pabūti prie bendro laužo ir pasidalinti savo įspūdžiais.
Elektrėnų LDK 1-oji šaulių kuopa širdingai dėkoja instruktoriams Kęstučiui Kucevičiui, Ryčiui Strasevičiui ir Eividui Žemaitaičiui už jauniesiems šauliams perduotas žinias.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų