Muzikinė programa, skirta Verbų sekmadieniui

Kovo 20 d., sekmadienį, 10 val. prieš šventas mišias Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje skambės įspūdinga muzikinė programa, skirta Verbų sekmadieniui.

Elektrėnuose svečiuosis Lietuvos žmonėms gerai žinomas vokalistas (bosas) Liudas Mikalauskas ir koncertmeisterė Audronė Juozauskaitė. Iškilūs muzikai atliks popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II atminimui skirtą programą „Karolio Voitylos paslaptis“, kurioje skambės gražiausios giesmės pagal Šv. Jono Pauliaus II poezijos tekstus, muzikos autorius – kompozitorius, legendinio dainininko Plácido Domingo bendravardis sūnus Plácido Domingo.
Giesmės pagal Šv. Jono Pauliaus II poeziją buvo sukurtos asmenine paties operos solisto Plácido Domingo iniciatyva. Pasak garsiojo dainininko, ši muzika turėtų būti svarbi ne tik tikintiesiems, bet ir kiekvienam, kuris brangina Šv. Jono Pauliaus II atminimą. Atminimą žmogaus, pašventusio savo gyvenimą tarnystei Dievui ir žmonijai. Prieš pat Šv. Velykas, Verbų sekmadienį, Elektrėnų bažnyčioje skambėsianti programa suteiks galimybę prisiliesti prie Šv. Jono Pauliaus II gyvenimo, kartu pamąstyti, kur slypi šio Dievo tarno begalinės dieviškosios energijos ir žmogiškojo paprastumo paslaptis. Juk Karolis Voityla buvo žmogus, kaip ir mes, turėjęs tik du tuščius delnus ir didelį tikėjimą Viešpačiu...
Dainininkas Liudas Mikalauskas, vienas šios programos kūrėjų, pasakoja: „Programos iniciatorė sesuo selezietė Liucija Grybaitė kartą į vieną mūsų susitikimą atnešė kompaktinę plokštelę su giesmėmis, parašytomis pagal Šv. Jono Pauliaus II poeziją. Tai buvo proga visiškai kitaip atgaivinti spektaklio, kuriame man teko vaidinti Karolį Voitylą, tekstus, maldas, visas citatas, kurios jau seniai ieškojo terpės atsiskleisti. Radę šias giesmes sukūrėme programą, kalbančią vien tik Popiežiaus širdimi ir žodžiais. Originalo kalba jos skamba itališkai, angliškai ir ispaniškai. Tačiau norėjome, kad giesmės būtų suprantamos Lietuvos publikai, todėl paprašėme sesers L. Grybaitės išversti šiuos poezijos tekstus į lietuvių kalbą“.
„Man tai kažkas naujo mūsų religinės muzikos padangėje. Tikiuosi, kad ir klausytojų širdims Šv. Jono Pauliaus II poezija dovanos naujų apmąstymų, sustiprins jas ir padrąsins“, – linki pianistė A. Juozauskaitė.
Solistas L. Mikalauskas yra vienas charizmatiškiausių ir produktyviausių šių dienų atlikėjų Lietuvoje. Gausybė jo paties sugalvotų, inicijuotų ir įgyvendintų kamerinės muzikos programų džiugina ir stebina mūsų šalies žmones. Unikalios ir ypač vertingos muzikinės programos „Maironio balsu“ (programa skirta Maironio gimimo metinėms), „Karolio Voitylos paslaptis. Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II atminimui“, lietuviškos muzikos programa „Kur balti keliai“, Vytautui Kernagiui dedikuota programa „Baltas paukštis“, „Sakralinės muzikos programa“ (skirta Lietuvos bažnyčių bendruomenėms), spalvingos, netikėtos ir originalios programos „Mefistolio kerai“, „Senberniai“ ir t. t. aplankė bemaž pusę Lietuvos miestų ir miestelių. Dainuodamas beveik visuose Lietuvos teatruose premjerinius ir repertuarinius veikalus, savo įspūdingu balsu stebindamas Lietuvos, Vakarų Europos ir pasaulio klausytojus prestižinėse koncertinėse salėse, solistas sugeba vos ne kasdien aplankyti mažiausius Lietuvos bažnytkaimius, bendruomenes, mažų miestelių kultūros namus, muzikos ir vidurines mokyklas. Stulbinanti yra dainininko socialinė veikla, džiuginant socialinę atskirtį išgyvenančius ir taurios muzikos bei pasakojimų apie kompozitorius laukiančius žiūrovus – vaikų namų auklėtinius, senelių ir socialinės globos namų gyventojus, ligoninių, pensionų žmones.
Solistas organizuoja savitus ir ypač didelio populiarumo sulaukiančius profesionalaus meno ir muzikos festivalius – Tauragės vokalinės muzikos festivalį, Paberžės festivalį Tėvo Stanislovo atminimui, Kauno Pažaislio vienuolyno „Monte Pacis“ koncertų ciklą ir t. t. Šių metų pavasarį startavo naujas L. Mikalausko inicijuotas festivalis „Menai ir dvarai“, kuris žada sujungti aukščiausią muzikinę kultūrą su mūsų šalies istorijos, architektūros, dailės, poezijos, teatro ir kitomis meno apraiškomis. Turėdamas ne tik dainininko, aktoriaus, idėjų sumanytojo, profesionalaus meno renginių organizatoriaus talentą, bet ir jautrią, empatišką sielą, L. Mikalauskas nuolat nustebina savo darbais. Šviesių ir prasmingų darbų mūsų Tėvynei, jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, bažnyčioms, likimo nuskriaustiems ar liūdintiems gausa yra dainininko L. Mikalausko braižas. Mokėdamas subtiliai ir išradingai derinti aukščiausią meninį lygį, profesionalumą ir nuoširdumą, dainininkas savo darbštumu džiugina tiek svarbiausius mūsų šalies ir užsienio orkestrus, ansamblius, chorus, kvartetus, kolegas, tiek atokaus Lietuvos kaimo močiutę, su kuria randa laiko po koncerto pakalbėti ir nusifotografuoti, nors neretai turi skubėti į kitą renginį, spektaklį ar televizijos laidos filmavimą.
Koncerto Elektrėnų bažnyčioje rengėjai maloniai kviečia ateinantį sekmadienį po šv. Mišių pasidžiaugti melodingomis giesmėmis ir muzikos šviesa, sklindančia iš jauno, patriotiško bei talentingo mūsų tautos dainininko širdies. Ši sakralinės muzikos valanda nepaliks abejingų, o solisto nuoširdumas šildys visus netrukus pasitinkant svarbiausią pavasario šventę – šventas Velykas.
Koncertas nemokamas, jo rengėja – Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios parapija.

Informaciją pagal Vilijos Dačinskienės straipsnį parengė Evaldas Petkevičius<- Grįžti į atgal