Metodinė-praktinė konferencija

Pagal Williamo Strausso ir Neilo Howe‘o teoriją, kas 20 metų užauga nauja unikali žmonijos karta.

Kiekviena karta turi skirtingas vertybes ir savitą mąstymą. Viena iš dažniausių skirtingų kartų susitikimo vietų – mokykla, kur bendraudamos, bendradarbiaudamos, mokydamos ir atskleisdamos savo unikalumą jos turi progą viena kitą geriau pažinti. Apie tai šių metų kovo 3 dieną VšĮ Elektrėnų profesiniame mokymo centre (EPMC) buvo kalbama rajoninėje konferencijoje „Šiuolaikinė karta ir jos ugdymo ypatumai“, kurioje dalyvavo įvairių Elektrėnų savivaldybės ir Vilniaus mokyklų atstovai bei Elektrėnų policijos komisariato pareigūnas. Konferencijos tikslas – pasidalinti sukaupta gerąja patirtimi apie šiuolaikinės kartos ugdymo ypatumus. Konferencijos uždaviniai: susipažinus su šiuolaikinės kartos bruožais bei vertybėmis, kurti tvirtesnį mokytojo ir mokinio ryšį pamokoje, gilinti mokinių pažinimą, gerinti pamokos proceso planavimo, ugdymo turinio, naudojamų metodų kokybę bei kurti motyvuojančią, šiuolaikišką ugdymo aplinką.
Konferenciją pradėjo II kurso mokinys Daumantas Bagdonavičius, kuris skaitė A. Šlepiko „Lietaus dievas“ ištrauką, ir III kurso moksleivio Tado Talalo pasirodymas – jis šoko šiuolaikinį gatvės šokį hiphopo stiliumi. Sveikinimo žodį tarė ir apie bendrojo lavinimo naujoves kalbėjo EPMC direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Ališauskienė, apie profesinio mokymo iššūkius – EPMC profesinio mokymo skyriaus vedėja Birutė Misiūnienė, apie šiuolaikinės kartos bruožus bei vertybes – Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos psichologė Oksana Apanavičienė, apie šiuolaikinių mokinių ugdymą – Kietaviškių pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Ramunė Matonienė, apie vaikų ir paauglių delinkventinio bei nusikalstamo elgesio priežastis ir prevenciją – Elektrėnų policijos komisariato prevencinio poskyrio specialistė Danguolė Barišauskienė, apie projektus integruotose IT kurso pamokose – Vilniaus V. Kačialovo gimnazijos mokytoja Jonata Avižinienė, apie darbo metodus istorijos pamokose – Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos pavaduotoja ir EPMC mokytoja Daiva Vileikienė, apie dabartinės kartos auklėjimo metodiką – Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos 2e klasės auklėtoja Teresa Einorienė, apie iššūkius tėvams – EPMC mokytoja, trijų vaikų mama Žana Kaminskienė, apie šiuolaikinės kartos ugdymo metodiką – EPMC mokytoja Asta Jokšienė, projektinį darbą pristatė I kurso mokinės Greta Bandinskaitė ir Skaistė Junevičiūtė.
Konferencijos dalyviai pasidalijo gerąja patirtimi ir kalbėjo apie tai, kad šiuolaikiniai vaikai ir paaugliai kitaip mąstantys, kitaip komunikuojantys ir kitaip pasaulį matantys, nes jų patirtį formavo internetas, socialiniai tinklai, trumposios žinutės. Todėl jų požiūris į save, mokymąsi ir atsakomybę yra visiškai kitoks. Jei į tokių mokinių poreikius visai neatsižvelgiama – krenta motyvacija mokytis. Žinant kitokius šios kartos atstovų prioritetus, verta permąstyti ir jiems taikomus žinių perdavimo ir mokymo būdus. Vien prisitaikius prie jų tempo ir išnaudojus šios kartos mokinių savybes, galima tikėtis kitokio mokymosi rezultato. Mokytojas tokiam mokiniui yra ne tik mokymosi proceso organizatorius, bet ir vedlys, kuris turi suteikti reikalingą pagalbą, patarimus, kryptį, parodyti smulkesnius žingsnelius atradimo link. Pedagogas taip pat turi mokytis su mokiniais ir iš jų, tapti mokymosi visą gyvenimą pavyzdžiu. Tik toks pedagogas šiuolaikiniams vaikams yra autoritetas. Buvo padaryta išvada, kad šiuolaikinis mokinys – laisva asmenybė, kurios neįmanoma priversti daryti to, ko jis nenori. Tokiam vaikui mokytis turi būti įdomu. Reikia taikyti lankstesnes mokymosi sąlygas, suteikti daugiau laisvės. Pamokoje sužadintas tokio vaiko smalsumas pastūmėja atrasti, eksperimentuoti, kelti naujus klausimus. Reikia skatinti iniciatyvą įgyvendinti savo idėjas. Tokiu būdu galima atskleisti paauglių ir vaikų galimybes, talentus, kuriuos galėtume toliau kryptingai lavinti. Tačiau iš esmės elgesys su šiuolaikiniais vaikais negali skirtis nuo elgesio su bet kuriais kitais vaikais. Pirmiausia juos būtina mylėti, bendrauti su jais, puoselėti jų individualumą. Tik supratę, kad negalime vieni kitų pakeisti, būdami tolerantiški, gerbdami vieni kitus, akcentuodami gerąsias kiekvieno amžiaus žmonių savybes, sugebėsime kurti motyvuojančią, šiuolaikišką ugdymo aplinką.
Konferencijos pabaigoje vyko diskusija, pranešimų aptarimas, visiems dalyviams buvo įteiktos padėkos. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame konferencijos dalyviams bei organizatoriams.

Mokytoja Asta Jokšienė<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų