Pasaulinė Žemės diena Elektrėnų profesinio mokymo centre

„Kiekvienų metų pavasario slenkstyje mūsų žemėje trumpam stoja nepaprastas žibučių metas. Tada šviesiuose be paunksmio miškuose žydi tik ta viena mėlynžiedė gėlė. Virš jos velėnos kvapą kilnoja giedri sausvėjai, paukščių giedojimu pasitvenkia padangė...“ – taip apie pavasario pradžią ir žemę rašė garsus Lietuvos geografas ir gamtininkas Česlovas Kudaba.

Minint Pasaulinę Žemės dieną VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre visą savaitę vyko renginiai, kurių metu geografijos mokytoja Natalja Batavičiūtė kvietė mokinius pagalvoti apie planetos problemas, kaip kiekvienas iš mūsų galėtume prisidėti prie švaraus oro, vandens, dirvožemio, gyvosios gamtos išsaugojimo.
Savaitės pradžioje mokytoja vedė pamoką tema „Akvariumas – uždara ekosistema“. Mokiniai sužinojo, jog visi gyvi sutvėrimai yra skirstomi į gamintojus, vartotojus ir skaidytojus. Šias sudedamąsias dalis akvariumuose atitinka vandens augalai, žuvys ir mikroorganizmai. Mokytoja sakė, jog vandens augalai auga ir fotosintezės pagalba gamina deguonį vandenyje, žuvys ir mikroorganizmai naudoja deguonį kvėpavimui. Akvariumo vartotojai paprastai yra žuvytės, kurios maitinasi ir gamina atliekas, skaidytojai, t. y. mikroorganizmai, yra grybų/grybelio ir bakterijų pavidalu. Jie palaiko gerą vandens kokybę, skaido žuvų atliekas, maisto likučius bei tiekia maistines medžiagas vandens augalams, o mikroorganizmai yra neatskiriama akvariumo dalis. Taigi, sužinoję, kad akvariumo aplinka yra stabili tada, kai tarp vandens augalų, žuvų ir mikroorganizmų yra pusiausvyra, mokiniai kibo į darbus – įrengė mokykloje akvariumą: vieni pylė vandenį, kiti sodino augalus, akmenukais ir kriauklėmis puošė naujuosius namus, dar kiti bėgo į parduotuvę žuvyčių pirkti. Darbo buvo visiems pakankamai, bet dabar į biologijos ir geografijos kabinetą užsuka ne tik mokiniai, bet ir EPMC mokytojai pasigrožėti mažųjų žuvelių gyvenimu.
Išaušus kovo 25 d. rytui mokiniai su mokytojais išsiruošė apžiūrėti ir sutvarkyti praeitais metais keltus inkilus ir įkelti naujų, kuriuos pagamino mokiniai kartu su profesijos mokytoju Gediminu Palioku. Mokytojai paaiškino mokiniams, kaip inkilus reikia iškelti ir pritvirtinti, kad netrukdytų paukščiams patekti į vidų. Tikimės, kad naujuose namuose mielai apsigyvens zylės, musinukės, raudonuodegės, varnėnai ir kiti paukšteliai giesmininkai.
Kovo 19 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro bendruomenė rinkosi šalia mokyklos į „Vabzdžių viešbučio“ atidarymą. Kol vaikinai darbavosi, merginos pristatė pranešimą apie vabzdžių naudą. Jos sakė, jog vabzdžiai maitinasi gyvais augalais arba trūnijančiomis jų liekanomis, o plėšriųjų rūšių vabzdžiai minta kitais gyvūnais. Be to, vabzdžiai yra vabzdžiaėdžių stuburinių maisto šaltinis – jais minta daugelis žinduolių ir paukščių. Mokinės paminėjo, jog vabzdžiai labai svarbūs augalų dauginimuisi, ardo biologines atliekas, padeda skaidyti senus lapus ir medieną, dvėseną, mėšlą, todėl į dirvožemį greičiau patenka organinės ir mineralinės medžiagos. Po išsamios informacijos apie vabzdžius šalia mokyklos įrengtas „Vabzdžių viešbutis“, kurį taip pat pagamino mūsų mokyklos mokiniai kartu su profesijos mokytoju Gediminu Palioku. Mokytoja Natalja Batavičiūtė sakė, jog pagrindinis šio viešbučio tikslas – saugoti biologinę įvairovę, kuri greitai nyksta dėl žmogaus veiklos, be to, tai padės mokiniams, besimokantiems biologijos, geriau susipažinti su vabzdžių gyvenimu, svarba ir funkcijomis ekosistemose.
Kovo 20 d. mokyklos bendruomenė skubėjo stebėti Saulės užtemimo – reiškinio, kai Mėnulis atsiduria tarp Žemės ir Saulės, taip uždengdamas Saulės diską. Prieš tai geografijos mokytoja Natalja Batavičiūtė pamokų metu kalbėjo apie Saulės užtemimą, pasakojo, kodėl tai vyksta, pabrėžė, kad toje pačioje Žemės vietoje visiški Saulės užtemimai kartojasi kas 300–400 m. Paskutinį kartą penki užtemimai buvo 1935 m., tai pasikartos tik 2206 m. Kaip sakė mokytoja, lietuviams, kaip ir kitoms tautoms, užtemimai keldavo siaubą. Tikėta, kad Saulės užtemimo metu privalu būti namuose, melstis, prašyti Dievo, jog atleistų nuodėmes, nutolintų nelaimes. Praeities metraštininkai kiekvieną užtemimą aprašydavo kaip reiškinį, pranašaujantį dideles nelaimes. Daugelyje Rytų šalių būdavo tikima, kad Saulę kartkartėmis užpuola milžiniškas drakonas, norintis praryti dienos šviesą, todėl žmonės, tikėdami tokiomis istorijomis, stengdavosi pabaisą nubaidyti: triukšmaudavo, pūsdavo dūdas, mušdavo būgnus.
Dėkojame mokytojams, mokiniams už nuoširdžiai ir kūrybiškai suorganizuotus renginius, skirtus Pasaulinei Žemės dienai. Visi kartu įnešėte po savo darbo kruopelę, parodydami meilę, pagarbą mūsų Žemei maitintojai, gyvybės nešėjai.

Jolanta Alionytė
Gimnazijos skyriaus vedėja<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų