Jubiliejinėje teatrų šventėje – festivalyje „Prie marių kranto“

Balandžio 3 d. Elektrėnų kultūros centre (EKC) surengta jubiliejinė 10-oji mėgėjiškų teatrų šventė – festivalis „Prie marių kranto“.

Tradicinį renginį pradėjusi vedėja savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramutė Strebeikienė pacitavo didžiojo anglų dramaturgo, poeto Viljamo Šekspyro žodžius: „Gyvenimas – tai didžiulė scena, kurioje kiekvienas ką nors vaidina.“ Ji pasveikino visus aktorius ir žiūrovus, palinkėjo jiems gražių akimirkų stebint pasirodymus, pakvietė palaikyti vaidinančius plojimais. R. Strebeikienė priminė, kad prieš dešimtmetį, spalio 6 d., EKC surengtame I mėgėjiškų teatrų festivalyje Nadeždos Latovinos vadovaujama elektrėniškių dramos grupė pirmąkart parodė Vytauto Račicko spektaklį „Nippė nori namo“. Nadeždai išvykus, jos darbą vienus metus tęsė dukra Žana Sadkauskienė.
Nuo 2010 m. kolektyvui vadovauja režisierė Nijolė Skorubskienė. Per 6 veiklos metus dramos trupė pastatė septynis spektaklius, dalyvavo įvairiuose respublikiniuose ir Elektrėnų savivaldybės renginiuose, beveik kas mėnesį rengia pasirodymus Abromiškių sanatorijos ligoniams.
Šįkart elektrėniečiai žiūrovams parodė Kazio Sajos komediją „Kepurė dega“. Nuo 2011 m. šventėje dalyvaujanti Gilučių kultūros klubo dramos grupė „Gilučia“ pristatė Edmundo Untulio komišką meilės istoriją „Nosis su apgamu“ (režisierė Vida Vičkačkienė), Panevėžio dramos studija „Arka“ (rež. Rima Žostautienė) parodė Justino Marcinkevičiaus inscenizaciją „Baladė apie Ievą“, visą dešimtmetį su elektrėniškiais draugaujantis Prienų r. Naujosios Ūtos laisvalaikio salės mėgėjų teatras – Žemaitės pjesę „Velnio vestuvės, velnio laidotuvės“, pirmą kartą tokiame renginyje dalyvavęs Vievio kultūros centro dramos būrelis „Gimnazistai“ (rež. Vanda Bukėnienė) vaidino pasaką „Auksinė žuvelė ir trys norai“. Pertraukėlių metu publika žiūrėjo filmuotas ištraukas iš 2007 m. bei 2009 m. pastatytų Algirdo Kazragio ir Veronikos Ruminavičiūtės komedijų „Žentelis“, „Sunki našta“ (režisierė N. Latovina), 2011–2012 m. parodytų Kazio Sajos ir Nikolajaus Erdmano spektaklių „Mirusiųjų reikalai“, „Savižudis“ (rež. N. Skorubskienė).
Baigiantis šventei mero Kęstučio Vaitukaičio įsteigtus suvenyrus kolektyvų vadovams ir režisierėms įteikė vicemeras Arvydas Vyšniauskas, EKC direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai Vida Ališauskienė ir festivalio organizatorė N. Skorubskienė. Netrukus aktyviausieji pagerbė ir pačią šventės iniciatorę, artistus Danutę Grigonienę, Oną Hopenienę, Onutę Misevičienę, Živilę Rinkevičiūtę, Povilas Šadurską, Adelę Žemaitaitienę. Režisierė neužmiršo ir anksčiau dėl įvairių priežasčių išėjusių artisčių Aldonos Žvybienės ir Aldonos Gedgaudienės.
Renginio vedėja padėkojo rėmėjams: EKC (vad. Remigijus Suslavičius), kavinei „Gardu“ (vad. Sandra Gliaudelienė), Aušrai Sielskienei, Juozui Jakeliui, Giedrei Urbonei.
Mėgėjų teatrų kolektyvai vėliau dar pabendravo prie kavos puodelio, aptarė savo veiklos gaires, pasilinksmino.

Romualdas Černeckis<- Grįžti į atgal