Lietuvos Jūrų muziejus pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą

Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatų pažeidimo Lietuvos jūrų muziejui teks iš naujo vykdyti dviejų viešųjų pirkimų procedūras.

Administracinio pastato rekonstravimo projekto pirkimą organizavęs Lietuvos jūrų muziejus pažeidė VPĮ skelbdamas pirkimo laimėtojus ir turės iš naujo svarstyti visus jam pateiktus pasiūlymus.
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) atliko Lietuvos jūrų muziejaus vykdomo projekto konkurso „Lietuvos jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstravimas, Lietuvos jūrų muziejaus pritaikant jį jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo atviros prieigos centro viešosioms reikmėms“ vertinimą.
VPT konstatuoja, kad sudarydamas laimėtojų eilę Lietuvos jūrų muziejus pirmąsias vietas skyrė projektams, kurie neatitinka konkurso sąlygose išdėstytų reikalavimų ir taip pažeidė VPĮ.
VPT, atsižvelgdama į nustatytus įstatymo pažeidimus, įpareigoja perkančiąją organizaciją panaikinti pirkimo komisijos 2014-12-01 posėdyje priimtą sprendimą patvirtinti pirkimo dalyvių projektų eilę ir iš naujo įvertinti pirkimo dalyvių projektinius pasiūlymus.
VPĮ pažeidimai nustatyti ir Jūrų muziejaus organizuotame ribotame konkurse „Neringos forto išsaugojimas ir tvarus jo naudojimas.  Neringos forto tvarkomieji ir paveldosaugos darbai“. Čia nustatyti VPĮ pažeidimai vertinant tiekėjų kvalifikaciją.
Atsižvelgdama į nustatytus VPĮ pažeidimus, VPT įpareigoja perkančiąją organizaciją panaikinti pirkimo komisijos sprendimą dėl kandidatų atitikties pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Lietuvos jūrų muziejus taip pat įpareigotas panaikinti sprendimą dėl kandidatų paraiškų eilės patvirtinimo. Perkančioji organizacija privalės pirkimo dalyvių paraiškas vertinti iš naujo pagal pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus.

Vytautė Šmaižytė, Viešųjų pirkimų tarnyba<- Grįžti į atgal