Jubiliejinė Kovo 11-oji Elektrėnuose

Elektrėnuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos jubiliejinė šventė prasidėjo šv. Mišiomis Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje, kurias aukojo kun. Mindaugas Sabonis, mons. Jonas Sabaliauskas, vikaras Tadas Piktelis. Po Mišių buvo padėtos gėlės prie paminklo žuvusiems partizanams už Lietuvos laisvę Elektrėnų savivaldybės žemėse.

Jubiliejinė Kovo 11-oji Elektrėnuose

 

Elektrėnuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos jubiliejinė šventė prasidėjo šv. Mišiomis Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje, kurias aukojo kun. Mindaugas Sabonis, mons. Jonas Sabaliauskas, vikaras Tadas Piktelis. Po Mišių buvo padėtos gėlės prie paminklo žuvusiems partizanams už Lietuvos laisvę Elektrėnų savivaldybės žemėse. Grojant KASP Bigbendui, nusidriekė eisena link miesto Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio aikštės.

Šventė tęsėsi Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 29-ųjų įkūrimo metinių paminėjimu, tryliktuoju bėgimu ir Elektrėnų savivaldybės tarybos ir mero 2019 m. veiklos ataskaita.

 

Amžiną šviesą suteik, Viešpatie, tiems, kurie jau mirę kovos lauke

 

Prie paminklo žuvusiems partizanams už Lietuvos laisvę Elektrėnų savivaldybės žemėse savo įžvalgomis pasidalijo Elektrėnų miesto seniūnas Antanas Šalkauskas: „Šiuolaikinėje istorijoje žinomi du pagrindiniai Valstybės Nepriklausomybės dokumentai, priimti 1918 ir 1990 metais, bet dažnai pamirštamas trečias dokumentas, kuris gimė baisiomis okupacijos ir nepaprastos konspiracijos sąlygomis – prie spingsulės partizanų slėptuvėje. Tai 1949-ųjų vasario 16 d. Deklaracija, pasirašyta visos tautos, partizanų, ryšininkų, rėmėjų bei jų šeimų krauju ir kančiomis. Taip pat ir šių partizanų, kurių slapyvardžiai iškalti ant šio paminklo. <...> Tegul atmintis apie to meto didvyrius lieka mūsų širdyse“. Kalbą baigė Partizanų Malda už Tėvynę: „Duok mums jėgų pakelti didžią partizano dalią; padaryk, kad visi mes grįžtume į namus, nešdami naują atgimimo ugnį; stiprink dėl Tavo vardo ir tautos laisvės kenčiančius, guosk liūdinčius ir nuskriaustuosius...“

 

Šventė Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio miesto aikštėje

 

Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmečio miesto aikštėje pasitikome pavasarišką, pasitikėjimo ir šviesos kupiną Kovo 11-ąją bei Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 29-ąsias įkūrimo metines, kurias rinktinė pasitiko didžiausiu nuo 2004 metų karių savanorių skaičiumi. Ši šventė buvo ypatinga tuo, kad rinktinė savo gimtadienį pasitiko Elektrėnuose. Šventėje dalyvavo Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas, plk. ltn. Ramūnas Jurskis, Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadas, plk. ltn. Denisas Starikovičius, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vyriausiasis puskarininkis, seržantas majoras Darius Masiulis, sausumos pajėgų mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ kariai, Lietuvos Šaulių sąjungos nariai, NATO priešakinių pajėgų bataliono kariai, Kovo 11-osios akto signataras Saulius Pečeliūnas, Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, valdžios, tarybos atstovai, parapijos klebonas mons. Jonas Sabaliauskas, seniūnai, Elektrėnų savivaldybės gyventojai.

 

Grojant KASP Bigbendui, pakelta Lietuvos valstybės vėliava, sugiedota Tautiška giesmė. Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis tarė sveikinimo žodžius, palinkėjo gero starto 142 bėgikams, pasiruošusiems tradiciniam, jau tryliktajam, Elektrėnų savivaldybės bėgimui „Nepriklausomybės mylia“. Grožėjomės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės iškilminga rikiuote. Buvome Krašto apsaugos savanorių pajėgų karių apdovanojimų liudininkai.

Iššautos Didžiosios Kovos Apygardos 8-osios rinktinės salvės. Šventės vedėja Ramunė Matonienė perskaitė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą. Susirinkusieji turėjo galimybę apsilankyti karinės ginkluotės ir technikos parodoje, paskanauti kareiviška koše bei Molėtuose keptų Žalio Velnio tortų.

 

XIII bėgimas „Nepriklausomybės mylia“

 

Elektrėnų savivaldybės sporto centro organizuotame tradiciniame XIII bėgime „Nepriklausomybės mylia“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti, dalyvavo 142 168 bėgikai (pernai 134). Skirtingo amžiaus ir skirtingo sportinio pasiruošimo dalyviai užplūdo Elektrėnų Draugystės, Taikos, Sodų, Rungos gatves, bėgdami 1 km 200 m trasos ilgiu. Vėjas ir lietingas, darganotas oras nesutrukdė bėgimo dalyviams stengtis ir laimėti įspūdingus prizus. Buvo apdovanoti trys greičiausiai įveikę trasą skirtingų amžiaus grupių vyrai ir trys moterys, jauniausias ir vyriausias bėgikas. Trisdešimčiai nugalėtojų Elektrėnų sporto centro įsteigtus prizus – taures ir atminimo medalius – įteikė meras Kęstutis Vaitukaitis ir Sporto centro direktorius Alfredas Vainauskas.

 

Bėgimo nugalėtojai

 

M1 2009 m. ir jaunesnių grupėje: Aistė Kačinskaitė (I v.), Ieva Kalitkevičiūtė (II v.), Eglė Triponaitė (III v.).

M2 2004-2007 m.: Kamilė Kijanskaitė (I v.), Gustė Taparauskaitė (II v.), Kamilė Preskaitė (III v.). Prieskienytė

M3 1998-2003 m.: Laura Kaliukevičiūtė (I v.), Austėja Kiršytė (II v.), Mairita Navalskaitė (III v.).

M4 1966-1997 m.: Živilė Drėgvaitė (I v.), Rasa Suslavičiūtė (II v.), Miglė Jakavičienė (III v.).

M5 1965 m. ir vyresnių amžiaus grupėje laimėjo Roma Ramanauskienė.

V1 2009 m. ir jaunesnių grupėje: Simas Taparauskas (I v.), Aistis Michalkovskis (II v.), Ignas Triponas (III v.).

V2 2004-2007 m.: Rokas Sakalauskas (I v.), Tomas Juodvalkis (II v.), Karolis Kazakevičius (III v.).

V3 1998-2003 m.: Rokas Ašmena (I v.), Rytis Ašmena (II v.), Marius Suchockas (III v.).

V4 1966-1997 m.: Tomas Jateika (I v.), Dalius Cibulskas (II v.), Rokas Andreikėnas (III v.).

V5 1965 m. ir vyresni: Juozas Gudeliūnas (I v.), Vladimiras Fedotovas (II v.).

Apdovanoti tradiciškai trasą įveikęs neįgaliųjų atstovas, maratonininkas Saulius Baura, jauniausias bėgimo dalyvis, metukų Lukas Kazakevičius, trasą įveikęs vežimėlyje, kurį stūmė mamytė, vyriausias dalyvis Juozas Gudeliūnas.

 

Po apdovanojimų renginys persikėlė į Kultūros centrą

 

Buvo sugiedotas Lietuvos himnas. Sveikinimo žodžius tarė Kovo 11-osios akto signataras Saulius Pečeliūnas, Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vadas, plk. ltn. Denisas Starikovičius, atsidėkodamas už iškilmingą šventę, už paramą ir glaudų bendradarbiavimą organizuojant Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 29-ąsias įkūrimo metines, įteikė padėkas: Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapijos klebonui, mons. Jonui Sabaliauskui, Elektrėnų kultūros centro direktoriui Remigijui Suslavičiui, pavaduotojai kultūrinei veiklai Vidai Ališauskienei, Vievio KC kamerinio choro „Con moto“ vadovei Audronei Stepankevičiūtei, Kietaviškių pagrindinės mokyklos direktorei Ramunei Matonienei, mero patarėjui Vaidui Andriejauskui, Lietuvos šaulių sąjungos 1001 kuopos vadui Linui Barščevičiui. Muzikiniu kūriniu pasveikino scenoje pasirodęs Elektrėnų kultūros centro jaunių mišrus choras (vad. Gaiva Židonytė ir Aurimas Medzikauskas).

Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis pasveikino visus susirinkusiuosius ir, vietoj žodinės Elektrėnų savivaldybės tarybos ir mero 2019 m. veiklos ataskaitos, pasiūlė pažiūrėti naujai sukurtą filmą „Elektrėnų kraštas“, kuriame išsamiai pristatyti pirmųjų VI kadencijos Tarybos ir mero darbo metų atlikti darbai. Ataskaitos apibendrinime Elektrėnų sav. meras Kęstutis Vaitukaitis, kreipdamasis į gyventojus, tarybos narius, byloja: Geros idėjos, bendras darbas, supratimas, visuomenės palaikymas – tai svari pagalba, būtina vykdant didžiausius ir prasmingiausius darbus. Dėkoju kiekvienam už indėlį kuriant žmonių gerovę, garsinant mūsų kraštą ir kviečiu visus savivaldybės gyventojus išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus, dalytis gerąja patirtimi... Tik visi kartu galime sukurti mūsų Elektrėnų krašto gerovę!

Tarybos sprendimai ir jų projektai, Tarybos ir mero 2019 m. veiklos ataskaita viešinami savivaldybės interneto svetainėje www.elektrenai.lt, Elektrėnų viešojoje bibliotekoje ir seniūnijų padaliniuose.

Šventė baigėsi grupės „Quorum“ koncertu.

Šventės organizatoriai: Elektrėnų savivaldybė, Elektrėnų kultūros centras, Elektrėnų seniūnija, Elektrėnų sav. sporto centras, Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės parapija.

„Elektrėnų žinių“ inf.<- Grįžti į atgal

Daugiau nuotraukų