„Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2014–2015 m. m.“

Elektrėnų savivaldybė tarp savivaldybių, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2014–2015 m. m.“

 Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
Elektrėnų savivaldybė 2013–2014 m. m. dalyvavo veiksmo tyrime, šįmet taip pat teikė paraišką dalyvauti minėtame veiksmo tyrime (dalyvaus 40 savivaldybių iš 60, 2013–2014 m. m. dalyvavo 23 savivaldybės iš 60). Testavimas mokyklose planuojamas 2015 m. balandžio mėn. pabaigoje–gegužės mėn. pradžioje.

Savivaldybėms bus pateikti šie vertinimo ir įsivertinimo įrankiai

 

Klasė

Testavimo trukmė

Standartizuotas skaitymo testas

4

45 min.

Standartizuotas rašymo testas

4

45 min.

Standartizuotas matematikos testas

4

45 min.

Standartizuotas pasaulio pažinimo testas

4

45 min.

4 klasės mokinio klausimynas

4

apie 30 min.

Standartizuotas skaitymo testas

8

60 min.

Standartizuotas rašymo testas

8

60 min.

Standartizuotas matematikos testas

8

60 min.

Standartizuotas gamtos mokslų testas

8

60 min.

Standartizuotas socialinių mokslų testas

8

60 min.

8 klasės mokinio klausimynas

8

apie 30 min.

Kartu su standartizuotais testais bus skelbiamos:
vertinimo instrukcijos,
testų charakteristikos,
šalies mokinių rezultatai.
Veiksmo tyrime dalyvaus šios Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigos:
1. Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazijos 8 klasės;
2. Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos 4 ir 8 klasės;
3. Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinės mokyklos Pastrėvio skyriaus 4 ir 8 klasės;
4. Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos 8 klasės;
5. Elektrėnų savivaldybės Beižionių mokyklos-daugiafunkcio centro 4 ir 8 klasės;
6. Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinės mokyklos 4 ir 8 klasės;
7. Elektrėnų savivaldybės Vievio pradinės mokyklos 4 klasės;
8. Elektrėnų pradinės mokyklos 4 klasės;
9. Elektrėnų  mokyklos-darželio „Pasaka“ 4 klasė.
Savivaldybė įsipareigoja pagal suderintą tvarką ir grafiką administruoti pateiktus standartizuotus testus laikydamasi testavimų vykdymo tvarkos ir užtikrindama testų administravimo patikimumą. Privalėsime pagal pateiktas vertinimo instrukcijas įvertinti mokinių darbus, suvesti duomenis į NEC darbuotojų parengtas elektronines formas.
NEC įsipareigoja parengti, išspausdinti, supakuoti ir pateikti savivaldybei visą reikiamą testavimo medžiagą (standartizuotus testus ir mokinių klausimynus), parengs specialią elektroninę duomenų suvedimo formą-programą, kuri automatiškai apskaičiuos rezultatus ir parengs kiekvienos mokyklos, kiekvienos klasės ir kiekvieno vaiko mokymosi pasiekimų statistinę ataskaitą (profilį), kurioje bus vaizdžiai pateikta esminė lyginamoji visų testuojamų dalykų rezultatų informacija. Nacionalinis egzaminų centras perduotų mokinių užpildytų klausimynų (be mokinių pavardžių) duomenis suves į duomenų bazę ir apskaičiuos įvairius aktualius statistinius rodiklius, taip pat ir savivaldybės mokyklų sukuriamą pridėtinę vertę.
Savivaldybė gaus ataskaitą, kurioje bus pateikti tiriamų mokyklų mokinių apibendrinti ir kiekvienos tiriamos ugdymo srities pasiekimai. Elektrėnų savivaldybės mokinių pasiekimai bus palyginti su šalies, dalyvaujančių savivaldybių atitinkamų klasių mokinių atitinkamų ugdymo turinio sričių pasiekimais.

Iki 2015 m. rugsėjo 30 d. savivaldybės interneto svetainėje paskelbsime trumpą ataskaitą apie standartizuotų testų vykdymą, apibendrintus savivaldybės rezultatus.
Siekiame savivaldybėje taikyti suderinto vertinimo sistemą, kuri leistų pamatuoti kiekvieno mokinio daromą pažangą, padėtų mokykloms rasti prioritetines problemas, jų priežastis, kurios būtų svarbios mokyklos pažangai.

Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
vyr. specialistė Lina Viktoravičienė<- Grįžti į atgal