Moksleivių sėkmė respublikiniame rašinių konkurse „Sporto ir meno darnai“

„Jeigu tikrai nori patekti į Olimpo kalną, neabejok, kad kiekvienas žingsnis veda tave jo pusėn – ir to bus gana.“

Vievio gimnazijos moksleiviai jau 5 kartą iš eilės sėkmingai dalyvavo LTOK Kauno apskrities tarybos, Lietuvos sporto muziejaus, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos suorganizuotame rašinių konkurse „Sporto ir meno darna“. 2015 m. vasario 27 d. Lietuvos sporto muziejuje vyko mokslinė-praktinė konferencija „Olimpinis judėjimas ir mokykla“, kurios metu buvo paskelbti konkurso laureatai, nugalėtojai ir įvairių nominacijų prizininkai. Renginyje dalyvavo moksleiviai ir mokytojai iš visos Lietuvos mokyklų. Karolina Uscilaitė, nugalėjusi 7–8 klasių grupėje, savo pranešime kalbėjo apie sporto renginius Vievio gimnazijoje, pasidžiaugė, kad organizatoriams meninius pasirodymus pavyksta suderinti su sportinėmis varžybomis, pasiekti, kad renginiai taptų ne tik sporto, bet ir meno šventėmis. Laureatų taurėmis, medaliais, diplomais buvo apdovanotos Karolina Uscilaitė (8a kl.) ir Ingrida Kvetkovskytė (7b kl.). Vertinimo komisijos nutarimu medaliai ir diplomai už puikiai parašytus rašinius buvo įteikti Jurgitai Čekanauskaitei (1a), Gintarei Banionytei (3a), Laurai Bradauskaitei (4b). Nugalėtojas sveikino ir ranką spaudė Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto švietimo direktorius A. Gudiškis, docentė dr. Elena Puišienė bei kiti garbūs žmonės. Padėkos raštais buvo apdovanotos ir moksleives konkursui ruošusios lietuvių kalbos mokytojos Irena Baliūnienė, Rita Bimbirienė, Renata Kisnierienė ir Dalia Raslanienė. Padėkos raštas ir taurė įteikti Vievio gimnazijai už aktyvų dalyvavimą moksleivių rašinių konkursuose. Lietuvos sporto muziejaus atstovai džiaugėsi, kad Vievio gimnazijos moksleiviai dalyvauja ne tik rašinių konkursuose, bet ir įvairiose Lietuvos sportinėse olimpiadose, varžybose bei laimi prizines vietas. Po renginio muziejaus šeimininkai svečius pakvietė aplankyti naujai įrengtą salę – Jadvygos ir Jono Ramanauskų cirko istorijos ekspozicijas, kuriose eksponuojamos nuotraukos, asmeniniai daiktai, apdovanojimai, seni reklaminiai plakatai, knygos, suvenyrai, parvežti iš varžybų ir gastrolių užsienyje.
Konferencija pasibaigė, tačiau organizatoriai prasitarė, kad jau svarsto apie temas kitų metų konkursui, nes sportas yra įvairiapusė galinga jėga, kuri ne tik fiziškai ugdo žmogų, bet kartu stiprina dorovinį, pilietinį ir patriotinį auklėjimą.

Vievio gimnazijos žurnalistų būrelio nariai

Moksleivių nuomonės apie konkursą „Sporto ir meno darna“ prie straipsnio MOKSLEIVIŲ SĖKMĖ RESPUBLIKINIAME KONKURSE „SPORTO IR MENO DARNA“

Ingrida Kvetkovskytė: „Labai džiaugiuosi dalyvavusi konferencijoje „Olimpinis judėjimas ir mokykla“, buvo įdomu susipažinti su kitų nugalėtojų rašiniais, palyginti juos su savuoju. Tai pat tikrai smagu pasivaikščioti siauromis Kauno gatvėmis, apsilankyti naujai atidarytose ekspozicijose Lietuvos sporto muziejuje. Man džiugu, kad mano rašinys pateko tarp nugalėtojų. Manau, kad kiekvienas, nors ir nedidelis, pasiekimas pakelia žmogaus savivertę ir pasitikėjimą savimi. Labai džiaugiuosi patekusi tarp laureatų.“
Jurgita Čekanauskaitė: „Turiu labai lakią fantaziją, primąstau visko – ir ko reikia, ir ko nereikia. Niekas geriau visų minčių ir idėjų neišklauso kaip baltas popieriaus lapas, tad dažnai mėgstu jam pasipasakoti ir išsilieti. Ir pirmąjį kartą per penkerius metus, kai vyksta šis konkursas, panorau jame dalyvauti ir išbandyti savo fantaziją. Iš tikrųjų konkursas labai patiko. Dabar visada jame dalyvausiu, mokysiuos ir tobulėsiu.“
Karolina Uscilaitė: „Sportas ir menas... Menas ir sportas? Anksčiau niekada nepastebėjau panašumų tarp jų, nors pati esu, kaip kiti sako, „žmogus prie meno“: lankau muzikos mokyklą ir tautinių šokių būrelį, mėgstu piešti. Nemačiau panašumų gal dėl to, jog neieškojau? Kadangi daug sportuoju – žaidžiu tinklinį, futbolą ir kvadratą – galiu palyginti sportą ir meną. Kai pasigilini, pagalvoji, pasvarstai, iš tiesų atrodo, kad jie susiję.
Taigi, manau, jog kiekviena sporto šaka turi mažiau ar daugiau sąsajų su menu, o menas – su sportu. Būtų gerai, kad kuo daugiau žmonių tai įžvelgtų. Juk menininkai dažniausiai net nenutuokia, kad mažumėlę sportuoja, o sportininkai nė nepagalvoja, kad iš dalies yra menininkai. „Sportas nėra tik fizinės jėgos demonstravimas. Laimi tie, kurie strategiškai numato kelis žingsnius į priekį ir demonstruoja puikius taktinius manevrus bei kuria. Tikras sportas – tai menas“, – teigia M. Rainys. Ne tik sau, bet ir kiekvienam sportininkui linkiu, kad jo sportas pavirstų menu, tai pritrauks daugiau žiūrovų ir tos sporto šakos pasekėjų.“
Gintarė Banionytė: „Džiugu, kad didžiulis būrys jaunuolių iš visos Lietuvos pateikė savo mintis, požiūrį, impresijas. Kai kuriems pavyko tai padaryti ypač kūrybiškai, originaliai. Tikiuosi, kad konkurso dalyviai nesustos pusiaukelėje, toliau brandins savo vertybines nuostatas, dalinsis laisvės, kūrybos ir atsakomybės dvasia, sielos šviesa su aplinkiniais.“

Moksleives kalbino Vievio gimnazijos žurnalistų būrelio nariai<- Grįžti į atgal