Suvalkijos ir Dzūkijos regionų mokyklinių muziejų konkurse – pirmoji vieta

Nuo 1981 m. Kietaviškių pagrindinėje mokykloje veikia kraštotyros muziejus ir jaunųjų kraštotyrininkų būrelis, vykdomos ekspedicijos.

Ekspedicijų metu mokiniai tyrinėja savo krašto etnokultūrinį paveldą, fiksuoja tautosakos, architektūros, istorijos ir kt. palikimą, renka vertingesnius daiktus mokyklos muziejui, rašomi kraštotyriniai darbai, dalyvaujama konkursuose, organizuojami renginiai mokykloje. Taip mokiniai prisideda prie Lietuvos etnokultūros paveldo išsaugojimo savo regione. Elektrėnų savivaldybės mokiniai ir mokytojai bei kiti svečiai, apsilankę mokyklos muziejuje, apžiūrėję jo ekspozicijas, susipažįsta su Kietaviškių krašto istorija ir papročiais, jaunųjų kraštotyrininkų darbais, gauna patarimų, mokosi dirbti kraštotyrinį darbą. Tai kartu ir mokinių pilietiškumo bei demokratijos ugdymas. Kraštotyrininkų darbai yra vertingi, nes skatina mokinius puoselėti savojo regiono etnines kultūros vertybes, turi išliekamąją vertę kaip sukauptos informacijos šaltiniai. 2013 m. muziejus vedė užsiėmimą Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto klausytojams, tai buvo nauja patirtis.
Kietaviškių pagrindinės mokyklos muziejus – klėtelė, tačiau kartu tai namas ir kiemas, esantis vienoje salėje su sienine tapyba. Ekspozicijoje yra keletas skyrių: radinių, vyrų ir moterų įvairių darbų įrankių (linų ir medžio apdirbimo), senųjų knygų, audimo, mezgimo, knygnešio Motiejaus Grybausko, rašytojo Juozo Kralikausko, senųjų nuotraukų. Skyriai nėra dideli, bet esant poreikiui papildomi muziejuje esančia medžiaga. Taip yra išplečiamos temos medžiagos galimybės, pvz., pagrindinėmis temomis yra paruošta stendinių pranešimų „Tėviškės kultūros žemėlapis“, „Kietaviškių mokykla“, „Knygnešys Motiejus Grybauskas“, „Tautodailininkas Zigmas Mažeika“ ir kitų. Muziejus yra vietovės etninės kultūros atspindys, be kurio mokytojai jau neįsivaizduoja kasdieninio darbo. Tai didelė prabanga mokyklai – tarsi vietovės mokomoji knyga, kiekvieną mokomąjį dalyką papildanti vietine medžiaga.
Muziejus kas treji metai dalyvauja respublikiniuose konkursuose. Tačiau vien dalyvauti maža, reikia atitikti mokykliniams muziejams keliamus reikalavimus ir nuolat tobulėti. Muziejaus vadovas dalyvauja seminaruose, kuriuose susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais. Vien per 2013–2014 m. muziejuje įrengta oro įpūtimo, temperatūros patalpoje reguliavimo ir priešgaisrinė sistemos, eksponatai išdėlioti pagal kiekvienai medžiagų rūšiai keliamus reikalavimus.
Kietaviškių mokyklos kraštotyros muziejus garsėja edukacinėmis programomis, kurias veda mokyklos direktorė Elena Janavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Matonienė, etnokultūros puoselėtoja mokytoja Gražina Žalienė, istorijos mokytojos Ina Žigutienė ir Laimutė Pluščauskienė, muziejaus vadovė Danutė Gudelienė, pradinių klasių mokytojos Daiva Markauskienė, Lina Živulskienė ir Danguolė Barusevičienė. Muziejaus fondais naudojasi visi mokykloje dirbantys mokytojai. Jie čia randa visa, kas sieja jų dalyką su vietove, tuo jie ir sudomina vaikus, ir papildo mokomuosius dalykus vietovės medžiaga. Ypač daug kraštotyrinės medžiagos savo pamokoms muziejuje randa tautodailininkas, technologijų mokytojas Zigmas Mažeika. Technologijų mokytoja Ramutė Stočkūnienė muziejaus kiemelį naudoja kaip edukacinę erdvę neformaliajam ugdymui.

Kai mokykloje dirba mokytojai, suvokiantys pilietiškumą kaip savo veiklos tikslą, esam palaikomi mokyklos ir savivaldybės administracijų, nelaimėti konkurse neįmanoma. Pirmoji vieta – visų mokyklos mokytojų veiklos įvertinimas. Ačiū jiems už tai.

Muziejaus vadovė Danutė Gudelienė<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų