Paskutinis 2021 metų Savivaldybės tarybos posėdis

Vienas ilgiausiai užsitęsusių tarybos posėdžių. Metų pabaiga, nori nenori, priverčia susimąstyti apie nuveiktus darbus, padarytus pasirinkimus ir apie kryptį, kuria einu kaip tarybos narys. Daug išmokta ir sužinota, dar daugiau turiu išmokti ir sužinoti.

Sakoma, esi laimingas, kai gyvenime yra pirmų kartų. O jų vis dar daug. Praėjusią savaitę, besiruošiant tarybos posėdžiui, pirmą kartą per kadenciją teko pirmininkauti Socialinių reikalų komitetui – patiko, buvo įdomu ir naudinga. Vasario mėnesį planuoju pateikti savo, kaip tarybos nario, ataskaitą, o dabar apie šiandieną.

Posėdžio pradžioje pritarėme Prano Noreikos gatvės pavadinimo suteikimui. Taip vadinsis nauja gatvė, vedanti link „Vaikų pasaulio“, pro „Poseidoną“ link baseino, ir tikimasi, kad baseinas (kuris bus renovuojamas) pateks į šią gatvę.

Pritarėme 2022 metų I pusmečio tarybos darbo planui. Taip yra planuojama, kaip dirbsime ir kokius sprendimus svarstysime ateinantį pusmetį.

Pakoregavome biudžetą. Kaip visuomet, tai yra reikalinga dėl naujų dotacijų biudžetinėms įstaigoms ir visos savivaldybės sklandaus darbo užtikrinimui, šį kartą su skaičiais nesiplėsiu.

Dėl padidėjusio darbo krūvio pritarėme administracijos direktoriui skirti priemoką prie atlyginimo 6-iems mėnesiams, tačiau nepavyko pritarti skirti priemoką jo pavaduotojai. Manau, nesmagi situacija, kai tikrai po darbo valandų dirbantys žmonės nėra tinkamai ar vienodai vertinami...

Pritarėme iki 3 padidinti Elektrėnų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje dirbančių žmonių skaičių. Matydamas, kiek daug darbo yra šioje tarnyboje, visada svarsčiau, kaip jie prasisuka su 2 darbuotojais.

Patvirtinome patalpų, Dvaro g. 1, Panerių k., nuomą. Taip pat panaudai 10-iai metų perleidome pastatą (Draugystės g. 28) buriuotojų klubui „Poseidonas“. Gilučių seniūnijos prašymu, pritarėme formuoti sklypą ir paskirti jį visuomenės reikmėms naudoti.

Turėjome nemažai kitų sprendimų projektų, jie daugiau formalūs – ne tokie įdomūs, tačiau svarbūs sklandžiam savivaldybės aparato veikimui. Kartais nutinka taip, kai nesi visų sričių specialistas, kad ne visiškai supranti vieno ar kito sprendimo priežastis, būtinumą ar pasekmes. Puiku, kai yra išmanančių kolegų tarybos narių kaip Virgilijus Pruskas, kuris dažnu tokiu atveju, supaprastintai ir aiškiai nusako esmę, ko ne visada pavyksta padaryti ir klausimą pristatantiems specialistams. Turėjome vieną sprendimo projektą, po kurio pats labai nustebau.

Turėjome svarstyti VAATC (Vilniaus apskr. atliekų tvarkymo centras) akcininkų sutarties pakeitimą. Pradžioje puikus direktoriaus klausimo pristatymas, puikūs kolegų klausimai ir pasvarstymai parodė, kad sutarties pakeitimai galbūt sumenkina mūsų savivaldybės vaidmenį, norint turėti balsą sprendžiant Kazokiškių sąvartyno veiklas ir kryptis. Tikiu, kad šis sprendimas pačiai įstaigai labai svarbus, tačiau kai jam nepritarėme, iš direktoriaus sulaukėme šaižaus pamokymo apie tai, kad nebūna blogų tėvų, o tik vaikai (suprask – tarybos nariai) neverti gauti dėmesio. Man, kaip socialinio darbo praktikui ir teoretikui, yra labai aiškus vienas dalykas – visos socialinės problemos ateina iš Šeimos. Tėvai gali būti ir blogi, ir geri – ir joks vaikų elgesys nesuteikia teisės tėvams elgtis su jais bet kaip. Toks direktoriaus T. Vaitkevičiaus elgesys rodo nebrandą. Situacija, kai „rimti“ dėdės iš Vilniaus yra tiek aukštai padebesyse. Geras mūsų tarybos sprendimas, nors galbūt ir nebūsime įgalūs keisti įstaigos politiką, tačiau direktorių pakvietėme „nusileisti ant žemės“.

Tiek reikalų. Sveikatos, ramybės ir tarpusavio PAGARBOS mums visiems. Taip kiti metai būtų geresni.

Dovydas BLIUJUS,

Tarybos narys<- Grįžti į atgal