Aplinkos ministerijoje tęsiami struktūriniai pokyčiai

Aplinkos ministerija tęsia struktūrinę pertvarką padalinių veiklai optimizuoti.

„Siekis turėti efektyvią ministerijos struktūrą yra nuolatinis, todėl periodiškai vertinama ministerijos padalinių ir pavaldžių įstaigų valdymo struktūros ir veikla, – sako Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas. – Atitinkamai vykdomi vidaus auditai, o pagal jų išvadas tobulinamas ministerijos valdymas.

Aplinkos ministerija jau anksčiau įvykdė kelis esminius struktūrinius pokyčius: buvę Komunalinio ūkio ir Kokybės departamentai pertvarkyti į Atliekų ir Vandenų departamentus, trys tarnybos sujungtos į Valstybinę miškų tarnybą, o prie Aplinkos apsaugos agentūros prijungtas Jūrinių tyrimų centras. Tai leido sutaupyti finansinių išteklių.

Remiantis naujausiomis vidaus audito išvadomis, nutarta Žinybinį archyvą prijungti prie ministerijos, o jo funkcijas perduoti Dokumentų tvarkymo skyriui.

Gamtos apsaugos funkcijas ligi šiol vykdė du ministerijos padaliniai – Gamtos apsaugos ir Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentai. Per kelis pastaruosius metus Gamtos apsaugos departamente specialistų skaičius mažėjo, o vadovų padaugėjo; dubliavosi kai kurios funkcijos su kitais padaliniais. Todėl jų veiklą nuodugniai išnagrinėjęs ministerijos Vidaus audito skyrius rekomendavo Gamtos apsaugos departamentą pertvarkyti į Gamtos apsaugos skyrių, o departamento funkcijas, kurios priskirtinos kitiems padaliniams, jiems ir perduoti.

Vyriausybė Aplinkos ministerijai taip pat nurodė iki kovo 1 dienos įvertinti galimybę reorganizuoti iš valstybės biudžeto finansuojamas įstaigas, kuriose dirba mažiau kaip 20 darbuotojų, kad tokio dydžio įstaigos nebūtų savarankiški juridiniai asmenys. Vadovaujantis šiuo nurodymu, Aplinkos ministerija ketina Geologijos muziejų sujungti su Lietuvos geologijos tarnyba, pokyčiai laukia ir saugomų teritorijų sistemos bei Augalų genų banko.

Pranešimą paskelbė: Paulius Paulaitis, LR Aplinkos ministerija<- Grįžti į atgal