Informacija apie socialinę paramą mokiniams

Kad mokiniai gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, tėveliai gali kreiptis jau nuo liepos 1 d.

Socialinė parama mokiniams skiriama, kai jie mokosi pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pa- grindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (525 Lt). Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtinta Socialinės paramos mokiniams teikimo Elektrėnų  savivaldybėje  tvarkos aprašas, kuriame numatyta atvejai, kai mokinių nemokamas maitinimas skiriamas, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžio (700 Lt). Dėl šios paramos reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorių seniūnijoje. Kreipimosi metu turėti: asmens tapatybės dokumentą, vaiko (-ų) gimimo liudijimą (-us), pažymas apie visų šeimos narių gaunamas pajamas (atsižvelgiant į aplinkybes arba už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio) ir kitus dokumentus. Jeigu kreipi- mosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna socialinę pašalpą, pareiškėjas pateikia tik prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.
Tėvelių dėmesiui. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos, todėl, jei dėl minėtos paramos kreipsitės po rugpjūčio 20 d., vaikui nemokamas maitinimas gali būti paskirtas vėliau nei nuo rugsėjo d.

Elektrėnų savivaldybės informacija<- Grįžti į atgal