Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“, skirtas tautodailės metų minėjimui

Šalies mastu buvo paskelbtas konkursas „Tautos dvasios beieškant“, skirtas tautodailės metams paminėti. Konkurso nuostatai buvo paskelbti 2020 metų pradžioje, o pats konkursas vyko kovo-lapkričio mėnesiais. Mokyklos kraštotyrininkai, susipažinę su konkurso nuostatais, nusprendė, kad rašyti yra apie ką. Mokiniai susiskirstė į tris grupes, išsirinko temas ir darbo vadovus ir prasidėjo veikla.

Darbo grupę „Atgimusi  keramika“ sudarė aštuntokai  Gustė Taparauskaitė, Austėja Pašvenskaitė, Maja Janavičiūtė, Auksė Šinkūnaitė, Ugnius Lepševičius, Lijana Prochorovaitė. Vieni fotografavo molinius daiktus esančius namuose, kiti atsiuntė jau turimų „Molinuko“ būrelio nuotraukų, dar kiti papasakojo  žodžiu, ką veikia būrelio užsiėmimų metu, o buvo ir tokių mokinių, kurie užrašė prisiminimus ir juos atsiuntė. Konsultavo technologijų vyr. mokytoja, pradinių ir vyresnių klasių mokinių keramikos būrelių „Molinukas“ vadovė Ramutė Stočkūnienė. Ji pasidalino savo įžvalgomis ir asmeninio archyvo nuotraukomis. Mokinių sukaupta medžiaga buvo papildyta muziejaus archyvine medžiaga ir muziejuje esančių senųjų molinių dirbinių nuotraukomis bei archeologo Vykinto Vaitkevičiaus skaidrėmis. Kadangi reikėjo skubėti, fotografu dirbo ir aštuntokas Danielius Jatkauskas.

Antrasis darbas vadinosi „Mokytoja Lina  ir tautinis kostiumas“. Nerašyti apie pradinių klasių mokytoją Liną ir jos didelį triūsą, sukuriant mūsų mokyklos tautinį kostiumą, negalėjome. Darbo grupėje dirbo šeštokai Ermeta Aleknavičiūtė, Airidas Medekša ir Austėja Vrubliauskaitė. Rašant darbą konsultavo pradinių klasių mokytoja metodininkė, tautinių šokių būrelio „Trepsiukai“ vadovė Lina Živulskienė. Ji pasidalino prisiminimais, įžvalgomis ir asmeninio archyvo nuotraukomis.

Trečiasis darbas – „Tautodailininkas Zigmas Mažeika“. Kaip nerašysi apie žmogų, kurio gražiuosius darbelius matome visur: mokykloje, mokytojo sodyboje, gyventojų namuose, parodose, mugėse... Tai žinomiausias mūsų vietovės tautodailininkas. Darbo grupę sudarė 8 klasės mokiniai: Domas Vrubliauskas, Augustinas Aleksonis, Danielius Jatkauskas, Ieva Ščerbavičiūtė ir Aušrinė Venckutė. Konsultavo tautodailininkas, technologijų mokytojas Zigmas Mažeika. Jis leido fotografuoti mokinių ir jo paties sukurtus darbus, naudotis jo paties asmeniniu archyvu. Kadangi reikėjo skubėti, aktyviai dirbo fotografai Danielius Jatkauskas ir Domas Vrubliauskas.

Kiekvienas konkursas turi pradžią ir pabaigą. Šis patriotinis, tautiškumą skatinantis konkursas, paraginęs apsižvalgyti aplink ir paieškoti „Tautos dvasios“, baigėsi. Labai gerai įvertinti visi trys darbai. Apdovanojimai: 6 statulėlės „Šalies mokinių kraštotyrinis konkursas „Tautos dvasios beieškant“ 2020 m.“, Padėkos, Pagyrimo raštai, Diplomai ir asmeninės dovanėlės.

Gaila, kad dėl esamų apribojimų neįvyko respublikinė konferencija ir visa tai nebuvo įteikta mokiniams asmeniškai. Į šventę būtume vykę visi.

Ačiū mokytojams, kad padėjo, ačiū mokiniams, kad netingėjo ir bent mažais darbeliais prie šių darbų prisidėjo, kai kuriuos darbus padarė ir nuotolinio mokymosi metu. Teisingai lietuvių liaudis sako: „Dėk grūdą prie grūdo, supilsi aruodą“.

 

                                                                                                            Danutė GUDELIENĖ,

                                                                                       Kietaviškių progimnazijos mokytoja,

                                                                                       kraštotyros muziejaus vadovė

 

 <- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų