Elektrėnų savivaldybėje – naujas vicemeras

Gegužės 28 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo netikėtumu – mero pavaduotojas Viktoras Valiušis (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) neteko savo užimamų pareigų.

Slaptu tarybos narių balsavimu šis postas atiteko Vytautui Vėželiui (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga). V. Valiušio atsistatydinimą inicijavo tarybos narių dauguma, pareiškusi nepasitikėjimą mero pavaduotoju.

Elektrėnų ledo rūmai laukia naujo šeimininko

Tarybos posėdyje buvo pritarta sprendimo projektui „Dėl pritarimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra“ tikslingumui“. Dabar tikimasi, jog atsilieps verslininkai, norintys plėtoti verslą Elektrėnuose koncesijos būdu.
Minėtu sprendimu bus siekiama, kad vadovaudamasis Koncesijos sutartimi koncesininkas vykdytų ūkinę-komercinę veiklą, susijusią su Ledo rūmų infrastruktūros statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojimu ir priežiūra, teiktų viešąsias paslaugas, valdytų ir naudotų perduotą turtą, prisiimtų didžiąją dalį su ūkine-komercine veikla susijusių rizikų, vykdytų visas Koncesijos sutartyje nustatytas teises ir pareigas.
Mero Kęstučio Vaitukaičio ir kai kurių tarybos narių nuomone, tikimybė rasti koncesininką nedidelė, beveik prilygstanti stebuklui, tačiau viltis visgi yra.

Ar bus išmokėtas priedas ligoninių direktoriams?

Bene daugiausia diskusijų tarp tarybos narių sukėlė siūlymas nustatyti priedą VšĮ Elektrėnų ligoninės direktorei Laimutei Matkevičienei.
Tarybos nario V. Valiušio nuomone, skirti piniginį priedą, kaip paskatinimą, vadovui, kurio vadovaujama ligoninė dirba nepelningai, yra paprasčiausiai neatsakinga.
Tarybos narys Algimantas Adomaitis (partija „Tvarka ir teisingumas“) taip pat teigė nepritariantis tokiam siūlymui, nes, jo manymu, minėta ligoninė tinkamai nevykdo savo tiesioginių pareigų, medicininė pagalba šioje įstaigoje nėra užtikrinama visą parą, kaip derėtų.
Tarybos nariui Jonui Grybauskui (Lietuvos socialdemokratų partija) pasiūlius sprendimo priėmimą kuriam laikui atidėti, bendru tarybos narių sutarimu siūlymui buvo pritarta.
Išsiaiškinus visas aplinkybes prie minėto klausimo bus grįžta netolimoje ateityje.
Sprendimas dėl priedo nustatymo VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriui Vitalijui Glambai taip pat buvo atidėtas.

Taryba patenkinta švietimo ir socialinių įstaigų darbu

Svarstant Elektrėnų savivaldybės mokyklų, darželių, socialinių paslaugų centrų ir kt. finansines bei minėtų įstaigų vadovų veiklos ataskaitas, netikėtumų nebuvo – visiems projektų sprendimams buvo pritarta vienbalsiai. Išsekus darbotvarkės klausimams savivaldybės tarybos posėdis baigėsi anksčiau nei buvo numatyta.

Vilma Griškauskienė<- Grįžti į atgal