Namo renovacijos darbai nestovi vietoje

Visoje šalyje palengva įsibėgėja antrasis daugiabučių namų renovacijos etapas, kuriame bus modernizuota 1700 neefektyviausiai energiją vartojančių pastatų. Ne vienus metus strigusį procesą išjudino naujasis renovacijos modelis, paskatinęs pačias savivaldybes imtis iniciatyvos.

Šiuo metu jau pasirašyta daugiau kaip 700 daugiabučių renovacijos rangos darbų sutarčių, iš jų daugiau kaip 500 įgyvendinamos tik per savivaldybes. Elektrėnų savivaldybėje pagal naująjį modelį atnaujinami 7 daugiabučiai, vienas jų – Elektrėnuose, Saulės g. 13. Spalio 28 d. vykusiame šio namo gyventojų susitikime su UAB „A–Z Projektai“ pardavimų vadovu Renatu Zinkevičiumi, rangovų įmonės UAB „Autairas“ statybos darbų vadovu Rimvydu Merkeliu, techninę priežiūrą vykdančios UAB „Renovacijos konsultacijos“ darbų techniniu prižiūrėtoju Ramūnu Aučyna, Elektrėnų komunalinio ūkio (EKŪ) generaliniu direktoriumi Ričardu Lecku, šios įmonės vadybininke daugiabučių namų priežiūrai Vilija Leleiviene buvo atsakyta į visus klausimus, susijusius su namo renovacija.

Sutartis pasirašyta birželio mėnesį

Kaip informavo EKŪ gen. direktorius R. Leckas, nuo 2013 m. gruodžio buvo skelbti net 6 konkursai  rangovų darbams pirkti, tačiau darbai nupirkti tik 2014-06-05. Viena iš priežasčių – Elektrėnuose nustatyta palyginti nedidelė renovacijos darbų kaina – 200 Lt/kv. m., kai tuo tarpu kitose savivaldybėse ji siekia ir 240–270 Lt/kv.m. Po kone pusmetį trukusios tylos pasirašyta darbų rangos sutartis su įmone UAB „Autairas“, turinčia nemažą daugiabučių namų modernizavimo patirtį.

Detalizuotas namo investicinis planas

UAB „A–Z projektai“ atstovas susirinkime konkrečiai išdėstė, kas ir kokiomis priemonėmis bus modernizuojama, akcentavo, kas jau padaryta. Pagal investicinį namo renovacijos planą, kuriam patys gyventojai pritarė, bus keičiama stogo danga, 180 mm storio polistireno putplasčiu šiltinamos fasado, kiek siauresniu, 140 mm, putplasčiu – balkonų sienos. Anot įmonės atstovo, visi numatyti darbai kiek užtruko, nes pirmiausia reikėjo pašalinti pamatų defektus, sutvirtinti fasado ir pamatų plokštes. Gyventojai išsakė savo pastebėjimus dėl būtino kai kurių perdangų tvirtinimo. Akcentuota, jog atlikti sutvirtinimo darbai gyventojams papildomai nekainuos.
UAB „Autairas“ statybos darbų vadovas Rimvydas Merkelis patikino gyventojus, jog šiemet planuojama baigti šiltinti vieną sieną, cokolį, pakeisti senus butų langus, jei tik oro sąlygos leis tai padaryti. Taip pat dar šiais metais bus apšiltintas stogas, taigi 9 aukšto butų gyventojai netrukus gyvens šilčiau. Ant stogo bus įrengta saugumo reikalavimus atitinkanti tvorelė, pakeisti lietvamzdžiai, šiltinami langokraščiai ir kt.
Kitas darbų etapas – balkonų stiklinimas pagal vienodą projektą. Namo investiciniame projekte tai nenumatyta, gyventojams siūloma stiklinti balkonus savarankiškai, tai padaryti rekomenduojama iki pavasario. Balkonų aptvarai taip pat nebus keičiami, tik dailinami, tvarkomi.
Anot įmonės „Autairas“ atstovo, modernizavimo pradžioje darbų eigos kaip ir nesimato, bet jau įpusėjus keisti fasadą rezultatas išryškės. Beje, fasado renovacijos kaina sudaro apie 40 proc. visos sumos.

