Taikos sutartis garantuos mobiliojo ryšio vartotojų privatumo apsaugą

Lietuvos vartotojų institutas ir šalies mobiliojo ryšio operatoriai – UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel ir UAB Tele2 – pasirašė taikos sutartį, kuria garantuojama vartotojų privatumo apsauga. Susitarimas įpareigoja operatorius tiesioginę rinkodarą telefonu privačių ne savo klientų atžvilgiu vykdyti tik turint išankstinį sutikimą, gaunamą teisėtais ir etiškais būdais.

 „Kai telefoninė rinkodara vykdoma nepažeidžiant įstatymų ir asmens privatumo, ji naudinga vartotojui, nes padeda sutaupyti laiko, sudaro galimybes gauti geresnių pasiūlymų. Džiaugiamės pasirašyta taikos sutartimi ir mobiliojo ryšio operatorių apsisprendimu užtikrinti žmonių teisę į privatumą bei asmens duomenų apsaugą“, – teigia Lietuvos vartotojų instituto prezidentė Zita Čeponytė. – „Tikimės, kad šis susitarimas paskatins ir kitus verslo subjektus nepažeidinėti teisės aktų bei labiau paisyti vartotojų interesų.“

Prievartinė telerinkodara nutraukta

Taikos sutarties tarp Lietuvos vartotojų instituto ir šalies mobiliojo ryšio operatorių pagrindu tapo „Tiesioginės rinkodaros telefonu etikos kodeksas“, kurį neseniai pasirašė UAB Bitė Lietuva, UAB Omnitel ir UAB Tele2. Susitarime akcentuojama, kad tiesioginę rinkodarą telefonu mobiliojo ryšio operatoriai galės vykdyti tik turėdami išankstinį vartotojo sutikimą, gautą iki tiesioginės rinkodaros skambučio. Vartotojo sutikimas gaunamas jau telerinkodaros tikslu vykdomo skambučio metu, pvz., pokalbio pradžioje, nebus laikomas išankstiniu.
Vartotojo sutikimas turi būti aiškus ir nedviprasmiškas, pateiktas laisva valia. Draudžiama bet kokiais klaidinančios ar agresyvios komercinės veiklos veiksmais skatinti ar inicijuoti vartotojo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros telefonu. Prieš gaunant vartotojo sutikimą dėl telefoninės rinkodaros, jam turės būti suteikiama išsami informacija apie tiesioginės rinkodaros telefonu tikslus ir priemones bei būdus atšaukti savo sutikimą. Vartotojams, norintiems atsisakyti tiesioginės telerinkodaros, negalės būti sudaromi apsunkinimai, pvz., reikalaujant atvykti į įmonės veiklos vietą ar pan.

Didelis laimėjimas vartotojų teisių srityje

Pasak Lietuvos vartotojų instituto interesams atstovaujančios advokatės Lauros Gumuliauskienės, jau vien tai, kad šis ieškinys buvo priimtas nagrinėti teisme, yra nemenkas pasiekimas vartotojų teisių gynimo srityje. Dar didesnis laimėjimas buvo Vilniaus apygardos teismo sprendimas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti mobiliojo ryšio operatoriams vykdyti tiesioginę telerinkodarą, neturint išankstinio vartotojo sutikimo.
„Aktyvus Lietuvos vartotojų instituto siekis apginti vartotojų viešąjį interesą parodė, kad teisės aktų nuostatos, numatančios mūsų šalies vartotojų asociacijoms teisę kreiptis su ieškiniu į teismą, nėra vien deklaracija – jos realiai veikia“, – pažymi advokatė Laura Gumuliauskienė. – „Tai, kad ginčą pavyko užbaigti taikiai, o didieji šalies operatoriai sureagavo į Lietuvos vartotojų instituto veiksmus bei pasirašė Etikos kodeksą, tik patvirtina šios, kol kas praktiškai beveik netaikytos, procedūros svarbą.“

Prireikus vėl kreipsis į teismą

Lietuvos vartotojų instituto vertinimu, su mobiliojo ryšio operatoriais sudaryta taikos sutartis leidžia sėkmingai apginti vartotojų viešąjį interesą, taikiai išspręsti kilusį ginčą bei išvengti vartotojų privatumo pažeidimų ateityje. Vis dėlto situacija, ypač aktyviai tiesioginę telerinkodarą iki pateikiant ieškinį vykdžiusių operatorių veiksmai, ir toliau bus stebimi.
Jei būtų pastebėta, kad mobiliojo ryšio operatoriai nesilaiko pasiekto susitarimo arba kiti verslo subjektai pažeidžia teisinį tiesioginės telerinkodaros reglamentavimą, Lietuvos vartotojų institutas, remdamasis sėkminga patirtimi, neatmeta galimybės prireikus ir vėl kreiptis į teismą.

Vartotojai.lt<- Grįžti į atgal