Kultūra / Švietimas

2015 m. kovo 30 d.

Kovo 21-22 dienomis VšĮ Vievio kultūros centras vietos pradinės mokyklos aktų salėje surengė aštuntąjį festivalį "Vieversija 2015“, kuriame dainavo ir suaugusieji, ir vaikai.

2015 m. kovo 30 d.
Šiemet minėsime keletą svarbių datų: Elektrėnų miesto 55-metį, savivaldybės įkūrimo 15-ąsias metines, buv. Elektrėnų 1-osios vidurinės (dabar "Ąžuolyno“) mokyklos 40-metį. Pastarosios istorija glaudžiai susijusi su ilgamečio jos vadovo Vytauto Mizero biografija.
2015 m. kovo 30 d.

"Kiekvienų metų pavasario slenkstyje mūsų žemėje trumpam stoja nepaprastas žibučių metas. Tada šviesiuose be paunksmio miškuose žydi tik ta viena mėlynžiedė gėlė. Virš jos velėnos kvapą kilnoja giedri sausvėjai, paukščių giedojimu pasitvenkia padangė...“ - taip apie pavasario pradžią ir žemę rašė garsus Lietuvos geografas ir gamtininkas Česlovas Kudaba.

2015 m. kovo 29 d.

Kovo 7-8 dienomis Semeliškių gimnazijos mokytojai dalyvavo tarptautinėje vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų konferencijoje "Vokiečių kalba vienija“, kurią suorganizavo Gėtės institutas.

2015 m. kovo 27 d.

Kovo 6 d. Lietuvos mokslų akademijoje, Vilniuje, vyko penktasis Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas "Rašom 2015!“ Tai kasmetinis renginys, kurio tikslas - išrinkti gražiausią ir originaliausią rašyseną turinčius šalies gyventojus, ugdyti taisyklingo ir estetiško rašymo įgūdžius.

2015 m. kovo 25 d.

Kadangi didelė visuomenės dalis aktyviai domisi senaisiais amatais, kovo 12 d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre (EPMC) buvo surengtas seminaras "Verbų rišimas“.

2015 m. kovo 25 d.

Elektrėniškis tapytojas Romaldas Skorupskas dalyavavo respublikinėje primityviosios tapybos parodoje.

2015 m. kovo 24 d.

Penktadienį, kovo 13 d., Elektrėnų mokykloje-darželyje "Pasaka“ vyko smagi edukacinė priešmokyklinių grupių šventė apie Lietuvą.

2015 m. kovo 23 d.

Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui skirti šventiniai renginiai Elektrėnuose tęsėsi visą savaitę.

2015 m. kovo 23 d.

Visa Lietuva šventė 25-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines. Ta proga buvo organizuojamos įvairios akcijos, pilietinės iniciatyvos, šventės.

2015 m. kovo 20 d.

Naujosios vakarietiškos tradicijos mūsų visuomenėje prigyja vis greičiau, tačiau gyvendami naujaisiais laikais neturėtume pamiršti ir senųjų lietuviškų švenčių bei papročių.

2015 m. kovo 20 d.

Lietuva yra nepriklausoma. Kažkada dėl nepriklausomybės žmonės kovojo. Žmonės žuvo, dėl to ir tikiuosi, kad daugiau karo nebus. Lietuva man patinka, nes ji yra mano ir visų lietuvių žemė. Linkiu Lietuvai, kad ji būtų laisva, o čia gyvenantys žmonės ją mylėtų, saugotų, kovotų ir gintų savo šalį, būtų draugiški ir linksmi. Lietuva esame mes, lietuvaičiai. Kokie būsime, tokia bus ir Lietuva.

Evelina (6 m.) ir mama Inga

...
2015 m. kovo 17 d.

Praėjusią savaitę Elektrėnų mokykloje-darželyje "Pasaka“ bendruomenės nariams buvo surengtas seminaras "Kaip pergudrauti stresą“.

2015 m. kovo 16 d.

Kovo 9 d. Vievio meno mokykla (VMM) surengė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtą festivalį - konkursą "Laisvės šokis“.

2015 m. kovo 16 d.

"MoMoLab“ - tai dar viena Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro įgyvendinamo projekto "Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ programa, kurioje dalyvauja Vievio gimnazija.