Prieš ką protestuoja Lietuvos menininkai?

Gegužės 12 d. Lietuvos menininkai surengė protesto piketą, garso performansą „Kakafonija“, prie Lietuvos Kultūros tarybos (LKT) būstinės Vilniuje. Performanso metu dalyviai muzikavo įvairiais instrumentais, atsitiktiniais aparatais, skleisdami nesuderintų, padrikų garsų srautus, taip imituodami ir mėgdžiodami LKT sprendimus ir nedarnius, prieštaringus jų veiksmus.

Prieš ką protestuoja Lietuvos menininkai?

Gegužės 12 d. Lietuvos menininkai surengė protesto piketą, garso performansą „Kakafonija“, prie Lietuvos Kultūros tarybos (LKT) būstinės Vilniuje. Performanso metu dalyviai muzikavo įvairiais instrumentais, atsitiktiniais aparatais, skleisdami nesuderintų, padrikų garsų srautus, taip imituodami ir mėgdžiodami LKT sprendimus ir nedarnius, prieštaringus jų veiksmus.

Menininkų piketo priežastis, reikalavimus komentuoja peticijos iniciatorius, „Elektrėnų žinių“ bendradarbis, vienas žymiausių Lietuvos fotomenininkų Saulius PAUKŠTYS.

Pirmiausia norime pabrėžti, kad Lietuvos Kultūros taryba ir ją valdanti Lietuvos kultūros ministerija turi rūpintis Lietuvos menininkais ir visokeriopai stengtis, kad menininkai turėtų geresnes sąlygas kūrybai. Šios institucijos turėtų stengtis dėl menininkų gerovės, o menininkai neturėtų tapti šių institucijų tarnautojų įgeidžių ar ambicijų įkaitais. Šių institucijų veikla turi būti grindžiama objektyvumu ir atsakingumu ir turėtų būti skaidri, morali ir sąžininga. O šių institucijų bendravimas su menininkais turėtų būti atviras, kolegiškas ir geranoriškas.

Šį kreipimąsi taip pradedame dėl to, kad pastarojo meto Kultūros tarybos veikloje pasigendame ir skaidrumo, ir sąžiningumo. O bendravimas, ypač vadovybės, tapo arogantiškas.

Ypač nemoralus ir ciniškas, mūsų manymu, tapo paskutinis Kultūros tarybos poelgis – viruso pandemijos įkarštyje, balandžio 2 d., buvo pasirašyta sutartis dėl visuomenės nuomonės tyrimo. Sutarties vertė – 88 770 eurų. Makabriškai, nepagarbiai ir ciniškai atrodo, kai pandemijos metu, kai kultūros sektoriaus veikla sustojo, menininkai neteko pajamų, o dauguma jų planų žlugo arba sustojo, – tokie pinigai išleidžiami iš esmės prasmę dėl pandemijos metu kardinaliai pasikeitusios situacijos praradusiam tyrimui.

Pati Kultūros taryba prasidėjus pandemijai išsiuntinėjo aplinkraštį, raginantį atsiimti konkursines paraiškas, įsivertinus, ar siūlomus projektus bus įmanoma realizuoti. Tokio „supratingumo“ LKT reikalavo iš menininkų, bet ne iš savęs – pradėtų projektų pandemijos metu net nebuvo svarstoma stabdyti. Tyrimo paslaugos pirkimo sutartis buvo pasirašyta.

Prieš kurį laiką buvo kilusios abejonės dėl pasitikėjimo ministru J. Neverovičiumi dėl neetiškų jo poelgių. Šiuo atveju žemesnio rango pareigūno (KT pirmininkės) poelgis (didelės vertės sutarties pasirašymas pandemijos metu) – nelyginamai labiau neetiškas, šokiruojantis ir ciniškas. Todėl peticiją pasirašiusių vardu prašome nušalinti nuo pareigų KT pirmininkę, o KT narių veiklą sustabdyti, KT renkant iš naujo.

Toks menininkų kreipimasis buvo persiųstas Kultūros ministerijai, Vyriausybei, Prezidentūrai jau prieš kelias savaites. Reakcijų nebuvo jokių. Per tą laiką Kultūros ministerija išdidžiai paskelbė, kad skiria keliasdešimt milijonų... kultūrinių objektų renovacijai, remontams ir kitokioms statyboms. Apskritai iš gausybės paskelbtų pagalbos meno sektoriui priemonių – maža dalis realiai pasiekė menininkus. Praėjo du mėnesiai, menininkai džiuginami kalbomis ir vis naujais projektais, dalis kurių, kaip matome, nukreipti nežinia kokia linkme. Nežinia gimdo vaiduoklius /F. Goja/ ir tokie vaiduokliai kelia klausimus – gal tokia sumaištis susijusi su artėjančiais rinkimais ir kažkokia politinė jėga suinteresuota per tokius projektus prasukti pinigus rinkiminiams reikalams? Gal tokie neaiškūs projektai neša naudą funkcionieriams ir jų draugams?

Neapsikentę tokių chaotiškų veiksmų, prieštaringų pažadų ir vaiduokliškų akistatų, užvakar menininkai surengė piketą prie Kultūros tarybos būstinės. Sprendžiant iš funkcionierių reakcijų, protestus ir kritiką jie priima kaip asmeninius įžeidimus. Įdomu, ilgai dar truks, kol valdininkai supras, kad jie turi tarnauti žmonėms, stengtis, kad Valstybės piliečiams būtų geriau, patogiau? Tuo tarpu, atrodo, kad funkcionieriai yra įsitikinę savo viršenybe ir nebaudžiamumu. Užvakarykštis piketas, atrodo, ne paskutinė akcija.

Menas Lietuvai, o ne meno funkcionieriams! Gelbėkime kultūrą, o ne funkcionierių kišenės reikalus!<- Grįžti į atgal