Kietaviškių parapijos namams suteiktas kardinolo Vincento Sladkevičiaus vardas

2021-ieji paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Ši atgimimo ir susivienijimo idėjas įkūnijanti, tikėjimu ir gerumu spinduliuojanti asmenybė visą gyvenimą išmintingai mokė lietuvių tautą „kantriai laukti ir augti“.

Šiai datai įamžinti rugpjūčio 20 d., kardinolo gimimo dieną, Kietaviškių parapijos namams buvo suteiktas kardinolo Vincento Sladkevičiaus vardas. Iškilmių metu buvo padėkota visiems geradariams, bičiuliams už nuolatinę pagalbą Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčiai. Renginyje dalyvavo: Kietaviškių parapijos klebonas Aurymas Tarasevičius, savivaldybės vadovai: Elektrėnų sav. meras Kęstutis Vaitukaitis, pavaduotojas Raimondas Ivaškevičius, administracijos direktoriaus pavaduotoja Inga Kartenienė; bičiuliai: UAB „Deimeda“ direktorius Raimondas Kučinskas, UAB „Balkesta“ direktorius Česlovas Kulikauskas, UAB „Giris“ vadovė Lina Demjanovienė; Asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ vadovė Birutė Grybauskienė, Kaišiadorių seniūnė Giedrė Pavasarytė, parapijietė Jolanta Celiešienė.

Vincentas Sladkevičius buvo įšventintas į kunigus dar Antrojo pasaulinio karo metais – 1944 m. kovo 25 d. Tokiomis sudėtingomis aplinkybėmis pradėjęs tarnystės Dievui kelią, jį tęsė visą savo gyvenimą. 1957 m. gruodžio 25 d. Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis konsekravo Vincentą Sladkevičių vyskupu. Naujam vyskupui sovietų valdžia uždraudė eiti paskirtas pareigas, jis buvo ištremtas į nuošalią parapiją Biržų rajone. Sugrįžti į Kaišiadorių vyskupiją, iš kurios apylinkių jis buvo kilęs, kaip apaštaliniam administratoriui jam buvo leista tik 1982 metais. 1988 m. birželio 28–29 dienomis Vatikane V. Sladkevičius buvo pakeltas į Šventosios Romos Bažnyčios kardinolus.

Minėdami kardinolo Vincento Sladkevičiaus metus, Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčioje eksponuojama fotografijų paroda „Kardinolo gyvenimo akimirkos“.

„Elektrėnų žinių“ informacija<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų