Didelė šventė mažiausioje savivaldybės Gilučių seniūnijoje

Rugsėjo 6-ąją mažiausia pagal teritoriją Gilučių seniūnija šventė Gilučių vardo paminėjimo 430-ąjį jubiliejų. Šventė prasidėjo iškilmingomis Mišiomis ir Liudo Mikalausko koncertu Žaslių Šv. Jurgio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Žaslių bažnyčios klebonas, teol. mgr. Algis Ananis. Visuotinę maldą sukūrė gilutiškė Onutė Mozūraitienė, o perskaitė ją Žydronė Sakaliūnienė. Skaitinius skaitė Rūta Janonytė ir Mantas Vičkačka. Vėliau iškilmingas renginys persikėlė į Gilučių kaimo naują laisvalaikio erdvę su stacionaria lauko scena šalia seniūnijos administracinio pastato Liepų gatvėje.

Didelė šventė mažiausioje savivaldybės Gilučių seniūnijoje

 

Rugsėjo 6-ąją mažiausia pagal teritoriją Gilučių seniūnija šventė Gilučių vardo paminėjimo 430-ąjį jubiliejų. Šventė prasidėjo iškilmingomis Mišiomis ir Liudo Mikalausko koncertu Žaslių Šv. Jurgio bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Žaslių bažnyčios klebonas, teol. mgr. Algis Ananis. Visuotinę maldą sukūrė gilutiškė Onutė Mozūraitienė, o perskaitė ją Žydronė Sakaliūnienė. Skaitinius skaitė Rūta Janonytė ir Mantas Vičkačka. Vėliau iškilmingas renginys persikėlė į Gilučių kaimo naują laisvalaikio erdvę su stacionaria lauko scena šalia seniūnijos administracinio pastato Liepų gatvėje.

 

Silvija BIELSKIENĖ

 

Sveikinimai, dovanos, padėkos, linkėjimai

 

Oficialią šventės dalį pradėjo Gilučių seniūnė Kristina Vitartė, linkėdama visiems sveikatos, energijos ir meilės toliau kuriant Gilučių istoriją ir plačiai skleidžiant žinią apie Gilučių kraštą.

 

Jubiliejaus proga asociacija Gilučių bendruomenė įteikė Gilučių seniūnei dovaną – naminės duonos kepalą, kaip skalsos ir stiprybės simbolį, linkint seniūnei – išminties, gyventojams – bendrystės, o Gilučių kraštui – klestėjimo.

 

Sveikinimo žodžius šventės metu susirinkusiems skyrė: Lietuvos Respublikos Seimo narė Laimutė Matkevičienė, Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, mero pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, Kazokiškių seniūnas Arvydas Vyšniauskas, Kietaviškių seniūnė Jurgita Matkevičienė, asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ vadovė Birutė Grybauskienė. Šventėje dalyvavo knygnešio Petro Gudelio anūkas, proanūkiai ir kiti kraštiečiai. Prisimenant Gilučių istoriją, buvo skaitomas V. Bukausko eilėraštis „Gilučiai“ (skaitovė V. Tamošiūnienė), skambėjo Gilučių etnografinio ansamblio „Obelėlė“ dainos (vadovė D. Norušienė).

 

Populiariausios pavardės

 

Pirmųjų čia įsikūrusių žmonių pavardės buvo Janavičiai, Gudalai, kurie laikui bėgant tapo Gudeliais, kaimui pamažu augant, atėjusios marčios ir žentai atsinešė naujų pavardžių. Tačiau pačios populiariausios Gilučių teritorijoje – Gudelių ir Janavičių pavardės.

Seniūnė Kristina Vitartė kartu su kultūrinių renginių organizatore Vida Vičkačkiene simboliniais ąžuolo lapais, kaip atminimo dovanomis, apdovanojo ilgaamžius Gilučių krašto gyventojus, kurių giminės šaknys siejamos su istorijos šaltiniuose minimomis pirmųjų Gilučių vietovės gyventojų pavardėmis. Jų liko nedaug, bet tie, kurie lipo į sceną, – didžiausia gilutiškių vertybė. Tai: Aleksandra (Gudelytė) Gudelienė, Marija (Janavičiūtė) Kaščiukevičienė, Dalia (Gudelytė) Krupickienė, Aleksas Janavičius.

 

Apdovanoti jubiliejiniais metais gimę vaikučiai

 

Atminimo dovanos įteiktos šeimoms, kurios savo gyvenimus kuria Gilučių krašte. Į sceną buvo pakviestos šeimos, kuriose jubiliejiniais metais gimė ir Gilučių seniūnijoje užregistruoti vaikai: Matas Misiūnas, Eiprilė Petruškevičiūtė, Elijus Vosylius, Kristijonas Šerkšnas, Milana Žilionytė.

 

Mero padėkos Gilučių seniūnijos darbštuoliams

 

Šie metai jubiliejiniai ne tik Gilučiams, bet ir Elektrėnų savivaldybei, tad simbolinis ąžuolo lapas įteiktas ir merui Kęstučiui Vaitukaičiui.

Elektrėnų savivaldybės 20-mečio proga penkiolikai Elektrėnų savivaldybės administracijos Gilučių seniūnijos darbuotojų, Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyriaus darbuotojams, seniūnaitijų seniūnaičiams, Gilučių seniūnijos seniūnei įteiktos Mero padėkos. Jas įgarsino Tarybos ir mero sekretoriato vedėja Vaida Davidavičienė, įteikė meras Kęstutis Vaitukaitis:

Gilučių seniūnijos specialistei Irenai Antanavičienei už ilgametį, sąžiningą, nuoširdų ir atsakingą darbą bei geranoriškas iniciatyvas kasdieninėje seniūnijos veikloje; Gilučių seniūnijos ūkvedžiui Jonui Pacevičiui už ilgametį, sąžiningą, nuoširdų ir atsakingą darbą bei geranoriškas iniciatyvas kasdieninėje seniūnijos veikloje; Gilučių seniūnijos darbininkei Daivai Gudeliauskienei už ilgametį, sąžiningą, nuoširdų ir atsakingą darbą bei geranoriškas iniciatyvas kasdieninėje seniūnijos veikloje; Gilučių seniūnijos elektrikui Pranciškui Kundrotui už ilgametį, sąžiningą, nuoširdų ir atsakingą darbą bei geranoriškas iniciatyvas kasdieninėje seniūnijos veikloje;

Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyriaus pradinių klasių mokytojai Rasutei Jarockienei už edukacinės aplinkos kūrimą, nuoširdų, atsakingą ir konstruktyvų darbą bei toleranciją; Gilučių skyriaus ikimokyklinio ugdymo auklėtojai Ritai Povilavičienei už edukacinės aplinkos kūrimą, nuoširdų, atsakingą ir konstruktyvų darbą bei toleranciją; Gilučių skyriaus darbuotojai Danguolei Masalskienei už pagarbą žmogui, aplinkai ir nepriekaištingą pareigų atlikimą; Gilučių skyriaus darbuotojai Vitalijai Janavičienei už pagarbą žmogui, aplinkai ir nepriekaištingą pareigų atlikimą;

Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorei Ritai Rikterienei už atsakingumą ir pareigingumą, nuoširdų bendravimą ir pagalbą žmogui;

Elektrėnų kultūros centro kultūrinių renginių organizatorei Vidai Vičkačkienei už nuoseklų kultūrinio gyvenimo kūrimą Gilučių seniūnijoje, etninės kultūros papročių ir tradicijų puoselėjimą bei iniciatyvas vykdant meninės kūrybos sklaidą;

Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos Gilučių filialo vyresniajai bibliotekininkei Veronikai Tamošiūnienei už bibliotekos veiklos sklaidą, nuoširdų bendravimą su skaitytojais ir krašto istorijos išsaugojimą;

Gilučių seniūnijos Kalninių Mijaugonių seniūnaitijos seniūnaičiui Vytui Barysui už nuoširdų ir atsakingą seniūnaičio pareigų vykdymą, gerų bendravimo ir bendradarbiavimo santykių su seniūnaitijos gyventojais puoselėjimą;

Gilučių seniūnijos Gilučių seniūnaitijos seniūnaičiui Nobertui Januškai už nuoširdų ir atsakingą seniūnaičio pareigų vykdymą, gerų bendravimo ir bendradarbiavimo santykių su seniūnaitijos gyventojais puoselėjimą;

Gilučių seniūnijos Gabriliavos seniūnaitijos seniūnaitei Ritai Marcinkevičienei už nuoširdų ir atsakingą seniūnaitės pareigų vykdymą, gerų bendravimo ir bendradarbiavimo santykių su seniūnaitijos gyventojais puoselėjimą;

Gilučių seniūnei Kristinai Vitartei už nuolatinį dėmesį ir atsakingą, nuoširdų darbą siekiant efektyviai spręsti seniūnijos gyventojų problemas.

 

Vyko krepšinio 3x3 turnyras

 

Gilučių sporto aikštyne sporto mėgėjai išbandė savo jėgas krepšinio turnyre 3x3. Žaidėjai varžėsi dviejose grupėse: „Giliukų“ ir „Ąžuolų“. Taurės nugalėtojams buvo įteiktos šios šventės metu.

Gilučių seniūnijos įsteigtos taurės atiteko:

„Giliukų“ grupės I vietos komandai „Dingo šuo“; II vietos komandai „Dumblas“; III vietos komandai „Covid 19“.

„Ąžuolų“ grupės I vietos komandai „Laužom standartus“ (Semeliškės); II vietos komandai „Liejam“; III vietos komandai „Iš po vakar“.

Simboliniai ąžuolo lapai įteikti naudingiausiems finalo žaidėjams: „Giliukų“ grupėje Ignui Čižui; „Ąžuolų“ grupėje Rapolui Bielskiui.

Šventėje gerą nuotaiką kurstė atlikėja Giulija ir grupė „Patruliai“.

Asociacija Gilučių bendruomenė (šefas S. Barzda) vaišino čia pat verdamu plovu, neliko nė vieno nepavaišinto, net du katilai garavo, išvirta 50 litrų!

Vyko prekybinė grupė, vaikai linksminosi ant batutų.

 

Dėkojame organizatoriams

 

Kaip gerai, kad sukasi laiko ratas ir atveda prie jubiliejų. Šventės suartina, šventės nupučia rūpesčių debesis, šventės suteikia galimybę didžiuotis sava istorija, gyvenamąja vietove. Tai didžiulė dovana Gilučių gyventojams. O mums, atvykusiems iš gretimų seniūnijų, galimybė atsipalaiduoti, pailsėti, paklausyti, išgirsti ir akis paganyti. Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams, puikaus, sklandaus scenarijaus autoriams, renginio vedėjai Ramunei Matonienei, ir visiems gilutiškiams už vaišingumą ir skleistą gerą nuotaiką!!!

 

Šiek tiek istorijos

Gilučių seniūnija įsikūrusi autostrados Vilnius–Kaunas dešinėje, 5 km nuo Elektrėnų miesto, šalia geležinkelio Vilnius–Kaunas. Seniūnija ribojasi su Kaišiadorių rajono Žaslių bei Žiežmarių seniūnijomis. Ji įkurta 2000 metais Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu. Iki tol visa Gilučių seniūnijos teritorija priklausė Kaišiadorių rajono Žaslių seniūnijai. Gilučių seniūnija užima 2 481 ha. Gyventojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 504. Didžiausi yra du kaimai: Gilučių ir Gabriliavos.

Lietuvos Respublikos Prezidentas 2006 m. rugpjūčio 1 d. dekretu patvirtino Gilučių herbą. Žaliame fone pavaizduota 12 auksinių gilių, kurios simbolizuoja pirmąjį įsikūrusio kaimo sodybų skaičių. Ąžuolas – tai kovose už laisvę Gilučių gyventojų parodytos tvirtybės simbolis, o žalia spalva reiškia viltį ir laisvės siekį. Herbo spalvos yra ir Gilučių vėliavoje.

Gilučiai rašytiniuose istoriniuose šaltiniuose įvardyti 1590 m. Gilučių kaimas – seniūnijos centras Žaslių parapijos revizijos dokumentuose minimas 1795 m., kaimą valdant Ignotui Žarnovskiui. Žaslių parapijos 1795 m. revizijos duomenimis, Gilučių k. buvo 12 sodybų. Jose gyveno 80 gyventojų. Veikė smuklė. Apie 1913 metus kaime veikė lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ skyrius. Kaimą nuo žemės paviršiaus kelis kartus buvo nušlavę gaisrai. Iš naujo atstatytas kaimas ir šiandien prasideda ten, kur iki 1929 metų buvo senasis Gilučių k.

Seniūnijos administraciniame pastate įsikūrę Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyrius, kultūros klubas, biblioteka, liaudies amatų kūrybinės dirbtuvėlės. Seniūnijos teritorijoje yra maisto prekių parduotuvė, įmonės, perdirbančios medieną, teikiančios autotransporto paslaugas. Strošiūnų kaime įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje „Rimo fazenda“ visada maloniai sutinkami svečiai, o sėkmingai veikiantis kartodromas „SPEEDWAY“ visuomet laukia norinčių aktyviai praleisti laisvalaikį.

Seniūnija garsėja darbščiais, žemę mylinčiais ūkininkais, tiesiausias vagas ariančiais artojais. Ūkininkauja apie 90 seniūnijos gyventojų. Devyni ūkininkai dirba daugiau nei po 50 ha, vieni augina javus, kiti plėtoja mišrius ūkius, vienas ūkininkas augina avis. Senųjų Migūčionių kaime ekologiniame ūkyje auginami dėmėtieji elniai, hailendai ir dekoratyvieji paukščiai.

Nors Gilučių seniūnija mažiausia savivaldybėje (pagal teritoriją), čia gausu aktyvių savo kraštą mylinčių ir kultūrą puoselėjančių žmonių. Gilučių etnografinis ansamblis (vadovė D. Norušienė) puoselėja etninę kultūrą, dainininkės yra liaudies kūrybos pateikėjos, išsaugojusios vietos tradicijas. Gilučiuose dažnas svečias – seniūnijos apylinkėse gimęs ir augęs rašytojas Juozas Kundrotas. Lietuvių spaudos draudimo laikais Gilučiuose gyveno knygnešys Petras Gudelis (palaidotas Gilučių kapinėse). Šalia Gilučių buvo Gabriliavos ir Mijaugonių dvarai, iki šių dienų išlikęs Kalninių Mijaugonių piliakalnis, kuris 1999 m. paskelbtas Kultūros paminklu. Pūstakiemio k. botaniniame draustinyje, kuris užima tik 0,70 ha, auga į Raudonąją knygą įrašytas rudeninis vėlyvis. 2018 m. veiklą pradėjo asociacija Gilučių bendruomenė.

2018 m. minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį Gilučių k. atidengtas ir pašventintas koplytstulpis „Garsinantiems mūsų kraštą 2017“.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų