Meškeriotojai steigia savo sąjungą

Rytoj, vasario 22 d., 10 val. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto centriniuose rūmuose (Daukanto g. 28), prasidės Lietuvos meškeriotojų sąjungos (LMS) steigiamasis suvažiavimas. Jame dalyvaus aplinkos ministras Valentinas Mazuronis.

Su LMS tikslais suvažiavimo dalyvius supažindins steigėjų iniciatyvinės grupės atstovas, Mėgėjų žvejybos tarybos pirmininkas Antanas Kontautas. Numatoma, kad LMS skatins meškeriojimą, kaip etišką bendravimą su gamta ir protingą jos išteklių naudojimą, sieks užtikrinti optimalią visų žuvų rūšių ir jų buveinių būklę, rems ir skatins mokslinius tyrimus, susijusius su žuvų ištekliais, gins meškeriotojų ir jų organizacijų narių interesus, plėtos švietėjišką veiklą.
 
LMS teiks siūlymus įstatymų leidėjams, valstybės institucijoms ir savivaldybėms žuvų išteklių apsaugos, gausinimo ir naudojimo klausimais, dalyvaus rengiant su žuvininkyste susijusius teisės aktus, valstybines programas, sieks keisti meškeriotojų požiūrį į elgesį gamtoje. Jie turėtų vadovautis Meškeriotojo kodekso, kuris bus pristatytas suvažiavimo dalyviams, nuostatomis.
 
LMS numato kurti savo regioninius skyrius, stebėti mėgėjiškos žūklės plėtrą ir ją prognozuoti, parengti meškeriotojų sugavimų apskaitos sistemą, taip pat asmenų, nustačiusių teisės pažeidimus, skatinimo tvarką, registruoti meškeriotojų sugaunamas rekordines žuvis, rengti ir įgyvendinti projektus, susijusius su žuvininkyste ir ypač su meškeriojimo plėtra, panaudojant ES 2014–2020 m. paramos lėšas, skatinti efektyvią žuvivaisą pagal meškeriotojų poreikius, organizuoti seminarus ir konferencijas meškeriojimo klausimais ir pan.
 
Rytoj suvažiavimas numato išrinkti Lietuvos meškeriotojų sąjungos valdybą, patvirtinti LMS įstatus.

 

Raimonda Karnackaitė, LR Aplinkos ministerija<- Grįžti į atgal