Neformaliojo švietimo krepšeliu reikia pasinaudoti iki spalio 1 dienos

Tėveliai, norintys pasinaudoti valstybės skiriamu finansavimu neformaliajam vaikų švietimui, turėtų suskubti. Paslaugų sutartis su neformaliojo vaikų švietimo teikėjais – organizacijomis ar laisvaisiais mokytojais – būtina sudaryti iki 2015 m. spalio 1 dienos.

Nuo 2015 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. neformaliajam vaikų švietimui skiriamas tikslinis valstybės finansavimas – krepšelis. Trims paskutiniams šių metų mėnesiams – spaliui, lapkričiui, gruodžiu – kiekvienam neformaliojo švietimo veiklas lankančiam moksleiviui teikiama iki 15 Eurų kiekvieną mėnesį (suma gali kisti savivaldybės sprendimu) vienai pasirinktai veiklai finansuoti. Krepšelis suteikiamas vieną kartą 3 mėn. laikotarpiui.
Tikimasi, kad skiriamos lėšos padidins neformaliojo švietimo veiklas lankančių vaikų skaičių, šių veiklų įvairovę bei prieinamumą ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir rajonuose.
„Ten, kur atsiranda konkurencija, atsiras ir kokybė, – teigia Valdas Jankauskas, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras direktorius. – Vaikai ugdysis gebėjimus, kuriems mokykla, dėl intensyvių programų, negali suteikti tinkamo dėmesio “.
Pasak V. Jankausko, mokykla suteikia žinias, neformalusis švietimas turi suteikti visą kitą.
Būtent jis padeda vaikams labiau atsiskleisti – pažinti ir vystyti savo stipriąsias savybes, ugdytis asmenines ir socialines kompetencijas.
Tėvams reikėtų atkreipti dėmesį, kad ne visos neformaliojo švietimo veiklos gali gauti tikslinį valstybės finansavimą – krepšelį. Krepšelis yra skiriamas mokyklinio amžiaus vaikams, kurie dalyvauja akredituotose programose, kurių trukmė ne kaip mažiau 2 akad. val. per savaitę arba 8 akad. val. per mėnesį.
Informacija apie programas, kuriose vaikai gali dalyvauti ir gauti tikslinį valstybės finansavimą, skelbiama savivaldybių puslapiuose, www.aikos.smm.lt rubrikoje „Vaikams“ ir neformaliojo vaikų švietimo teikėjų puslapiuose.

Jūratė Janavičienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų