Kultūra / Švietimas

2020 m. spalio 9 d.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (toliau - LVŽS) - daugiau kaip šimtą metų aktyvios politinės veiklos patirtį turinti politinė jėga. (Su partijos istorija galite susipažinti puslapyje https://www.lvzs.lt/lt/). Savo politinę veiklą grindžiame tradicinėmis vertybėmis, gerovės visiems Lietuvos žmonėms siekimu, lietuvybės puoselėjimu ir aplinkosauginėmis idėjomis, kuriomis siekiame formuoti žaliosios Lietuvos viziją.

Per pastaruosius ketverius metus savo darbais

...
2020 m. spalio 9 d.

Mieli elektrėniečiai,

pasitikėkite mumis! Iš anksto nuoširdžiai dėkoju.

Sūnus pratęs mano darbus, tame tarpe, ir labdaros programą.

2020 m. spalio 2 d.

reikšmingus miestui, rajonui ar šaliai darbus negali atlikti vienas žmogus. Dirbantis vienas politikas - pasmerktas nesėkmei. Nuo pat darbo pradžios savivaldoje iki dabar mano įkvėpėjais, patarėjais ir geriausia komanda tapote Jūs, gyventojai, kurių interesus atstovauju jau šešerius vadovavimo savivaldybei metus. Visus šiuos metus gyvenu visų mūsų rūpesčiais, problemomis, pasiekimais. Džiaugiuosi, kad mums kartu pavyko nuveikti daug svarbių darbų, bet, akivaizdu, kad turime dar daug spręstinų kl

...
2020 m. spalio 2 d.

Skelbiame kandidato į LR Seimą Kaišiadorių - Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 59 rinkimų programą

2020 m. spalio 2 d.

Verslininkas, Kaišiadorių rajono savivaldybės Tarybos narys ir Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į 2020 m. Seimo rinkimus Algimantas Radvila sako, kad per savo patirtį, vystant verslą bei dirbant dėl rajono gerovės, matė daug neteisybės mūsų šalyje, todėl kartu su LSDP partija yra pasirengęs spręsti didžiausias Lietuvos problemas.

2020 m. spalio 2 d.

Aš esu Mindaugas Kuklierius, ekonomistas ir žemės ūkio specialistas. Šį rudenį susipažinau su tikrai dideliu būriu Elektrėnų krašto žmonių. Ir tikiu, kad turiu sprendimų receptų ne tik visai mūsų valstybei, bet ir Elektrėnų savivaldybei.

2020 m. spalio 2 d.

"Skaldyk ir valdyk“ - tokią rinkiminę taktiką dabar pasirinko dalis politinių partijų“, - sako kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Antanas Guoga. Australijos pilietybės dėl galimybės dalyvauti nacionalinėje politikoje atsisakęs verslininkas, politikas ir filantropas teigia, kad jo užduotis - suvienyti Lietuvos gyventojus. Jis siekia, kad Lietuvos piliečiai nesirinktų emigracijos, o jau išvykę norėtų sugrįžti namo.

2020 m. rugsėjo 25 d.

"Trakuose ir kituose mažesniuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose matau daug potencialo, kuris iki šiol nebuvo išnaudojamas“, - sako kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimą Antanas Guoga. Pasak jo, valstybė turi daugiau investuoti į švietimą, nes tai užtikrina šalies vystymąsi ir gerovę. Neseniai Australijos pilietybės atsisakęs buvęs Europos Parlamento narys taip pat įsitikinęs, jog Lietuvoje įmanoma sukurti tokias gyvenimo sąlygas, kad žmonės neemigruotų, o jau išvykusieji norėtų sugrįžt

...
2020 m. rugsėjo 18 d.
Skelbiame kandidato į LR Seimą Kaišiadorių - Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 59 biografiją
2020 m. rugsėjo 14 d.

Seimo narys, socialdemokratas Bronius Bradauskas Kaišiadorių-Elektrėnų rinkimų apygardoje buvo renkamas net keturias kadencijas iš eilės. Nors daugiau nei dvidešimt metų mūsų kraštui atidavęs politikas nusprendė išeiti užtarnauto poilsio, Bradausko pavardė čia ir toliau skamba. Dainoras Bradauskas jau treji metai yra aktyvus mūsų bendruomenės narys, nusprendęs eiti tėvo keliu - tarnauti žmonėms.

2020 m. rugsėjo 12 d.

Neseniai Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (KPP) įgyvendinimo stebėsenos komitetas svarstė ir patvirtino programos pakeitimus ir projektų pagal šios programos priemones atrankos kriterijus. Perskirsčius KPP biudžetą, skirta 33 mln. eurų išimtinei paramai.

2020 m. rugsėjo 12 d.

Rugpjūčio 28-29 dienomis Elektrėnuose vyko įspūdingas bliuzo ir džiazo festivalis. Didžioji dalis gyventojų atkreipė dėmesį į akį traukiančią originalią festivalio reklamos idėją - plevėsuojančius skalbinius visame Elektrėnų mieste. Anot organizatorių, vėjyje plaikstomi bliuzo ir džiazo skalbiniai simbolizuoja šių muzikos žanrų laisvę, plėtoja ir muzikinę žmonių švietėjišką veiklą - kiekvienas, arčiau priėjęs prie jų, rado daug įdomių faktų tiek apie bliuzą, tiek apie dž

...
2020 m. rugsėjo 12 d.

Visų pirma noriu padėkoti aktyviam visuomenininkui, įvairių chorų dalyviui Antanui Adomaičiui, kuris mūsų redakcijai padovanojo Justino Almino išleistą knygelę "Elektrėnų Švenčiausiosios Mergelės Marijos gotikos stiliaus koplytėlei 25 metai“.

Pravažiuodama pro Abromiškių koplytėlę pasvajodavau: kaip norėčiau sužinoti jos istoriją, kas ir kada ją pastatė. Ir štai... mano svajonė išsipildė. Dalijuosi Justino ALMINO, kuris yra ir koplytėlės statytojas, knygelės ištraukomis.

...
2020 m. rugsėjo 12 d.

2010 m. rugsėjo 4 d. buvo pašventintas atstatytas Jagėlonių kryžius. Prisiminti jo istoriją, papasakoti apie Jagėlonių bibliotekos kasdienybę paprašiau Jagėlonių filialo bibliotekininkę Ritą VAIŠNORIENĘ.

2020 m. rugsėjo 12 d.

Rugpjūčio 24-28 dienomis jau 12-ą kartą vyko Lietuvos Vyriausybės inicijuojamas nacionalinis aktyvaus ir pilietiško jaunimo projektas "Moksleiviai - į Vyriausybę“. 30 gabiausių, užsiimančių aktyvia visuomenine veikla, pilietiškų Lietuvos moksleivių (11-12 / gimnazijos 3-4 kl. mokiniai) turėjo unikalią galimybę iš labai arti susipažinti su Vyriausybės veikla ir darbo viešajame sektoriuje principais.