„Amber Grid“ valdyba nustatė gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas

Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatyme nustatyta, kad gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nustatomos metams. Vadovaudamasi  įstatymo nuostatomis, AB „Amber Grid“ valdyba 2014 m. lapkričio 5 d. priėmė sprendimą dėl gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų, galiosiančių nuo 2015 m. sausio 1 d. AB „Amber Grid“ valdybos priimtas sprendimas  bus pateiktas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija) suderinti.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiama gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainodara – įgyvendinant  ES teisės aktų nuostatas, atsisakoma perdavimo paslaugų kainų nustatymo remiantis „pašto ženklo“ principu ir pradedamas taikyti perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškų pajėgumų paskirstymo ir kainodaros modelis, pagal kurį gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nustatomos perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose.  Naujasis kainodaros modelis bei AB „Amber Grid“ valdybos sprendimu nustatytos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos sudarys palankesnes sąlygas naujiems rinkos dalyviams ir tarpvalstybiniams dujų srautams.
Taip pat nuo 2015 m. sausio 1 d. keičiama gamtinių dujų perdavimo paslaugų apskaita ir kainos išraiška - dujų perdavimo kaina už tūrio vienetą (tūkst. m3) keičiama į kainą už energijos vienetą (MWh).
AB „Amber Grid“ valdybos sprendimu nustatytos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos vidiniame išleidimo taške, skirtame Lietuvos vartotojams, yra vidutiniškai 3,3 proc. mažesnės už Komisijos 2015 metams nustatytą kainos viršutinę ribą. Kituose įleidimo ir išleidimo taškuose nustatytos kainos yra lygios kainų viršutinėms riboms.
Bendra perdavimo kainų pokyčio įtaka galutinei buitinių vartotojų mokamai kainai sudarys vidutiniškai apie 1 ct už kubinį metrą dujų.  Esminę įtaką gamtinių dujų perdavimo kainų pokyčiui turėjo dėl didėjančio alternatyvių kuro rūšių vartojimo bei neįprastai šiltų praėjusio šildymo sezono orų sumažėjęs šilumos ir elektros gamybos įmonių gamtinių dujų poreikis bei bendrovės įgyvendinami strateginiai investicijų projektai, skirti dujų tiekimo šaltinių diversifikavimui ir tiekimo saugumo didinimui.
Suderinus su Komisija, gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos, įsigaliosiančios nuo 2015 m. sausio 1 d., bus paskelbtos AB „Amber Grid“ tinklalapyje www.ambergrid.lt.

Bernardinai.lt

 <- Grįžti į atgal