Vievyje atšvęstos Oninės

Lietuvoje Oninės tradiciškai švenčiamos liepos 26-ąją. Tądien Vievio Šv. Onos bažnyčia surengė titulinius atlaidus, po kurių Vievio kultūros centre (VKC, vad. Audronė Stepankevičiūtė) vyko varduvininkių pagerbimas bei koncertas.

Apie Oną

Oninių ištakos glūdi dar pagoniškoje Lietuvoje. Svarbiausias šios šventės akcentas – naujo derliaus surinkimo pradžia. Kaip žinia, ruginė duonelė – nuo senovės pagrindinis lietuvių valgis. Tad rugiapjūtę žmonės pradėdavo ir baigdavo su įvairiomis apeigomis. Sakoma: „Šv. Ona – duonos ponia“, „Ateina Onutė su šviežia duonute“, „Šventa Ona – gera žmona: aptepta duona su smetona“.
Onos, visų vasaros gėrybių nešėjos, vardas Lietuvoje yra įprastas.
Katalikams Šv. Ona yra Švč. Mergelės Marijos motina, liaudiškoje ikonografijoje vaizduojama dažniausiai su knyga, priglobusi savo dukrą. Tai mamos–mokytojos bei auklėtojos įvaizdis. Ištekėjusi už Joakimo, ji ilgai neturėjo vaikų, kol pagaliau susilaukė dukters Marijos. Ona – ypatinga moterų, našlių globėja. Beje, Šv. Onos pavadinimą turi ir daugiau parapijų, ne tik Vievio.

Pagerbtos varduvininkės

Po atlaidų vykusioje šventėje pasirodė devynioliktąjį savo gimtadienį minėjęs Vievio neįgaliųjų mišrus choras „Ievaras“ (Drąsa Ramanauskienė) bei Silvijos ir Antano Bielskių duetas. Renginyje žmonės linksminosi, šoko, klausėsi VKC renginių organizatorės Nijolės Leonavičienės pasakojimo apie Oninių tradicijas.
Kiek vėliau į susibūrusiųjų rato vidurį buvo pakviestos visos renginyje buvusios Onos, o VKC direktorė A. Stepankevičiūtė kartu su N. Leonavičiene įteikė joms rugių vainikus. Tada apdovanotosios sušoko ratelį. Tiesa, „Ievaras“ atskirai pagerbė savo dainininkę Oną Ratkevičienę, savo vadovę D. Ramanauskienę bei Vievio neįgaliųjų draugijos pirmininkę Marijoną Pacevičienę.
Tuo tarpu mergaitės – Vėtra Bliūdžiūtė, Mingailė Čirvinskaitė ir Aurėja Petrauskaitė pavaišino visus ruginės duonos riekutėmis. Už iškeptą duoną organizatoriai dėkingi kavinės–restorano „Sėkmės užeiga“ vadovams Jovitai bei Vytautui Apanavičiams, virtuvės darbuotojoms – Vaclavai Pakul ir Vitalijai Sedleckienei.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal