Pakalniškių centre - vaikų dienos centras

Socialiniai ir ekonominiai   žmonių gyvenimo  pokyčiai paveikė daugelį  visuomenės  gyvenimo sričių. Buvo paveiktas žmogus ir jo aplinka. Jautriausia bet kurios visuomenės dalis yra vaikai. Vaikai – būsimieji  socialinio gyvenimo dalyviai ir nuo jiems skiriamo dėmesio priklausys tautos ir valstybės ateitis.

Pakalniškių centre - vaikų dienos centras

 

Socialiniai ir ekonominiai   žmonių gyvenimo  pokyčiai paveikė daugelį  visuomenės  gyvenimo sričių. Buvo paveiktas žmogus ir jo aplinka. Jautriausia bet kurios visuomenės dalis yra vaikai. Vaikai – būsimieji  socialinio gyvenimo dalyviai ir nuo jiems skiriamo dėmesio priklausys tautos ir valstybės ateitis. Buvo būtina padėti spręsti vaikų gerovės problemas, ypač tų, kurių šeimos yra nepilnos (be vieno iš tėvų), skurdžios, piktnaudžiauja alkoholiu arba turi kitų problemų. Lietuvoje daugiau negu prieš du dešimtmečius buvo  pradėti kurti vaikų dienos centrai. Centruose vaikai yra ne tik prižiūrimi, bet ir socializuojami. Jiems  teikiama psichologinė pagalba, padedama ruošti pamokas. Toks vaikas, kuriam užaugti padeda VDC, pajėgs būti savarankišku, suteikti pagalbą kitam ir kurti šalies gerovę. Todėl tai yra svarbi pagalba vaikui, šeimai ir valstybei.

Prieš dešimtmetį Elektrėnų savivaldybė, vykdydama Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Ištieskime šeimai pagalbos ranką“, pradėjo organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas vaikams dienos centre Pakalniškėse. VDC lanko socialinę riziką patiriančių ir mažas pajamas turinčių šeimų vaikai. Centras atviras ir kitų Pakalniškių šeimų vaikams. Čia sudaromos sąlygos mokytis pažinti save, atpažinti kylančius jausmus ir saugiu sau bei kitiems būdu, juos išreikšti. Vaikai susipažįsta su savo teisėmis ir pareigomis, supranta, kad vienų be kitų nebūna. Grįžtančius po pamokų, užsiėmimų darželyje, vaikus pasitinka dvi darbuotojos – užimtumo specialistės. Atėję į centrą, paruoštoje lentelėje sutartiniais ženklais vaikai pažymi savo nuotaiką. Toliau seka pokalbis apie priežastis, lėmusias gerą – prastą nuotaiką, ieškomi būdai tai pakeisti arba tiesiog visiems pasidžiaugti draugų sėkme. Taip mokomasi  bendrauti, elgtis konfliktinėse situacijose. Dienos pabaigoje  įvertinami veiklų rezultatai, aptariama kiekvieno vaiko veikla. Centre vyksta įvairūs užsiėmimai: minimos valstybinės šventės, vyksta pokalbiai, žaidimai, sportuojama. Vaikų piešiniai, darbeliai puošia centro patalpą. Skiriamas didelis dėmesys ir pagalba namų darbų ruošai.  Svarbus vaikams dienos centre organizuojamas nemokamas maitinimas. Valgio metu mokomasi gražiai elgtis prie stalo. Darbuotojos palaiko ryšį su tėvais, aptaria vaikų poelgius, kartu ieško problemų sprendimo būdų. Nors vaiko gabumų ugdymas yra labai svarbus, tačiau būtina išklausyti jo bėdas ir džiaugsmus, kalbėtis įvairiomis temomis, priimti vaiką kaip asmenybę, gerbti jo nuomonę. Taip auginama vaiko savivertė, atsparumas neigiamai įtakai. Nuo 2018 m. Pakalniškių centras yra Elektrėnų socialinės globos namų padalinys, kuris  vykdo Vaikų dienos centro veiklą.

2019 m. Elektrėnų savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Viešosios  infrastruktūros įrengimas  Pakalniškių kaime“.  Mokyklos g. 3 kiemas praturtėjo vaikų žaidimų įrengimais, dar viena smėlio dėže. Pakalniškių kaimo bendruomenė „Jorė“ organizavo talką tinklinio aikštelei įrengti, scenos perdažymą ir atnaujinimą tautiniu raštu. Tai paįvairino ir praturtino VDC auklėtinių laisvalaikį.

 

                                                                                            Vanda BUKĖNIENĖ,

užimtumo specialistė

 <- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų