Vievio meno mokykloje surengta lauko diena

Siekdamas plėtoti institucijų bendradarbiavimą, Programos „Lyader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras birželio 19 d šalies vietos veiklos grupių (VVG) atstovams Vievio meno mokykloje suorganizavo lauko dieną „Tradicinių amatų kūrimas ir vystymas Lietuvoje.“

Renginio tikslas – talkinant VMM supažindinti žmones su realizuotais projektais „Tradicinių amatų centro kūrimas Vievyje“ bei „Tradicinio muzikavimo puoselėjimas Vievio meno mokykloje“, su tokio punkto (TAC) veikla, pastarojo vykdymo etapais.
Renginyje dalyvavo Programos „Lyader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro specialistai Gytis Viršilas bei Audronė Vinikaitė, Elektrėnų VVG pirmininkė Danutė Aleksiūnienė ir administratorė - konsultantė Irena Petkevičienė, VMM direktorė Albina Dmukauskienė, jos pavaduotoja Adelė Kasputienė, per 20 dalyvių iš Elektrėnų ir Druskininkų savivaldybių, Kauno, Kupiškio bei Lazdijų rajonų.

Supažindino su tradicinių amatų kūrimo aktualijomis

Iš pradžių tema „Tradicinių amatų kūrimas ir vystymas Lietuvoje“ kalbėjo vilnietis G. Viršilas. Jis atkreipė dėmesį į didelį VVG vaidmenį įgyvendinant įvairius tarptautinius, šalies bei teritorinius partnerystės projektus, ekrane parodė šiais klausimais užsiimančių bei rajonų savivaldybėse įregistruotų kaimo bendruomenių žemėlapį, papasakojo apie programos „Leyder“ metodo įgyvendinimą ir finansavimą, apie įsteigtų paprotinių amatų/kiemelių centrus bei apie patvirtintas mokymo programas tradicijų išsaugojimo tematika.
A. Dmukauskienė, pasidžiaugusi pertvarkytais VMM pastatais, už suteiktą paramą padėkojo mūsų savivaldybei, Elektrėnų VVG, išsamiau papasakojo apie abiejų mokyklos statinių rekonstrukciją. D. Aleksiūnienė ir A. Kasputienė informavo apie VMM įgyvendintus aukščiau minėtus TAC kūrimo Vievyje ir tradicinio muzikavimo puoselėjimo projektus. Sumanymų tikslas – išsaugoti Elektrėnų krašto etnokultūros savitumą, istorinę vertę turinčias kultūros paveldo vertybes. Vykdant numatytus uždavinius buvo rekonstruoti VMM pastatai, atgaivinti ir nūnai puoselėjami tradiciniai amatai (audimas, drožyba, siūlų dažymas, keramika ir kt.), taip pat įsigyti instrumentai – skudučiai, birbynės, kanklės bei pan., kraštui būdingi tautiniai drabužiai. VVG vadovė pateikė žinių apie kitų analogiškų projektų realizavimą Elektrėnų savivaldybėje.

Dėmesys tradiciniam muzikavimui

Po oficialiosios dalies VMM mokiniai (mokyt. Birutė Giraitytė ir Sigutė Gervienė) pademonstravo, kaip ugdymo įstaigoje puoselėjamas tradicinis muzikavimas. Kanklininkė Ugnė Diatlovaitė atliko S. Jonkaus bei V. Paketūros kūrinius „Vakaras“ ir „Elegija“, akordeonininkai Vytautas Sinderavičius bei Deividas Stravinskas – G. Rudolfo „Gimigeru“, G. Mirizzi „Gip&Gop“, skudutininkų ansamblis – J. Gaižausko „Skudučių polkutę“, J. Švedo „Vilniaus valsą“. B. Giraitytė kanklėmis pagrojo keletą šiuolaikinių melodijų.
Po koncerto atvykusieji ir šeimininkai apžiūrėjo kitą pastatą, kuriame įsikūręs VMM tradicinių amatų centras (dailės skyrius), A. Kasputienė aprodė patalpas bei pristatė tradicijas puoselėjančių moksleivių darbus.

Pagerbti liaudies tradicijų puoselėtojai

Baigiantis renginiui VVG atstovės D. Aleksiūnienė ir I. Petkevičienė įteikė padėkas amatų bei muzikavimo tradicijų puoselėtojams, dalyvavusiems Lietuvos kultūrinio ir kulinarinio paveldo projekte „Panemunių žiedai“, t. y. tarptautinių VVG mugėje Raudonėje (Jurbarko r.) 2013 m. bei 2014 m., bei Kaune vykusioje parodoje „AgroBalt 2014“. Tarp pagerbtųjų – A. Dmukauskienė (VMM atstovavimas minėtuose renginiuose), Karina Bagdonavičiūtė (žolininkystė, verbos, tradiciniai kepiniai bei arbatos), Aleksandras Barauskas (medžio dirbiniai), Orinta Diatlovienė (vilnos vėlimas, pynimas iš vytelių), Daina Daubarienė (lietuvių liaudies juostos, audimas, vilnos vėlimas, verbos), Violeta Debesienė (floristikos sagės), Jolanta Gumbrevičienė (žolininkystė, tradicinės arbatos), Birutė Giraitytė (muzikavimas kanklėmis), A. Kasputienė (keramika, tekstilės gaminiai, tradicinės arbatos), Augenis Kasputis (keramika, tapyba), Dalia Kobelevienė (verbos, žolininkystė, tradiciniai kepiniai, arbatos, daržovių ir vaisių konservavimas), Julius Širka (pynimas iš vytelių), Rita Taparauskienė (tekstilė), Stasys Voveris (pynimas iš vytelių, žalvariniai papuošalai, medžio drožyba).

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų