Planuojama, kad 2016–aisiais šalyje dirbantieji sudarys 1,3 milijono žmonių

Šiandien Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 2014-2016 m. projektui. Tai vienas svarbiausių dokumentų, apimantis daugybę priemonių, orientuotų į tris pagrindines sritis: paramą darbdaviams, paramą darbuotojams bei paramą švietimui ir profesiniam orientavimui.

Šiomis priemonėmis bus siekiama užtikrinti palankią verslo aplinką, skatinti investicijas ir didesnę pridėtinę vertę sukuriančių darbo vietų steigimą, ugdyti gyventojų verslumą ir remti verslo kūrimo iniciatyvas, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausių gyventojų grupių: jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų užimtumo skatinimui. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, didžioji dalis šių priemonių įgyvendinimui numatytų lėšų bus skirta užimtumo didinimui regionuose.

Tikimasi, kad jau 2016 metais bus pasiektas 70,7 proc. (2013 m. jis buvo 63,5 proc.) darbingo amžiaus žmonių užimtumas, t. y. dirbantieji sudarys – 1,3 milijono žmonių. Šiems tikslams įgyvendinti numatoma skirti per 1,9 mlrd. litų.

Paramos darbdaviams priemonėmis, numatyta remti kokybiškas nuolatinio pobūdžio konsultavimo apie verslo pradžią ir mokymą paslaugas, ypatingą dėmesį skiriant smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems regionuose. Numatoma skirti subsidijas verslininkams, teikti finansinę paramą pradedantiems verslą, kompensuoti paskolų iš Verslumo skatinimo fondo palūkanas, remti ne žemės ūkio paskirties verslą kaimo vietovėse.

Bendradarbiaujant su bendruomenėmis, seniūnijomis, savivaldybėmis planuojama rengti teritorijų verslo aplinkos žemėlapius, teritorinėse darbo biržose kurti bendradarbiavimo tinklus ir plėtoti socialinį dialogą su mokymo įstaigomis, darbdaviais, savivaldybėmis, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais socialiniais partneriais.

Vyresnio amžiaus darbuotojai bus skatinami ilgiau likti darbo rinkoje, ilgalaikiai ir žemos kvalifikacijos bedarbiai turės galimybes grįžti į darbo rinką. Planuojama didinti neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje, sudaryti galimybes grįžtantiems emigrantams integruotis į ją.

Formaliojo švietimo pagalba bus rengiami reikalingi verslui specialistai, gerinamas profesinio orientavimo paslaugų prieinamumas ir kokybė, akcentuojant regionų, verslo poreikius ir stengiantis nukreipti būtent ta linkme specialistų rengimą, taip pat plėtoti kompetencijų vertinimo ir pripažinimo, mokymosi visą gyvenimą sistemą.

Pranešimą paskelbė: Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija<- Grįžti į atgal