Garantinį elektros energijos tiekimą LESTO užtikrino 57 proc. verslo objektų

2014 m. sausio 31 d. nepriklausomi tiekėjai elektros energiją tiekė 46 080 objektams – tai sudaro 43 proc. visų verslo klientams priklausančių objektų. Šis skaičius yra 12 proc. mažesnis lyginant su 2013 m. lapkričio 31 d., kadangi pernai dalies nepriklausomų tiekėjų veiklos buvo sustabdytos arba nepriklausomas tiekėjas pats nusprendė nebevykdyti veiklos – LESTO jų klientams užtikrino garantinio tiekimo paslaugą.

Liberalizavus Lietuvos elektros rinką vartotojams sudarytos galimybės laisvai pasirinkti elektros energijos tiekėją bei pagal individualius poreikius užsitikrinti elektros tiekimą už skaidrią ir palyginamą kainą.

Šiuo metu didžiąją dalį elektros energijos verslas įsigyja iš nepriklausomų tiekėjų, garantinio elektros energijos tiekimo paslaugą paprastai LESTO užtikrina mažesnėms organizacijoms, kurių elektros energijos suvartojimas nedidelis – 88 proc. suvartojamos elektros energijos 2014 m. sausio mėn. verslui tiekė nepriklausomi tiekėjai. Sausio mėnesį paslaugas LESTO klientams teikė 16 nepriklausomo tiekėjo licenciją turinčių įmonių – penki didžiausi nepriklausomi tiekėjai UAB „Elektrum Lietuva“, UAB „Energijos tiekimas“, AB „INTER RAO Lietuva“, UAB „Enefit“ ir UAB „SBE Energy“ – verslo klientams patiekė 84 proc. visos laisvoje rinkoje suvartojamos elektros energijos.

„Keturi nepriklausomi tiekėjai 2013 m. gruodį pasitraukė iš elektros tiekimo rinkos, todėl LESTO užtikrino garantinį elektros energijos tiekimą buvusiems šių nepriklausomų tiekėjų klientams, kurie nespėjo pasirinkti naujo nepriklausomo tiekėjo. Dar vienas nepriklausomas tiekėjas pasitraukė sausį. Klientai buvo informuojami, kad jie turėtų pasirinkti nepriklausomą tiekėją, iki tol jie atsiskaito garantinėmis elektros energijos kainomis. LESTO taip pat yra sudariusi galimybę verslo klientams pasirašyti sutikimą, kad jų elektros vartojimo duomenys būtų prieinami nepriklausomiems tiekėjams. Kaip pasirinkti nepriklausomą tiekėją paaiškinta internetinėje svetainėje www.lesto.lt, šią informaciją klientai gali gauti ir telefonu 1802 ar bet kuriame klientų aptarnavimo centre“, – teigia Aidas Ignatavičius, AB LESTO generalinis direktorius.

Gruodžio mėnesį LESTO garantinio tiekimo paslaugą užtikrino iš rinkos pasitraukusių keturių nepriklausomų tiekėjų – UAB „SKY Energy Group“, UAB „ECO Energy services“ – visiems vartotojams bei UAB „Energo life“, UAB „Energijos kodas“ – vartotojams, kurie nespėjo pasirinkti naujo nepriklausomo tiekėjo. Sausio mėnesį buvo sustabdyta ir nepriklausomo tiekėjo UAB „Elektra visiems“ veikla.

Kaip pasirinkti?

Nepriklausomo tiekėjo paiešką įmonės paprastai vykdo savarankiškai, taip pat rinkoje aktyviai paslaugas siūlo ir patys nepriklausomi tiekėjai, teikdami pasiūlymus įmonėms. Visų nepriklausomo tiekėjo licenciją turinčių įmonių sąrašas pateikiamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos internetinėje svetainėje – www.regula.lt. Taip pat įmonės, norinčios pasirinkti nepriklausomą tiekėją, turi galimybę užpildyti LESTO duomenų pateikimo formą, pagal kurią vėliau duomenys pateikiami nepriklausomiems tiekėjams, o šie gali paruošti elektros energijos tiekimo pasiūlymus. Šią formą užpildyti galima www.lesto.lt svetainės skiltyje „Paslaugos verslo klientams“ ar klientų aptarnavimo centre.

Pasirinkusi nepriklausomą tiekėją įmonė su juo pasirašo elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį, o su LESTO sudaroma elektros persiuntimo paslaugos sutartis, jei tokia dar nebuvo sudaryta. Klientai, pasirinkę nepriklausomą tiekėją, prieš 21 kalendorinę dieną apie pasirinkimą turi pranešti bendru pranešimu su nepriklausomu tiekėju, kuris pildomas klientų savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt. LESTO klientui pateiks sąskaitas už elektros energijos persiuntimo paslaugą, o nepriklausomi tiekėjai – už patiektą elektros energiją.

„Šiuo metu nepriklausomi tiekėjai, gavę potencialių klientų kreipimąsi, ne visuomet ir ne visoms įmonėms pateikia pasiūlymų tiekti elektros energiją. Pačius palankiausius pasiūlymus paprastai gauna didžiausi elektros energijos vartotojai, turintys stabilius elektros vartojimo grafikus. Nepriklausomą tiekėją besirenkančios įmonės turėtų būti apdairios ir įsitikinti, kad paslaugas siūlantis tiekėjas gebės įvykdyti įsipareigojimus ir patieks elektros energiją palankiomis sąlygomis“, – teigia A. Ignatavičius.

Nepriklausomo tiekėjo ir vartotojo sudaromoje sutartyje turi būti nurodyta sutarties įsigaliojimo data, galiojimo terminas, išankstinio sutarties nutraukimo tvarka, elektros energijos vartojimo grafikų sudarymo tvarka ir periodiškumas, elektros energijos kaina arba jos apskaičiavimo formulė, taip pat atsiskaitymo tvarka ir terminai bei kitos esminės sutarties sąlygos. Nepriklausomas tiekėjas yra atsakingas už pateikiamą vartotojui informaciją apie siūlomas paslaugas, paslaugų kokybę, kainą ir kt.
 
LESTO klientui ir toliau užtikrins, kad elektros energija būtų patiekiama kokybiškai, gedimai skirstomajame tinkle būtų šalinami operatyviai, bendrovė užtikrins apskaitos prietaisų priežiūrą ir kitas su elektros energijos skirstymu susijusias paslaugas.

Klientas už patiektą elektros energiją laiku atsiskaityti privalo tiek su skirstomojo tinklo operatoriumi LESTO, tiek ir su nepriklausomu tiekėju.

Įmonėms, kurios savo objektams nepasirinko nepriklausomo tiekėjo, LESTO užtikrina garantinio elektros energijos tiekimo paslaugą. Garantinio elektros energijos tiekimo kainą Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato 25 proc. didesnę, lyginant su visuomeninio tiekėjo elektros įsigijimo ir tiekimo paslaugų kainų suma.

Pranešimą paruošė
Ernestas Naprys
AB LESTO atstovas ryšiams su visuomene<- Grįžti į atgal