Vievio meno mokyklai 55-eri: pučiamųjų instrumentų ir teorijos skyriai

Artėjant Vievio meno mokyklos (Vievio MM) 55-mečio minėjimui pristatome šios meninio ugdymo įstaigos pučiamųjų instrumentų bei teorijos skyrius.

Mokyklos fleitininkai ir saksofonininkai
Pučiamųjų instrumentų skyriuje dirba mokytojai Virginijus Skudas (fleita, saksofonas) ir Armis Mangirdas (fleita). Anot jų, mokyklos fleitininkai ir saksofonininkai aktyviai dalyvauja įvairiuose jau tradiciniais tapusiuose koncertuose bei konkursuose, vykstančiuose ne tik šioje įstaigoje, bet ir Vievio kultūros centre, Šv. Onos bažnyčioje, pradinėje mokykloje, gimnazijoje ir kt., dažnai groja vietose, kur nėra fortepijono, pavyzdžiui, Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės,  bibliotekos renginiuose.
V. Skudas teigė, jog atlikdami lietuviškus kūrinius, pasirodydami „Gerumo muzikos“ bei ypač pamėgtame „Rudens džiazo“ festivalyje mokyklos ugdytiniai patiria kolektyvinio muzikavimo ir naujų žanrų pažinimo džiaugsmą. Mokytojas metodininkas pasidžiaugė respublikinio festivalio - konkurso „Elektrėnų žiburiukai“ laureatais Audriumi Sabaičiu bei Dominyku Barusevičiumi, diplomantais Joana Kučinskaite ir Kristijonu Jankūnu.
Pasak jo, norėdami kuo anksčiau jaunuosius muzikantus įpratinti laisvai jaustis scenoje, patys organizuoja koncertus, kuriuose savo gebėjimus rodo ir pradinukai, ir vyresnieji. Tokių renginių metu moksleiviai ne tik sužino įdomių faktų iš garsenybių gyvenimo, groja jų geriausius kūrinius, bet ir džiaugiasi rengėjų įteiktais proginiais gimtadienių tortais. Vievio MM per paskutinius penkerius metus atšventė maestro A. L. Vivaldi, G. F. Telemano, Maironio, K. Debiusy, D. Verdžio ir R. Vagnerio gimtadienius. Bene ryškiausias buvo paskutinis renginys, skirtas K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti, leidęs plačiau pažinti rašytoją supusios muzikos pasaulį. Beje, minint Maironio, R. Vagnerio jubiliejus dalyvavo Vievio MM dailės skyriaus vedėjo Augenio Kaspučio mokiniai, Vievio gimnazijos mokytojos Irenos Baliūnienės paruošti skaitovai ir Audronės Stepankevičiūtės vadovaujamas Vievio KC kamerinis choras „Con moto“.
A. Mangirdas teigė, jog pradiniame įgūdžių siekimo etape vaikai groja dėl savo paprastumo, gražaus tembro bei nesudėtingo pūtimo labai populiariomis fleitutėmis, o vėliau pereina prie žymiai sudėtingesnių instrumentų, tuomet atsiveria didesni registrai, nauji tembrai ir dinamika, atliekami sudėtingesni kūriniai, neribojama technika. Mokytojas paminėjo įstaigą garsinančius bei vietos bendruomenės kultūriniame gyvenime aktyviai dalyvaujančius skyriaus mokinius Žeimantę Straševičiūtę, Benediktą Tarasovą, Urtę Vyšniauskaitę ir Saulę Urbonavičiūtę.
Apie solfedį ir muzikos istoriją
Apie solfedį, t. y. muzikinės klausos lavinimo būdus, papasakojo mokytojos Irena Mikaliūkštienė bei Živilė Girdžiūtė. I. Mikaliūkštienė pažymėjo, jog kartu su pasirinktų instrumentų pamokomis dėstomas solfedis yra klausai, atminčiai, ritmui, vaizduotei, meniniam skoniui padedantis tobulėti  dalykas, supažindinantis su šios meno šakos istorija ir padedantis plėsti pasirinktosios srities akiratį, ugdantis meilę liaudies ir kompozitorių kūrybai.
Vyr. mokytoja prisiminė, jog į Vievio MM pirmąją klasę atėjusi prieš 55 m., būtent įstaigos atidarymo laiku, bet po dvejų metų išvykusi semtis žinių į Vilnių. Gilesnį muzikos supratimą ji įgijo mokydamasi pas mokyt. Henriką Bagdzevičių bei Aldoną Pulauskienę. Pirmoji darbovietė 1978 m. buvo minima mokykla, kurioje jau daugiau nei 25 m. ugdo jaunuosius atlikėjus.

Galimybe ir laime pagelbėti vaikams, kai jie grieždami realizuoja savo kūrybinius polinkius, ugdo intelektą, įprasmina idėjas, mintis, išgyvenimus, leidžiančius patirti džiaugsmą, pasigėrėjimą bei padedančius įgyti pasitikėjimą savimi, pasidžiaugė pašnekovės kolegė Ž. Girdžiūtė. Mokytoja akcentavo, kad jos pamokų tikslas – ne tik elementarių žinių suteikimas bei pritaikymas, bet ir vaizduotės, įvairiapusio mokinių išmanymo ugdymas, erudicijos plėtimas, skatinimas domėtis dėstomais dalykais ir savarankiškai kurti. Vienas pagrindinių siekių – kad mokiniai dalyvautų kultūriniame gyvenime, pažinę šios meno šakos lobyną ir juo susidomėję taptų aktyvesniais koncertų, teatrų lankytojais, dėmesingais atlikėjų vertintojais. Per pastaruosius trejus metus mokytoja surengė talentų šou, solfedžio ir muzikos istorijos konkursą, koncertą „Kuriu – atlieku“, kuriame skambėjo mokinių sukurtos kompozicijos, organizuoja kasmetinius ankstyvojo ugdymo mokinukų pasirodymus.
Savo mintimis pasidalijo ir vyr. mokytoja Liauda Vaitkūnaitė, kuri Vievio MM po 10 m. pertraukos moko muzikos istorijos, akomponuoja V. Skudo klasės jauniesiems fleitininkams ir saksofonininkams. Nors rudeniniai užsiėmimai prasidėjo neseniai, mokytoja jau dalyvavo koncerte.
Kadangi ji pati yra kompozitorė, į muzikos istoriją žvelgia kaip į besitęsiantį naujų sumanymų realizavimo procesą, kuriame kiekvienas laikotarpis turi būdingas estetines nuostatas, atitinkamas muzikos technikas, idėjas. Mokiniai atlikdami atitinkamas užduotis, interpretuodami jas, atrasdami ir patys išbandydami savo kūrybines galias vis labiau jaučia prisiliečiantys prie didžiosios meno progreso paslapties.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų