Kultūra / Švietimas

2020 m. birželio 28 d.

Elektrėnų savivaldybės taryba birželio 17 dienos posėdyje nusprendė ledo ritulininkams Dariui Kasparaičiui ir Dainiui Zubrui suteikti Elektrėnų savivaldybės garbės piliečių vardus už aukštus sporto pasiekimus ir Elektrėnų savivaldybės vardo garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje.

2020 m. birželio 28 d.

Birželio 7 d. Kietaviškių parapijoje vyko didžiulė iškilmė: tituliniai Švč. Trejybės atlaidai ir Bažnyčios 105 metų paminėjimo šventė. Tarp gausiai susirinkusių tikinčiųjų Mišiose dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, vicemeras Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius, pavaduotoja Inga Kartenienė, tarybos nariai, savanorių organizacijos "Ištiesk gerumo ranką“ savanoriai, gretimų parapijų tikintieji. Mišias

...
2020 m. birželio 11 d.

Prieš dvidešimt metų -

2000-06-03 - pasaulio šviesą išvydo pirmasis, nepriklausomas Elektrėnų savivaldybės laikraščio

"Elektrėnų žinios“ numeris,

skirtas Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kietaviškių, Gilučių, Beižionių, Kazokiškių ir Pastrėvio seniūnijų gyventojams.

Pirmasis "Elektrėnų žinių

Redaktorius JUOZAS JANONIS įžanginiame žodyje linkėjo:

...
2020 m. birželio 11 d.

Šis numeris mums jubiliejinis - 20 metų savaitraščiui "Elektrėnų žinios“. Ta proga nutariau pakalbinti buvusius redaktorius, bendradarbius, bičiulius, prisidėjusius prie "Elektrėnų žinių“ gyvavimo. Klausiau, ką jiems reiškė "Žinios“, kokias patirtis įgijo ir ko palinkėtų skaitytojams ir "Elektrėnų žinioms“.

2020 m. birželio 11 d.
Gegužės 31 d. Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčioje vyko Šv. Dvasios atsiuntimo šventės - Sekminių atlaidai. Šv. Mišias aukojo Karinių oro pajėgų kapelionas kunigas dr. Virginijus Veilentas, talkino diakonas Gintas Petkevičius, Vievio parapijos bičiulis, sielovadinei tarnystei paskirtas Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijoje. Po atlaidų parapijiečiai pasveikino Vievio parapijos kleboną Alfonsą Kelmelį 30-ties kunigystės bei Vievio ir Kazokiškių parapijose 15-os tarnystės met...
2020 m. birželio 11 d.

Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia šiemet švenčia 105 metų jubiliejų. Šis didingas sakralinio paveldo statinys su vietinės reikšmės dailės kūriniais džiugina žmonių akis ir sielas iki šių dienų.

2020 m. birželio 11 d.

Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiame priėmime mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir III-IV gimnazijos klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

2020 m. birželio 11 d.

Gegužės 25-osios vakare Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai išgelbėjo skęstantį vyrą. Gelbėtojams buvo pranešta, kad Elektrėnų mariose iš valties iškrito žmogus.

2020 m. gegužės 30 d.

Kiekvienas Lietuvos gyventojas, nesvarbu, kur jis gyvena, turi turėti lengvai pasiekiamas kultūros paslaugas.

Lietuvos regioninė politika siekia užtikrinti kokybiškas viešąsias paslaugas visoje Lietuvos teritorijoje, kad patogiai ir pilnavertiškai galėtume gyventi ir didmiesčiuose ir atokesniuose miesteliuose. Patogiai prieinamos kultūros paslaugos kuria gyvybingas vietoves ir tiesiogiai įtakoja mūsų gyvenimo kokybę.

2020 m. gegužės 30 d.

Kristaus Žengimo į Dangų - Šeštinių sekmadienio šv. Mišias palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje aukojo Semeliškių Šv. Lauryno parapijos klebonas kunigas Gintautas Jančiauskas. Mišių metu giedojo Beižionių parapijos choras, vargonais grojo Janeta Ališauskienė. Šv. Mišias transliavo Marijos radijas.

2020 m. gegužės 30 d.

Šie mokslo metai visiems ypatingi. Dėl susiklosčiusios situacijos teko mokymą(si) karantino laikotarpiu perkelti į virtualią erdvę, organizuoti ir vykdyti ugdymą(si) nuotoliniu būdu. Pradžia buvo bauginanti, kiekvienas ugdymo(si) proceso dalyvis - tiek mokiniai, tiek jų tėveliai, tiek mokytojai - jautėme nerimą, kadangi pokyčiai atėjo neįspėję, o pasirengti jiems daug laiko nebuvo. Kaip ir visi Lietuvos mokytojai ėmėmės aiškintis ir mokytis virtualaus mokymo(si) galimybių, stengdamiesi stačia ga

...
2020 m. gegužės 30 d.

Ignoto Nasutavičiaus-Bondaro būrio bunkerio Pagrendos miške tyrimai

Lietuvos partizanų Didžiosios Kovos rinktinės Ignoto Nasutavičiaus-Bondaro būrio bunkerio Pagrendos miške (Elektrėnų sav., Pastrėvio sen.) archeologinės ekspedicijos atlikti tyrinėjimai prieš septynerius metus. Pagrendos miško bunkerio archeologinė ekspedicija tapo pirmąja, kuri ne tik ištyrė partizanų bunkerio vietą, bet ir remiantis tyrimų rezultatais ją sutvarkė: atkūrė iki tyrimų buvusį bunkerio duobės vaizdą

...
2020 m. gegužės 30 d.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę visuomenė atsigręžė į partizanų bunkerių vietas. Buvę partizanai, ryšininkai, rėmėjai ir kiti pilietinių iniciatyvų vedami žmonės pradėjo aktyviai kasinėti ir atstatyti sunykusius bunkerius bei žemines, jų vietose statyti atminimo kryželius ir kitus paminklus. Į bunkerius buvo žvelgiama kaip į partizanų žūtį menančias vietas, tuo metu bunkerių kaip gynybinių įtvirtinimų ir slėptuvių, vadaviečių ir ryšio punktų, laikiną ar nuolatinį prieglobstį ...
2020 m. gegužės 30 d.

Gegužės 20 d. mūsų savivaldybės tarybos posėdis vyko nuotoliniu būdu. Įdomi patirtis spręsti svarbius klausimus būtent taip. Man patiko, nors pasitaikė keli nesklandumai; bendrai vertinant, posėdis, manau, labai pavykęs. Kiek teko pastebėti, posėdžio metu visų tarybos narių nuotaikos buvo geros, dažnai visi nusišypsodavome. Žinote, šypsena atpalaiduoja, gerina kraujotaką, stiprina žmonių santykius. Kaip matote nuotraukoje, posėdis vyko Zoom programos dėka, nieko naujo.

...
2020 m. gegužės 21 d.

Gegužės 12-osios ankstyvą rytą visus nustebino vaizdas už lango - sniegas. Koks jo poveikis žemės ūkio augalams? Iškritęs sniegas - papildoma drėgmė, ar neabejotini nuostoliai ūkininkams? Apie tai ir apie kitus ūkininkavimo džiaugsmus bei rūpesčius šiuo sudėtingu laikotarpiu paprašiau papasakoti jauną ūkininką iš Beižionių Marių Rulevičių.