Kaip užtikrinti socialinę žmonių gerovę

Nors pasaulis tampa vis modernesnis ir gyvename išties gerai, tačiau visuomet bus pažeidžiamų žmonių, kuriems reikės ištiesti pagalbos ranką, padedant spręsti įvairias problemas, kad jie neliktų visuomenės nuošalyje.

Vienas iš pagalbos žmogui specialistų yra socialinis darbuotojas. Tai yra asmuo, gebantis atliepti individualius kiekvieno žmogaus poreikius. Jis geba būti empatišku, moka užmegzti santykį, priimti žmogų tokį, koks jis yra. Per paskutinius 10 metų Lietuvoje plėtėsi socialinių paslaugų spektras, augo socialinių darbuotojų skaičius. 2018 metais įvykus vaiko teisų apsaugos reformai, savivaldybėse buvo įsteigti atvejo vadybininkų etatai. Šią specialybę gali dirbti darbuotojai, turintys socialinio darbuotojo išsilavinimą. Taip pat yra aktyviai vykdoma vaikų dienos centrų plėtra, kuri pažymi apie augantį socialinių darbuotojų poreikį. Pasak Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros vedėjos doc. dr. Rasos Naujanienės, socialinių darbuotojų poreikis auga daugelyje sričių: užtikrinant senyvo amžiaus žmonių psichosocialinius poreikius, vaiko teises, vaiko ir šeimos gerovę, tinkamą visuomenės narių fizinės ir psichinės sveikatos priežiūrą bei darbą su bausmes atliekančiais asmenimis. Kiekvienoje skirtingoje srityje dirbantis socialinis darbuotojas naudoja skirtingus darbo metodus ir tai priklauso nuo to, su kuria socialiai pažeistų asmenų grupe jis dirba. Kalbant iš praktinės pusės, galima įvardinti kintančius socialinio darbo metodus: atvejo vadyba, psichosocialinis konsultavimas, socialinis darbas grupėse, tarpusavio santykių konsultavimas, individualus tėvų konsultavimas vaikų auklėjimo klausimais (ypač vaikams pasiekus paauglystės amžių), konsultavimas priklausomybių problemų atvejais. Ateityje socialinių darbuotojų poreikis augs tam, kad būtų galima užtikrinti socialinę žmonių gerovę.

Vienas iš socialinių paslaugų teikėjų Elektrėnų savivaldybėje buvo Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras, kuris nuo 2018 metų sausio 1 d. buvo reorganizuotas ir prijungtas prie Elektrėnų socialinės globos namų ir tapo Elektrėnų socialinės globos namų Pakalniškių padaliniu. Pakalniškių padalinys teikia šias paslaugas: apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo nakvynės namuose, laikino apnakvindinimo, intensyvią krizių įveikimo pagalbą (apgyvendinant įstaigoje), socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugą. Įstaigoje socialiniai darbuotojai dirba su negalią turinčiais asmenimis, senoliais, socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, ar priklausomybių turinčiais, patekusiais į sudėtingas situacijas asmenimis. Per 2022 metus savarankiško gyvenimo namuose paslaugos buvo suteiktos 15 asmenų, apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga buvo suteikta 9 asmenims, krizių įveikimo paslauga buvo suteikta 11 asmenų, vaikų dienos socialinė priežiūra buvo suteikta 16 asmenų. Nuo 2023 metų sausio 1 dienos Elektrėnų socialinės globos namų Pakalniškių padalinio Vaikų dienos centro veiklą perėmė Pakalniškių kaimo bendruomenė „Jorė“. Elektrėnų socialinės globos namų Pakalniškių padalinyje paslaugas teikia vyriausiasis socialinis darbuotojas, socialinis darbuotojas, keturi socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas, užimtumo specialistas, ūkio dalies specialistas. Dirbant įstaigoje su klientais svarbiausia yra kokybiškas paslaugų teikimas, vertybių priėmimas, tarpusavio santykių užmezgimas, atsakomybė, lankstumas, nesavanaudiškumas, sąžiningumas ir nešališkumas.

Socialinis darbas – tai nuolatinis darbas ne tik su klientu, bet ir su savimi pačiu. Šią specialybę pasirenkantis žmogus turi pašaukimą ir didelį norą padėti kitiems. Darydamas tai ką daro, jis tiki, kad savo darbu gali padėti likimo nuskriaustiems žmonėms. Tik didelis noras, naujų žinių įgijimas, tobulėjimas socialinio darbo srityje gali padėti žmonėms, kurie suklupo savo gyvenimo kelyje.

Elektrėnų socialinės globos namų Pakalniškių padalinio vyriausioji socialinė darbuotoja

Gintarė BLIUJIENĖ<- Grįžti į atgal