Kultūra / Švietimas

2020 m. gegužės 30 d.

Ignoto Nasutavičiaus-Bondaro būrio bunkerio Pagrendos miške tyrimai

Lietuvos partizanų Didžiosios Kovos rinktinės Ignoto Nasutavičiaus-Bondaro būrio bunkerio Pagrendos miške (Elektrėnų sav., Pastrėvio sen.) archeologinės ekspedicijos atlikti tyrinėjimai prieš septynerius metus. Pagrendos miško bunkerio archeologinė ekspedicija tapo pirmąja, kuri ne tik ištyrė partizanų bunkerio vietą, bet ir remiantis tyrimų rezultatais ją sutvarkė: atkūrė iki tyrimų buvusį bunkerio duobės vaizdą

...
2020 m. gegužės 30 d.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę visuomenė atsigręžė į partizanų bunkerių vietas. Buvę partizanai, ryšininkai, rėmėjai ir kiti pilietinių iniciatyvų vedami žmonės pradėjo aktyviai kasinėti ir atstatyti sunykusius bunkerius bei žemines, jų vietose statyti atminimo kryželius ir kitus paminklus. Į bunkerius buvo žvelgiama kaip į partizanų žūtį menančias vietas, tuo metu bunkerių kaip gynybinių įtvirtinimų ir slėptuvių, vadaviečių ir ryšio punktų, laikiną ar nuolatinį prieglobstį ...
2020 m. gegužės 30 d.

Gegužės 20 d. mūsų savivaldybės tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu. Įdomi patirtis spręsti svarbius klausimus būtent taip. Man patiko, nors pasitaikė keli nesklandumai; bendrai vertinant, posėdis, manau, labai pavykęs. Kiek teko pastebėti, posėdžio metu visų tarybos narių nuotaikos buvo geros, dažnai visi nusišypsodavome. Žinote, šypsena atpalaiduoja, gerina kraujotaką, stiprina žmonių santykius. Kaip matote nuotraukoje, posėdis vyko Zoom programos dėka, nieko naujo.

...
2020 m. gegužės 21 d.

Gegužės 12-osios ankstyvą rytą visus nustebino vaizdas už lango - sniegas. Koks jo poveikis žemės ūkio augalams? Iškritęs sniegas - papildoma drėgmė, ar neabejotini nuostoliai ūkininkams? Apie tai ir apie kitus ūkininkavimo džiaugsmus bei rūpesčius šiuo sudėtingu laikotarpiu paprašiau papasakoti jauną ūkininką iš Beižionių Marių Rulevičių.

2020 m. gegužės 21 d.
1920 m. gegužės 15 d. laikinojoje sostinėje Kaune, Miesto teatro rūmuose, įvyko pirmasis Lietuvos Seimo posėdis. Tarp Seimo narių buvo kun. Jonas Steponavičius (1880 03 10-1947 12 08), klebonavęs Semeliškių parapijoje, filosofijos mokslų daktaras, pedagogas, administratorius, politikas, aktyvus 1920-1923, 1926 m. Lietuvos Seimų narys, visuomenės veikėjas, Lietuvių švietimo draugijos "Rytas“ pirmasis pirmininkas, kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte, Semeliškių
2020 m. gegužės 21 d.

Pirmuosiuose Lietuvos istorijoje demokratiniuose ir visuotiniuose parlamento rinkimuose išrinktas Steigiamasis Seimas, susirinkęs 1920 m. gegužės 15 d. Kaune, priėmė rezoliuciją, kuria iškilmingai visų Lietuvos piliečių vardu proklamavo Lietuvos Nepriklausomybę, o Lietuvos Valstybę paskelbė demokratine respublika. Taip Steigiamasis Seimas įgyvendino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akte jam pavestą užduotį - nustatyti Lietuvos valstybės santvarką ir santykius su kitomis valstybėm

...
2020 m. gegužės 21 d.

