Karjeros paskaitos Vievio gimnazijoje

Profesinis orientavimas, profesinis informavimas, ugdymas karjerai – dažnai girdimi žodžiai šiuolaikinėje mokykloje.

Veikla, slypinti šių žodžių prasmėje, reikalinga kiekvienam gimnazistui, nes ji padeda jaunam žmogui susivokti šiuolaikinių profesijų gausoje ir apsispręsti, kaip jam kurti savo karjerą. Svarbiausia jaunuoliui suvokti taisyklę, pagal kurią turi būti kuriama karjera: noriu,
galiu, reikia – kiekvienas gimnazistas turi išsiaiškinti, ko jis nori, realiai įvertinti savo galimybes, suprasti, kiek jo norai ir galimybės dera su visuomenės poreikiais.
Vievio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valda Karmazienė, karjeros koordinatorės Rasa Peleckienė ir Renata Kisnierienė, atsižvelgdamos į moksleivių pageidavimus, konferencijų salėje organizuoja susitikimus su įvairių profesijų atstovais. Pagrindinis tikslas – suteikti moksleiviams žinių, sudaryti galimybę suprasti save, savo norus, poreikius ir galimybes bei jų ryšį su karjera.
Kovo–balandžio mėn. gimnazijoje lankėsi Elektrėnų policijos komisariato atstovai, MRU Priėmimo ir diplomų skyriaus vedėjas Saulius Bugailiškis, kuris vedė paskaitą „Studijų įvairovė ir pasirinkimo galimybės“; „Swedbanko“ Elektrėnų klientų aptarnavimo centro valdytojas Dangiras Šeškevičius, kuris vedė paskaitą „Asmeniniai finansai“; projekto „Misija Sibiras“ dvyliktosios ekspedicijos dalyvis, karininkas Tomas Šyvokas, kuris priminė lietuvių tremties istorijos aplinkybes bei faktus, papasakojo apie projekto atrankos kriterijus, bandomąjį žygį, vykusį Labanoro girioje, dalijosi įspūdžiais iš ekspedicijos. Svečias pasakojo apie susitikimus su Tiumenėje tebegyvenančiais buvusiais tremtiniais, jau sunkiai kalbančiais lietuviškai, bet su ašaromis akyse prisimenančiais Lietuvą. Svarbu skatinti kartų dialogą ir tarpusavio supratimą ypač aktualiais Lietuvos naujausiųjų laikų istorijos klausimais.
Moksleiviai daugiau sužinojo apie studijų programas, specialybes ir įsidarbinimo perspektyvas.
3–4 klasių gimnazistai su susidomėjimu klausėsi lektorių ir noriai diskutavo apie atsakomybę, finansus, mokslus ir ateities planus.
Svečių apsilankymas gimnazijoje – išskirtinės reikšmės gyvenimo akimirkos kasdienos tėkmėje. Daugelis suprato, kad karjeros paskaitos  turi ypatingą vertę. Linkime abiturientams rasti savo kelią, kuris būtų grįstas sėkme, ištverme, atsakomybe, laisve ir tikėjimu.

Renata Kisnierienė, Vievio gimnazijos mokytoja<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų