Pastrėvio biblioteka atvėrė duris į Kovo 11-osios jubiliejinius renginius Elektrėnų savivaldybėje

Kovo 6-ąją Pastrėvio bibliotekoje vyko renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Organizatorė – Pastrėvio bibliotekos vedėja Danutė Kananavičienė – sukvietė būrį svečių, kolegų, pastrėviečių pasidžiaugti naujomis 203 knygomis, kurias bibliotekai padovanojo į šventę atvykę Trakų Rotary klubo atstovai: Rotary klubo prezidentas Arvidas Remeika, nariai Virgilijus Poviliūnas, Kęstutis Vaitukaitis, sekretorius Kšištof Narkevič.

 

Pastrėvio biblioteka atvėrė duris į Kovo 11-osios jubiliejinius renginius Elektrėnų savivaldybėje

 

Kovo 6-ąją Pastrėvio bibliotekoje vyko renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Organizatorė – Pastrėvio bibliotekos vedėja Danutė Kananavičienė – sukvietė būrį svečių, kolegų, pastrėviečių pasidžiaugti naujomis 203 knygomis, kurias bibliotekai padovanojo į šventę atvykę Trakų Rotary klubo atstovai: Rotary klubo prezidentas Arvidas Remeika, nariai Virgilijus Poviliūnas, Kęstutis Vaitukaitis, sekretorius Kšištof Narkevič.

 

Silvija BIELSKIENĖ

 

Jubiliejinio renginio pradžią paskelbę Danutė Kananavičienė ir seniūnaitis Virginijus Juknevičius susirinkusiuosius pakvietė sugiedoti Lietuvos himną. Vėliau buvo perskaitytas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas, priminta istorija. Visus pasveikino Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Trakų Rotary klubo narys Virgilijus Poviliūnas, sveikinimo žodį tarė ir padainavo šio straipsnio autorė. Renginyje dalyvavo būrys svečių: Elektrėnų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Kristina Partikienė, komplektavimo skyriaus vedėja Aldona Andužienė, administratorė Neringa Ratkevičienė, vyriausioji metodininkė Jūratė Volungevičienė, buvusi pašto viršininkė Sonata Verbickienė, buvęs Pastrėvio seniūnas Antanas Gauba, ansamblis „Vuolasta“ (vad. Laimutė Tidikienė), seniūnijos darbuotojai, pastrėviečiai.

 

Trakų Rotary klubas

 

Rotary klubo narys Virgilijus Poviliūnas, ilgai gyvenęs Vievyje, kalbėjo: „Kai valstybė nepriklausoma, turime ir problemų, kurias galime greitai išspręsti. Visų pirma – su savo kalba, su savo knygomis. Carinės okupacijos metais net 40 metų buvo uždraustos knygos savąja kalba, bet jos buvo spausdinamos Prūsijoje, JAV ir vežamos į Lietuvą. Sovietiniais laikais mūsų literatūros, kokios norėjai, taip pat negalėjai parodyti, bet jos nelegaliai atkeliaudavo iš kitų šalių. <...> Nuo praeitų metų Rotary klubas nutarė padovanoti knygas į Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybių bibliotekas. Jau įteikėme 200 knygų Lentvario bibliotekai, šįkart 203 knygas atvežėme į Pastrėvio biblioteką. Suradome ir knygų lentyną knygoms sudėti. Visiems geros šventės.“

 

Trakų Rotary klubas įregistruotas 1999 m. birželio 24 d. Klubo inauguracijos ir chartijos įteikimo ceremonija įvyko 2000 m. birželio 3 d. Trakų pilies Didžiojoje menėje. Klubo sudėtį sudaro Trakų, Elektrėnų ir Vilniaus savivaldybių verslininkai, kultūros ir švietimo organizacijų darbuotojai, politikai ir aktyvūs visuomenininkai. Pagrindinės klubo veiklos kryptys: tarnavimas visuomenei ir tarpusavio bendravimo vystymas; regioninės paramos ir labdaros projektų vykdymas; „Rotary International“ idėjų skleidimas ir įgyvendinimas. Trakų Rotary klubas yra žinomas kaip mokyklų, vaikų globos namų, neįgaliųjų užimtumo ir reabilitacijos centrų bei Trakų krašto žmonių rėmėjas..

Klubo narius sieja bendri interesai ir domėjimasis sportine, istorijos, kultūros paveldo, vandens ir žemės transporto, oreivystės, kolekcionavimo, numizmatikos, maisto gamybos, miškininkystės ir statybos veikla, lietuvių ir lenkų santykių puoselėjimas.

 

Laisvės vaikas

 

Renginio metu savo įžvalgomis pasidalijo Elzbieta Juknevičiūtė, gimusi 2001 m. ir save laikanti Laisvės vaiku. „Kartais, bendraudama su vyresnės kartos žmonėmis, pastebiu, kad aš laisviau dėstau savo mintis, esu daug laisvesnė asmenybė, ir labai liūdna, kad buvusi santvarka sukaustė mūsų tautą, mūsų žmones. Bet vis dėlto smagu, kad mes išsilaisvinome, kad atsirado žmonių, kurie išdrįso ir norėjo išsilaisvinti.“

Elzbieta su sese ir tėčiu Virginijumi atliko dainą, į kurią įtraukė ir visus renginyje dalyvaujančius.

 

Elektrėnų viešosios bibliotekos direktoriaus padėka

 

Elektrėnų viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Kristina Partikienė padėkojo Danutei Kananavičienei, kad išdrįso suorganizuoti šitą renginį ir nuotaikingą Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio minėjimą. Taip pat įteikė Elektrėnų viešosios bibliotekos direktoriaus Roko Gulbino padėką Rotary klubui už Elektrėnų sav. Pastrėvio bibliotekos filialui dovanotas knygas, kurios papildys bibliotekos fondus ir prisidės prie bendruomenės švietimo.

 

Pastrėvio ansamblis „Vuolasta“

Renginyje kelias etnografines dainas dovanojo 34-us metus gyvuojantis Pastrėvio etnografinis ansamblis „Vuolasta“, kuriam nuo pat įsikūrimo pradžios vadovauja Pastrėvio šviesuolė, „Vuolastos“ įkūrėja, kraštotyrininkė nenuilstančioji Laimutė Tidikienė. „Vuolastos“ ansamblis buvo rodomas LRT laidoje „Ryto suktinis“, apie jį girdėjome LRT radijo laidoje „Gimtoji žemė“. „Tos mane jauną pasitikusios ir vėliau pritilusios gražios Pastrėvio apylinkių ir kaimų dainos nedavė ramybės. Norėjosi, kad jos skambėtų, kad žmonės jų neužmirštų, taigi 1986 metais, pasitarę su kultūros namų direktoriumi Aleksu Dulke, nutarėm suburti etnografinį ansamblį. Kalbinom, kvietėm ateiti dainuoti su savo dainų bagažu, dalintis krašto dainų lobiais su visais žmonėmis, – ansamblio įsikūrimo pradžią prisiminė Laimutė. – 33 metus kolektyvas gyvuoja, savo dainas gieda, kurias iš savo močiučių, mamų perėmė ir įtraukė į savo repertuarą. Dainas pačios moterys pateikia, turėjome Zoselę, labai dainingą, kuri labai daug dainų atnešė.“ Ar nepavargo Laimutė? „Aš tai nepavargau, kai kurios jau pavargo, kai kurių netekome, lankome kapuose. Branduolys išlikęs, kai susitelkiame, padainuojame. Šiame krašte daug dainingų moterų, tiesiog mėgsta dainą, jos ir gieda, kiek atgiedojusios laidotuvėse... Kai susiburiame, dalinamės įspūdžiais, patyrimais, po tokių susibūrimų geriau pasijuntame. Dainuojame ir dienom, ir vakarais, visos gyvename netoliese. Susirenkame dabar penkiese. Kartais į Elektrėnus pasikviečia, bet šiaip tai su Pastrėvio mokykla bendraujame“, – mintimis dalijosi Laimutė. Bronė Cibulskienė bylojo, kad vyras nelabai norėjo, kad ji eitų dainuoti, bet, pasak jos, jei vyro būtų klausiusi, būtų neatėjusi. Bendravimo pasiilgtame, nusiraminame, pasidžiaugiame. Yra šventinės, pagrabinės dainos. 20 metų išgiedojau laidotuvėse. Anksčiau ir Kalėdas labai švęsdavome, Užgavėnes, vakarones, su šeimomis sueidavome, dabar susieiname šiaip padainuoti. Po darbų susirenkame, ir bėdos pasimiršta. Vyrų nedainavo, ateidavo, bet nebesilanko. Ar dainų mokosi jaunimas? „Niekas nenori, niekas neprisijungia, visi su telefonais, tie dalykai nebetraukia. Dukrai buvo 7 metukai, vesdavausi, visas dainas dainavo, bet dabar jau nebelanko. Pasekėjų neturime, paliksime CD plokštelę su 36 dainomis, gal kas kažkada susidomės, pasimokys. Gal nemokame pritraukti jaunimo. Pas mane ir renkamės“, – kalbėjo L. Tidikienė. „Kol Laima vadovaus, tol ansamblis ir gyvuos“, – radijo laidoje kalbėjo Bronelė Cibulskienė.

Dovanos svečiams

 

Pastrėvio bibliotekos vedėja Danutė Kananavičienė įteikė dovanas Pastrėvio seniūnijos gyventojams, darbuotojams, kurie prisideda prie bibliotekos organizuojamų renginių ir aktyviai dalyvauja bibliotekos veikloje: Laimutei Tidikienei, bibliotekos savanorei Angelei Gliaudelienei, buvusiai pašto viršininkei Sonatai Verbickienei, Juknevičių šeimynai. O etnografinio ansamblio „Vuolasta“ narėms Danutė įteikė naujai išleistas užrašines, kad turėtų, kur susirašyti dainų žodžius, fiksuoti neišdildomas akimirkas.

Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė Gražina Bubėnienė padėkojo Danutei už gražų renginį, visiems įteikė naujai išleistą brošiūrą apie Pastrėvio ir jo apylinkių lankomas vietas.

 

Renginio organizatorė, Pastrėvio bibliotekos vedėja Danutė Kananavičienė, padėkojo visiems už dalyvavimą, istorijos vingių prisiminimus ir pakvietė pratęsti bendravimą prie kavos puodelio.

 

Tokia graži, šilta ir jauki šventė tęs bendrystę su kiekvienu Pastrėvio bibliotekos lankytoju. Užeikite – bibliotekos durys jums plačiai atvertos!<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų