Mokyklos 40-mečiui nuskambėjus

Dauguma Elektrėnų miesto gyventojų mena 1975 m. rugsėjo 1 d., kai iškilminga 72 mokytojų ir apie 1000 mokinių eisena iš Elektrėnų vidurinės mokyklos patraukė į naujai pastatytą Elektrėnų 1-ąją vidurinę mokyklą, dabar vadinamą „Ąžuolyno“ vardu.

Nuo tos dienos praėjo 40 metų. Mainėsi laikai, keitėsi mokiniai, mokytojai, direktoriai, keitėsi ir pati mokykla, tačiau visiems, kurie čia mokėsi ir dirbo, ji išliko miela ir brangi.
Lapkričio 14 dieną jubiliejų šventusioje Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje atgijo veidai, vardai, balsai: čia sugrįžo buvę mokytojai ir mokiniai, jau seniai kuriantys savo gyvenimus, daugelis išminties nubalintais plaukais. Sugrįžo čia, kur jų kelio pradžia. Šventės metu koridoriuose aidėjo šūksniai: „Ar prisimenate mane? Sėdėjau antrame suole prie lango...“, „Ar čia Jūs? Vos beatpažinau!“... Iki vėlumos „Ąžuolyne“ netilo šventinis šurmulys – prisiminimais dalijosi ilgai nesimatę mokyklos bendruomenės nariai. Tie, kurie seniai čia buvo viešėję, turbūt pastebėjo, kokia mokykla išgražėjusi, pasikeitusi.
Šventė sukuria bendrystės jausmą, leidžia pasidžiaugti tuo, kam kasdienybėje neretai pristinga laiko: kartu nuveiktais darbais, šviesuoliais mokytojais, entuziastingais, mokyklą garsinančiais mokiniais. Malonios šventės akimirkos – pirmojo mokyklos direktoriaus V. Mizero sveikinimas ir linkėjimai, anksčiau dirbusių mokytojų R. Liepinienės, S. Šarakojytės ir direktorės J. Vėželienės prisiminimai, buvusių mokinių, šiandien Lietuvoje žinomų poetų R. Stankevičiaus ir A. Veiknio mintys apie mokykloje praleistų dienų prasmę, užsienyje gyvenančių buvusių moksleivių atsiųsti videosveikinimai ir linkėjimai, buvusių ir esamų mokinių bei mokytojų pasirodymai scenoje. Šventės dalyvius džiugino choras „Con moto“, vadovaujamas anksčiau „Ąžuolyne“ dirbusios mokytojos A. Stepankevičiūtės, tautinių šokių kolektyvas „Vijūnas“, kuriam vadovauja 6 laidos abiturientė A. Šeškevičiūtė-Pačėsienė, svajingai nuskambėjo buvusių mokinių Prano, Algio, Aušros ir Rimos Sasnauskų kvarteto atliekama daina „Sugrįžimas iš vasaros“ (ją, būdama aštuntokė, pagal J. Strielkūno eiles sukūrė Rima Sasnauskaitė) ir „Dainų dainelės“ laureatės Gretos Okunevičiūtės-Aliukonės daina „Motinos veidas“, 80-ųjų nostalgija padvelkė klausant buvusių mokinių S. Krilavičiaus ir A. Pliskausko dainos „Žodžiai“, o žiūrėdami nuotaikingą buvusios mokyklos mokinės, vėliau ilgą laiką čia dirbusios mokytojos A. Krilavičiūtės-Liutkevičienės parengtų jaunųjų „Versmės“ gimnazijos skaitovų (buvusių mūsų mokyklos mokinių) kompoziciją „Mama, aš mirštu“ juokėsi visi šventės dalyviai.
Į savo vaikystės, jaunystės metus prisiminimais sugrįžo gausiai susirinkusi 1-oji šios mokyklos abiturientų laida (į šventę atvyko 22 buvę mokiniai). Ramunė Tarbūnaitė, šios laidos abiturientė, prisiminė juos mokiusius mokytojus, Anapilin jau išėjusius klasės draugus, kalbėjo apie moksleivišką draugystę ir smagų sugrįžimą į mokyklą, su kuria atsisveikino prieš 40 metų.
Mokyklos jubiliejus – tai jaudulio, nerimo, džiaugsmo, vilčių kupina šventė, tai gražus stabtelėjimas pažiūrėti, kiek nuėjome, kur ir kaip einame. Šventės proga mokyklos bendruomenę pasveikino Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Elektrėnų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ramunė Veronika Sadauskienė ir vyriausioji specialistė Lina Viktoravičienė, Elektrėnų ir Vievio pradinių, Semeliškių, Pastrėvio, Kietaviškių mokyklų, Elektrėnų meno mokyklos, „Versmės“ gimnazijos vadovai, Švietimo paslaugų centro direktorė V. Mikalajūnienė, Elektrėnų viešosios bibliotekos direktorė G. Dapkevičienė, Literatūros ir meno muziejaus direktorė J. Chmieliauskienė, Elektrėnų policijos komisariato Prevencijos poskyrio viršininkė N. Bubelevičienė ir Viešosios policijos skyriaus viršininkas E. Telinskis.
Šilta, šviesi ir prasminga buvo mokyklos 40-ojo gimtadienio šventė. Mieli žvilgsniai, draugiški apsikabinimai, daugybė gėlių, nuoširdus juokas ir netramdomos ašaros, daug klausimų, pokštų, prisiminimų ir viltis dar ne kartą susitikti – tai jubiliejus. O ko daugiau bereikia?! Nuoširdžiai dėkojame visiems, atvykusiems į šventę. Ačiū visiems už pagalbą ją rengiant, už supratingumą ir atlaidumą. Dėkojame Elektrėnų Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios vikarui kunigui Laurynui Visockui už aukotas šv. Mišias, prasmingus, nuoširdžius ir pamokančius žodžius, kurie palietė ne tik susirinkusių mokytojų, tėvų, bet ir vaikų širdis. Atminty ilgai išliks gražūs prisiminimai, nepamirštamos akimirkos... ir kito jubiliejaus, kitos, dar gražesnės šventės laukimas.

Aldona Skučienė, Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktorė<- Grįžti į atgal