Bus pakeistos šilumos ir vėdinimo sistemos

Pasibaigus šildymo sezonui bus dalinai pertvarkoma šilumos sistema: rūsyje keičiami ir izoliuojami magistraliniai vamzdynai, montuojami elektroniniai šilumos davikliai, butuose ant radiatorių bus įrengti individualūs apskaitos prietaisai – termoreguliatoriai-dalikliai. Šiems darbams numatoma skirti apie mėnesį laiko. Radiatoriai nebus keičiami, juos gyventojai galės pasikeisti vėliau tokia pačia tvarka kaip ir iki šiol (kreipęsi į EKŪ ir gavę technines sąlygas).
Sandariam, šiltam namui itin aktualu tinkamas vėdinimas, todėl bus įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, kuri užtikrins oro judėjimą. Kiekviename bute bus bent 2 rekuperatoriai, vėdinimas atsieis apie 2-3 Lt per mėnesį. Rūsyje oro srautų judėjimą užtikrins armuoto stiklo paketų langai su orlaidėmis.

Suprojektuotas naujas liftas

Pagal investicinį planą numatytą naują liftą planuojama įrengti pavasario pradžioje. Liftas jau suprojektuotas, jį gamina „Kauno liftai“. Lifto montavimo darbai paprastai trunka nuo pusantro iki dviejų mėnesių, tad gyventojai, ypač viršutinių aukštų, tai turi žinoti iš anksto ir nusiteikti tam tikriems nepatogumams. Specialioje sąskaitoje sukauptus apie 40 tūkst. litų, EKŪ vadovo R. Lecko teigimu, namo gyventojai bendru sutarimu galės panaudoti kitoms reikmėms (laiptinės remontui ar kt.)

Paskola paimta 20 metų

Paskolą 20 metų su 24 mėn. grąžinimo termino atidėjimu namo renovacijai EKŪ suteikė AB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA). VIPA teikia lengvatines paskolas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, kurios tikslas – sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, racionaliai naudoti energijos išteklius, užtikrinti efektyvų būsto naudojimą, gerinti gyvenamąją aplinką bei gyventojų gyvenimo kokybę. Lėšos lengvatinėms paskoloms pagal šią programą skiriamos taikant Europos Komisijos JESSICA iniciatyvą. Kompensuojamos lėšos sudaro 40 proc., likusi suma išdalijama butams. Šiuo metu skaičiuojama, jog trijų kambarių buto renovacija be valstybės paramos kainuotų apie 39 tūkst. litų (baigus visus darbus suma bus patikslinta). Pradėjus grąžinti paskolą butų savininkams kas mėnesį bus įteikiami du atsiskaitymo lapeliai: vienas – įprastoms komunalinėms paslaugoms apmokėti, kitas – paskolai. Pasirinktas linijinis paskolos grąžinimo būdas leis sumokėti mažiau palūkanų, be to, tolygiau išdėstomos grąžintinos sumos. Gyventojai, pageidausiantys visą sumą sumokėti iš karto, galės tai padaryti po to, kai renovuotą namą įvertins valstybinė komisija, nustatysianti jo energetinį efektyvumą, t. y. kai bus gautas energetinis namo sertifikatas.
Susirinkime buvo akcentuota, jog gyventojai tiesiog vietoje gali gauti atsakymus į daugelį individualių su renovacija susijusių klausimų (pvz., dėl langų rūšies pasirinkimo ir pan.), darbų vadovas objekte lankosi bent 2-3 kartus per savaitę. EKŪ taip pat neliks nuošalyje iškilus kokioms nors nenumatytoms problemoms, suteiks pagalbą tvarkant namo aplinką ir gerinant infrastruktūrą.Šalyje jau įsibėgėja antrasis renovacijos pagal naująjį modelį etapas. Šiame etape dalyvauja 58 šalies savivaldybės, atrinkusios atnauj
inti 1700 neefektyviausiai energiją vartojančių daugiabučių, – dvigubai daugiau nei pirmajame etape, kai buvo atrinkta per 800 daugiabučių.
2013 m. pradėję renovaciją gali gauti 40 proc. valstybės paramą – 15 proc. iš „Jessica“ programos, 25 proc. – iš specialiosios Klimato kaitos programos lėšų.
Po renovacijos gyventojai dar kurį laiką, kol bus išmokėta paskola (apie 6-8 metus), turėtų mokėti 10 proc. mažesnius nei vidutiniškai mokėjo pastaruosius vienus ar dvejus metus mokesčius už šildymą, o vėliau – tik už faktiškai sunaudotą šilumą, t. y. gerokai mažiau.
Užtruko laiko, kol buvo parengtas techninis namo renovacijos projektas, sutvarkyta visa darbams pradėti reikalinga dokumentacija.

Alma Jurgelevičienė<- Grįžti į atgal