Pasirašytos sutartys dėl 5 daugiabučių namų renovacijos

Gegužės 19 d. UAB Elektrėnų komunalinio ūkio generalinis direktorius Ričardas Leckas ir UAB „Santerma“ direktorius Tomas Andriejūnas pasirašė daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektų ir statybos rangos darbų sutartis.

Per pirmąjį renovacijos etapą numatyta renovuoti 2 daugiabučius namus Vievyje ir 3 Elektrėnuose. Darbai turi būti atlikti per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos: atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projektai turės būti parengti ne vėliau kaip per 2 mėnesius, o atnaujinimo (modernizavimo) darbai turės būti atlikti ne vėliau kaip per 8 mėnesius.
Meras Kęstutis Vaitukaitis, administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas išsakė savo nuomonę dėl namų renovacijos, kaip svarbu darbus atlikti kokybiškai, kad gyventojai greičiau patys galėtų pajusti naudą. <- Grįžti į atgal