Informacija apie būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programos vykdymą

2013 m. Elektrėnų savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija išnagrinėjo 7 neįgalių žmonių prašymus dėl būsto ar gyvenamosios aplinkos jiems pritaikymo.

Nesant pakankamam finansavimui 2 asmenų prašymų vykdymai atidėti vėlesniam laikotarpiui. Elektrėnų savivaldybėje pagal būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo programą neįgaliesiems yra įrengti 4 keltuvai (platformos) už kurių techninį aptarnavimą yra atsakinga savivaldybės administracija. Sugedus 1 keltuvui (platformai) buvo svarstomi klausimai dėl jo remonto taip pat dėl kitų keltuvų (platformų) techninio aptarnavimo finansavimo.
Iš viso 2013 metais būstas ar gyvenamoji aplinka buvo pritaikyta 8 asmenims (4 iš jų asmenims buvo finansuotas keltuvų (platformų) techninis aptarnavimas ir remontas). Iš jų 3 neįgalieji, turintys labai ryškius ar vidutinius judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimus, 2 neįgalieji su ryškiais judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimais.
2013 m. šiai programai įgyvendinti buvo gauta ir panaudota 14526,31 Lt. Iš valstybės biudžeto būsto pritaikymui skirta 9336,62 Lt, administravimui 373,46 Lt. Iš savivaldybės biudžeto būsto pritaikymui skirta 4816,23 Lt.
2013 metais turėjome galimybę pritaikyti būstą ar gyvenamąją aplinką 4 neįgaliesiems, kurie prašymus dėl būsto ar gyvenamosios aplinkos pritaikymo pateikė dar 2012 m.
Praėjusių metų būsto pritaikymo programos vykdymo rodikliai pateikiami lentelėje (nuotrauka).
Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad neįgalieji, kurie turi labai ryškius, ryškius ar vidutinius judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus ir norintys prisitaikyti būstą ar gyvenamąją aplinką, pagal gyvenamąją vietą turi kreiptis į socialinio darbo organizatorius seniūnijose ir pateikti prašymą. Judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai nustatomi atsižvelgiant į šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013-03-27 įsakymą Nr. A1-137. Asmenys, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, pripažįstami turintys labai ryškius judėjimo funkcijų sutrikimus. Asmenims, kuriems yra nustatytas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis ir jiems išduota aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis, neįgaliojo vežimėlis skirtas paraplegikui (tetraplegikui), elektrinis vežimėlis, skuteris ar kito tipo neįgaliojo vežimėlis, pripažįstami su ryškiais judėjimo funkcijų sutrikimais. Kiti neįgalieji, kuriems yra nustatytas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis ir jiems išduotos kitos techninės priemonės (pvz.: įvairios vaikštynės, ramentai ir pan.), pripažįstami turintys vidutinius judėjimo funkcijų sutrikimus.
Pagal preliminarius duomenis 2014 metais planuojama būstą pritaikyti 8 neįgaliesiems. Iš jų du prašymai yra pateikti dar 2012 metais.

Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų