Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų

Elektrėnų seniūnijos vietos bendruomenės tarybai (toliau VBT) 2015 m. yra paskirti 6397,00 eurai.

Prašome vietos bendruomenės: seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojus, jų atstovus (seniūnaičius ar kt.), šioje teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, kitas nevyriausybines organizacijas, teikti prašymus raštu dėl 2015 m. skirtų lėšų panaudojimo Elektrėnų seniūnijos referentei Vidai Apanavičienei.
Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programa patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-71, 2013 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-102 patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programos įgyvendinimo aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-125 redakcija), kuriuo vadovaujasi savivaldybės, įgyvendindamos šią programą savo teritorijoje.
Išsamesnės informacijos, kaip pildyti prašymą, prašome teirautis el. p. seniunija@elektrenai.lt

Vietos bendruomenės taryba<- Grįžti į atgal