Nors gegužės 7-oji, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, jau praėjo, bet tai tik viena diena. O knyga, kaip rodo šiandiena, yra tikrai labai svarbi, žmonės skaito ir domisi įvairiausio žanro literatūra. Man knyga reiškia labai daug ir ji neatsiejama nuo mano gyvenimo. Tai jau atėjo iš vaikystės, tas didelis noras skaityti. Namie buvo nemažai knygų. Šeimoje skaitė visi - ir tėveliai, ir seneliai. Mama dirbo bibliotekoje, tai kai kada ir mane pasiimdavo į darbą. Kaimas nedidelis, biblioteka i

...
2020 m. gegužės 21 d.

Gegužės 12 d. Lietuvos menininkai surengė protesto piketą, garso performansą "Kakafonija“, prie Lietuvos Kultūros tarybos (LKT) būstinės Vilniuje. Performanso metu dalyviai muzikavo įvairiais instrumentais, atsitiktiniais aparatais, skleisdami nesuderintų, padrikų garsų srautus, taip imituodami ir mėgdžiodami LKT sprendimus ir nedarnius, prieštaringus jų veiksmus.

2020 m. gegužės 21 d.

Seimas 2020 metus paskelbė Šventojo Jono Pauliaus II metais. Gegužės 18-ąją minėsime Šventojo Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metines. Vyriausybė patvirtino minėjimo planą, nors dėl karantino teko atsisakyti didelės dalies planuotų renginių ir veiklų. Šiai sukakčiai numatoma išleisti pašto ženklą, proginę monetą, skirtą Kryžių kalnui, bus vykdoma ir virtuali akcija "Šviesos žemėlapis“, organizuojama vaizdo konferencija su ilgamečiu Jo Šventenybės pagalbininku kar

...
2020 m. gegužės 6 d.

Daugeliui mūsų, koronaviruso sukelta situacija yra netikėta. Situacija sutrukdė daliai mūsų planų įgyvendinimą; tenka save apriboti, o kartais apriboja aplinkiniai. Aišku, pikta, būnam nepatenkinti, kartais norisi apribojimus ignoruoti.

2020 m. gegužės 6 d.
Kovo mėnesį Elektrėnų meno mokykloje vyko XXVI Lietuvos mokinių dailės olimpiados savivaldybės etapo 2-asis turas. Šių metų olimpiados tema: "Lietuvos raudonoji knyga“. 2-ajame ture dalyvavo vienuolika moksleivių iš Elektrėnų meno mokyklos, Vievio ir "Versmės“
2020 m. gegužės 6 d.
Steigiamojo Seimo, kurį sudarė 112 narių, rinkimai vyko 1920 m. balandžio 14-16 dienomis. Pirmasis posėdis įvyko 1920 m. gegužės 15 d. laikinojoje sostinėje Kaune, miesto teatro rūmuose. Pirmajam posėdžiui pirmininkavo vyriausia pagal amžių Seimo narė žymi visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Tarp Seimo narių buvo kun. Jonas Steponavičius (1880 03 10-1947 12 08), klebonavęs Semeliškėse
2020 m. balandžio 29 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantino sušvelninimą, nuo balandžio 27 d. pradedame skolinti knygas į namus.

2020 m. balandžio 29 d.

Prieš penkias savaites, Lietuvoje įsigalėjus karantinui, Elektrėnų kultūros centro moterų ansamblis "Eldija“ (vadovė Asta Balnionytė-Grajevskė) dalyvavo virtualiame chorų choro projekte "Vakar ir visados“ (projekto vadovas chormeisteris Linas Balandis).

2020 m. balandžio 29 d.

Istorinis įvykis Trakų pilyje

2000 m. balandžio 28 d. į Trakų pilies menę susirinko buvę ir naujai išrinkti Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai, naujosios Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai, Grigiškių seniūnijos atstovai, svečiai. Susirinkusius sveikino istorinės Trakų žemės Kunigaikštis su Kunigaikštiene.