Pamoka „Šaltinio vanduo skaidrus kaip ašara?“

Lapkričio 25 d. Semeliškių mokykloje vyko integruota dalyko ir užsienio kalbos mokymo pamoka „Šaltinio vanduo skaidrus kaip ašara?“

Rugpjūčio mėnesį dalyvavome seminare Klaipėdoje, kurį suorganizavo Geothe‘s institutas. Seminaras apie integruotą dalyko ir užsienio kalbų mokymą buvo skirtas chemijos, biologijos ir vokiečių kalbos mokytojams.
Kiekviena komanda, dalyvavusi projekte, turėjo atlikti namų darbą – suplanuoti ir pravesti integruotą pamoką. Apie pamokos laiką informavome projekto dalyvius ir organizatorius. Taigi, sulaukėme svečių: pamoką stebėjo Geothe‘s instituto bendradarbiavimo programų koordinatorė vyr. specialistė Margarita Repečkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Ona Bukinienė ir kolegės iš „Versmės“ gimnazijos – chemijos mokytoja metodininkė Birutė Morkūnienė ir vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Rita Grigonienė.
Svarbiausias tikslas – gerai suplanuoti pamokos laiką, kad visi trys dalykų mokytojai spėtų perteikti teorinę medžiagą, o mokiniai atliktų tyrimus.
Pamoką pradėjo biologijos mokytoja metodininkė Asta Dzikevičienė. Pradžioje ji paprašė mokinių, kad šie ant popierinių obuoliukų užrašytų pamokos lūkesčius, vėliau papasakojo apie vandens svarbą žmogaus organizmui.
Vokiečių kalbos mokytojas metodininkas Povilas Liperskis mokiniams pateikė vokišką tekstą apie vandenį, šie turėjo išversti jį į lietuvių kalbą. Tekstas baigėsi sakiniu: „Šaltinio vanduo skaidrus kaip mergaitės ašara“.
„Ar tikrai šaltinio vanduo skaidrus kaip mergaitės ašara?“ – retoriniu klausimu pamoką tęsė chemijos vyresnioji mokytoja Meilutė Rašimienė. Ji papasakojo apie vandenyje slypinčius pavojus ir paragino mokinius ištirti Semeliškių apylinkių šaltinio vandenį. Mokiniai naudodami EkoLabBox lagaminėlio reagentus tyrė fosfato, amonio, nitrato, nitrito jonų ir pH koncentraciją šaltinio vandenyje. Aptarus tyrimo rezultatus, paaiškėjo, kad šaltinio vandenyje fosfato jonų koncentracija viršija normą.
Pamokos pabaigoje mokiniai savo lūkesčių obuoliukus sukabino ant medžio.
Stebėtojai gerai įvertino pamoką. Geothe‘s instituto vyresnioji specialistė Margarita Repečkienė mokytojams ir mokiniams įteikė atminimo dovanas.
Integruotos pamokos yra įdomios, netradicinės, jų metu ugdomas mokinių kūrybiškumas, bendravimo įgūdžiai, o atliekamas tyrimas gilina dalyko ir užsienio kalbos žinias.
Gruodžio 22 d. Geothe‘s institute vyks gerosios sklaidos seminaras, kuriame visos projekto komandos pristatys vaizdinę medžiagą apie vestas integruotas pamokas, dalinsis patirtimi.

Meilutė Rašimienė
Semeliškių vidurinės mokyklos mokytoja<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų