VTEK verdiktas: medikai turi pasitempti

Daugumai sveikatos priežiūros specialistų reikėtų pasitempti atskleidžiant privačius interesus. Tokia išvada peršasi Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK), išanalizavusiai beveik 10 tūkst. viešajame sektoriuje dirbančių gydytojų, odontologų ir farmacininkų pateiktų deklaracijų.

81 proc. deklaravusiųjų nurodė tik bazinę informaciją – savo ir sutuoktinio vardą, pavardę bei pagrindinę darbovietę. O duomenis apie saistančius ryšius, gautas dovanas, sudarytus sandorius, vykdomas individualias veiklas ar kitą interesų konfliktą galinčią sukelti informaciją atskleidė vos 19 proc. deklaravusiųjų. VTEK analizės metu taip pat paaiškėjo, kad net 88 proc. deklaravusiųjų pildė deklaraciją tik vieną kartą ir vos 12 proc. duomenis tikslino ar papildė.
„Privačių interesų deklaravimas – tęstinis procesas. Deklaraciją būtina tikslinti kiekvieną kartą, kai atsiranda naujų duomenų, galinčių sukelti interesų konfliktą. Būtų keista, jei per tuos metus, kai atsirado pareiga deklaruoti, nė vienas iš šių asmenų nebūtų gavęs 150 eurų viršijančios dovanos, nedalyvavęs asociacijų veikloje, neėmęs paskolos, nepirkęs ar nepardavęs nieko, kas viršytų 3 tūkst. eurų sumą. Kai iš septynių deklaracijos lapų užpildomi vienas arba du, kyla įtarimų, kad įstatyme įtvirtinta pareiga vykdoma formaliai ir negalvojama apie siekiamybę dirbti skaidriai. Patirtis rodo, kad kiti tarnautojai vidutiniškai užpildo keturis ar penkis deklaracijos lapus“, – sakė VTEK pirmininkas Romas Valentukevičius.
Šiemet įsigaliojo naujas privačių interesų deklaracijos priedas. Jame valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys gali nurodyti abejonių keliančius ryšius, atsiradusius einant pareigas. Tai gali būti privačiomis lėšomis finansuoti mokymai, gautos nemokamos paslaugos, reklaminiai produktai, produktų prezentacijos ir kita. Tačiau šiuo deklaracijos priedu per porą mėnesių pasinaudojo tik nedaugelis sveikatos priežiūros specialistų.
„Esama situacija rodo, kad, norėdami atitikti jiems keliamus skaidrumo reikalavimus ir pateisinti visuomenės lūkesčius, viešojo sektoriaus medikai turi stipriai pasitempti. Siekdami bendrų tikslų, teigiamų rezultatų šioje srityje tikimės pasiekti aktyviai bendradarbiaudami su Sveikatos apsaugos ministerija“, – sakė R. Valentukevičius.
VTEK tikisi, jog efektyvinti prevencijos bei kontrolės priemones padės ir prie sveikatos priežiūros sistemos skaidrinimo prisijungusios farmacijos kompanijos. Keturiasdešimt jų iki šių metų vidurio yra įsipareigojusios atskleisti pernai sveikatos priežiūros specialistams ar organizacijoms perleistas vertes – tai yra, pateikti informaciją apie įvairius medikams suteiktus piniginius mokėjimus ir nepiniginę naudą.
Prievolė atskleisti privačius interesus biudžetinėse, valstybės ir savivaldybių bei viešosiose įstaigose dirbantiems gydytojams, odontologams ir farmacininkams numatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme. Sveikatos priežiūros specialistams galioja tokia pati privačių interesų deklaravimo tvarka, kaip ir politikams bei kitiems valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims. Ši pareiga atsirado 2014-aisiais, kai Seimas išplėtė privačius interesus privalančių atskleisti asmenų ratą.
Privačių interesų deklaracijos VTEK standartizuotai teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Viešajame sektoriuje dirbančių gydytojų, odontologų ir farmacininkų deklaracijos yra viešos ir visuomenei prieinamos VTEK interneto svetainėje. Išimtys taikomos asmenims, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra neviešinami.

Eglė Ivanauskaitė, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų