Vievyje vyko tradicinė rudens šventė

Rugsėjo 26 d. Vievio kultūros centras (VKC, vad. Audronė Stepankevičiūtė) kartu su seniūnija prie Šv. Onos bažnyčios surengė rudens sutiktuves. Renginyje dalyvavo nemažai įvairaus amžiaus vietos gyventojų, taip pat svečiai – Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto studentų mokslinio klubo „Idėjų laboratorija“ nariai ir Trakų Vokės dvaro sodybos liaudiškos muzikos kapela „Vacio armonikėlė“ (vad. Sergėjus Didenka).

Pademonstravo kūrybinius gebėjimus
Renginio dalyviai galėjo pasidžiaugti gausiomis gėrybėmis bei iš jų sukurtomis ekspozicijomis. Savo kūrybą demonstravo Vievio meno mokyklos (VMM, vad. Albina Dmukauskienė) atstovai. Per 20 šios ugdymo įstaigos mokinių, tarp kurių Ramunė Aliubavičiūtė, Brigita Burbulytė, Darius Grinevičius, Marija Jankauskaitė, Laimutė Juodytė, Ingrida Kvetkovskytė, Karina Lukaševič, Lukrecija Mickevič, Agnė Paukštytė, Jurgita Radkevičiūtė, Agnė Šestavickaitė, Aistė Šimonytė, Miglė Tauraitė, Evelina Valantavičiūtė, Emilė Varkulevičiūtė, Eglė Vasiliauskaitė, Vaida Zabarauskaitė, sukūrė puošnius floristinius krepšelius. Didžiausią dekoraciją „Krepšys“ paruošė VMM dailės skyriaus vedėjas Augenis Kasputis.
Savo darbelius apžiūrai taip pat pristatė Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ (vad. Ringailė Jundienė) mažyliai Smiltė Astrauskaitė („Antyčių šeimynėlė“), Justas Perednis, Kristupas Valantavičius, Pylimų analogiškos ikimokyklinės įstaigos (vad. Odeta Stasiulevičienė) atstovai, Vievio gimnazijos (vad. Gintaras Dobilaitis) penktokės Urtė Demeškevičiūtė, Raminta Sabonytė ir Kamilė Šimkevičiūtė, šeštokas Mantas Sabonis bei Vievio vaikų dienos centro (vad. Vilma Paškevičienė) darbštuoliai, VKC floristikos būrelio (vad. Giedrė Tartėnienė) narės.
Šventėje buvo smagu
Išmoningoji šventės vedėja studentė Ilona Žilinskytė surengė įvairių pramogų. „Eglutės“ ikimokyklinukai šoko ratelį „Pupa ir žirniukas“, kartu su tėveliais bei kitais artimaisiais – „Graži mūsų šeimynėlė“. Pastarajame žaidime aktyviai dalyvavo pati vedėja bei Vievio seniūnas Zenonas Pukėnas.
Tuo tarpu jaunimo organizacijos DARBAS Elektrėnų skyrius (JOD, vad. Justina Drėgvaitė) surinko daug žmonių svajonių, sudėjo jas į kuprinę, o JOD padalinio narė Raimonda Pileckaitė įteikė Z. Pukėnui.
Mugėje žmonės įsigijo pintinių, įvairių papuošalų, nusipirko medaus. Susirinkusieji klausėsi nuotaikingo kapelos „Vacio armonikėlė“ muzikavimo.
Apdovanojo gražiausiai tvarkomų sodybų šeimininkus ir šventės dalyvius
Rudens šventės dalyvius pasveikinęs Z. Pukėnas pristatė sodybas vertinusią komisiją – seniūnijos darbuotojus Danguolę Skorupskienę, Liliją Davidavičienę ir Deividą Mlečką, taip pat šiai talkinusį žinomą krašto dainininką Justiną Rinkevičių.
Seniūno pasirašytą 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 30V-4 „Dėl gražiausiai tvarkomų sodybų apdovanojimo“ perskaitė D. Skorupskienė. Z. Pukėnas įteikė padėkas šiems individualių namų savininkams: Vievyje gyvenantiems Ingridai ir Egidijui Mukams, Virginijai bei Rimui Raulušoniams, Elenai ir Mykolui Grigoniams, Aldonai Dinapienei, Vandai ir Stanislovui Valatkevičiams, Pylimų kaime – Laimai bei Sigitui Paškevičiams, Rasai ir Gintautui Dzingams, Danguolei Prokopienei-Korsakienei, Domicelei bei Vytautui Čekanauskams, Violetai ir Modestui Važnevičiams, Teresai Bernackai bei Stanislovui Michalkevičiui, Pakalniškių k. – Reginai Sakalauskienei, Vilginai ir Broniui Jankauskams, Marytei bei Kęstui Kražauskams, Virginijai ir Gintui Zenkevičiams, Ramutei bei Zigmui Bagaliūnams, Naručionių k. – Astai ir Laurynui Eimontams, Vievininkų k. – Daliai bei Dariui Gumbiams, Gertrūdai ir Dainiui Sadauskams, Daivai Urbonavičiūtei bei Ričardui Pranukevičiui, Onutei ir Alvydui Chadasevičiams, Ausieniškių k. – Leokadijai Petkevičienei.

Organizatoriai taip pat pagerbė VĮ „Automagistralė“ ir jos direktorių Vladislovą Molį, UAB „Blikas“ vadovą Gytį Lagunavičių, pareiškė žodinę padėką visiems puikiai besitvarkantiems daugiabučių namų gyventojams ir pasiūlė V. bei S. Valatkevičiams bei L. Paškevičienei dalyvauti tradicinėje Elektrėnų derliaus šventėje „Gėrybių kraitė“, padėkojo Vievio tradicinę rudens šventę parėmusiai ūkininkei Česlavai Česnulevičienei (Lazdėnai) bei grožio puoselėtojai Česlavai Davidavičienei (Vievis).
VKC direktorė A. Stepankevičiūtė apdovanojo įdomiausius darbus eksponavusius šventės dalyvius, VMM direktoriaus pavaduotoją Adelę Kasputienę, dailės skyriaus mokytojus A. Kasputį, Violetą Debesienę, Dalią Kobelevienė, Dainą Daubarienę, Stasį Voverį, pynėją Julių Širką, pagerbė svečius bei kitus pasirodžiusius kolektyvus.
Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų