Perduotos Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių metrikinių knygų skaitmeninės kopijos

Vasario 12 d. Birštono sakraliniame muziejuje vyko Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Kaišiadorių vyskupijoje viešas pristatymas. Tai trečioji vyskupija, kurios bažnyčių metrikų knygos buvo suskaitmenintos įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“.

Perduotos Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių metrikinių knygų skaitmeninės kopijos

 

Vasario 12 d. Birštono sakraliniame muziejuje vyko Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Kaišiadorių vyskupijoje viešas pristatymas. Tai trečioji vyskupija, kurios bažnyčių metrikų knygos buvo suskaitmenintos įgyvendinant projektą „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos vyskupų konferencijos susitarimas suskaitmeninti parapijose esančias metrikų knygas pasirašytas 2016-ųjų gegužės 30 dieną. Jame numatyta suskaitmeninti visas senesnes nei 100 metų bažnyčių metrikų knygas, parapijiečių sąrašus bei užsakų knygas pagal sąrašus, sudarytus vyskupijose surinktos informacijos pagrindu.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras kun. Rolandas Bičkauskas, Kaišiadorių vyskupijos dekanatų dekanai, Lietuvos vyriausioji archyvarė Kristina Ramonienė, Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Vytas Kederys, Birštono meno mokyklos jaunieji atlikėjai.

Skaitmeninimo trečiojo etapo pristatyme Birštono sakraliniame muziejuje Lietuvos vyriausioji archyvarė K. Ramonienė laikmeną su dokumentų skaitmeninėmis kopijomis perdavė Kaišiadorių vyskupo generalvikarui kun. R. Bičkauskui. Joje – net 43 šios vyskupijos dokumentai: metrikų knygos, parapijiečių sąrašai, užsakų knygos ir kiti dokumentai. Tarp įdomesnių – Švč. Mergelės Marijos Rožančinės brolijos, nenutraukusios savo veiklos net per maro epidemiją, narių knyga. Surinkus pirminę informaciją apie Kaišiadorių vyskupijos bažnyčiose saugomas metrikų knygas, buvo suskaičiuota 701 metrikų knyga. Pradėjus skaitmeninimo darbus, metrikų knygų pateikta dvigubai daugiau – virš 1 400. Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių metrikų knygų skaitmeninių vaizdų kolekciją papildys Alytaus kraštotyros muziejuje saugomos Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios dvipusės santuokų (1691–1697) ir krikšto (1692–1697) metrikų knygos skaitmeninės kopijos.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba dėkoja J. E. Kaišiadorių vyskupijos vyskupui Jonui Ivanauskui, vyskupijos kurijos kancleriui kunigui Gediminui Tamošiūnui, vyskupijos dekanatų dekanams ir parapijų kunigams už projekto idėjos palaikymą ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Bažnyčios dokumentai skaitmeninami pasitelkiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Dokumentų skaitmeninimo darbai pradėti 2018 m. pabaigoje pasirašius sutartis dėl ES struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamo projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ finansavimo ir įsigijus modernią skaitmeninimo įrangą bei subūrus skaitmenintojų komandą.

                                                                 „Elektrėnų žinių“ inf.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų