Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Elektrėnų savivaldybėje“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0002 „SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI II“

Sausio 27 – 28 d. ir vasario 17 – 18 d. pagal „Living Works“ aukščiausių tarptautinių standartų savižudybių prevencijos programą vyko „ASIST“ mokymai, kuriuos organizavo Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Elektrėnų savivaldybėje“

Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0002 „SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI II“

 

Sausio 27 – 28 d. ir vasario 17 – 18 d. pagal „Living Works“ aukščiausių tarptautinių standartų savižudybių prevencijos programą vyko „ASIST“ mokymai, kuriuos organizavo Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

„ASIST“ – tai dviejų dienų savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai.

Tikslas – įgalinti dalyvius atpažinti, kad asmuo galvoja apie savižudybę ir padėti užtikrinti jo saugumą.

Tyrimai rodo, kad ,,ASIST“ mokymus baigę dalyviai jaučiasi geriau pasirengę ir norintys padėti žmonėms, galvojantiems apie savižudybę.

,,ASIST“ mokymų dalyviai išmoko:

  • suprasti, kad jų įsitikinimai ir požiūris gali turėti įtakos savižudybės intervencijai;
  • identifikuoti žmones, turinčius minčių apie savižudybę;
  • aiškiai ir tiesiai įvardinti, kad žmogus galvoja apie savižudybę;
  • išklausyti žmogaus, galvojančio apie savižudybę, pasakojimą ir atpažinti, kas dar sieja žmogų su gyvenimu;
  • taikyti saugumą užtikrinančių veiksmų eilę: saugumo įvertinimą, saugumo plano sukūrimą, jo veikimo užtikrinimą.

     Visuomenės sveikatos biuras dėkoja visiems dalyvavusiems mokymuose ir džiaugiasi, kad yra dar daugiau žmonių, galinčių suteikti pagalbą žmonėms, kurie svarsto apie savižudybę.

 

Jurgita PAŠVENSKAITĖ,
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
sveikatos stiprinimo specialistė<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų