ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MERAS SKELBIA KONKURSĄ „ELEKTRĖNŲ ŽIBURYS“

„Elektrėnų žiburio“ nominacijos suteikiamos asmenims, spartinantiems savivaldybės socialinę, kultūrinę, patriotinę, švietėjišką, ekonominę, sportinę plėtrą, aktyviai dalyvaujantiems bendruomenės gyvenime, skatinantiems naujas iniciatyvas, įtraukiantiems jaunimą, neįgaliuosius į aktyvią kultūrinę, sportinę veiklą, savo darbais ir pasiekimais garsinantiems Elektrėnų savivaldybę.

Nominacijų pavadinimai:

 

1. UŽ NUOPELNUS ŠVIETIMO SRITYJE (už reikšmingus darbus pedagogikos srityje, už mokinių pasiektus aukštus rezultatus ir kt.).

2. UŽ NUOPELNUS SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE (už reikšmingus darbus sveikatos apsaugos srityje, už kokybišką pacientų aptarnavimą ir kt.).

3. UŽ NUOPELNUS SOCIALINĖJE SRITYJE (už rūpinimąsi, pagalbą ir atjautą senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems, vaikams).

4. METŲ KULTŪROS ŠVIESULYS (tautodailininkas, rašytojas, fotografas, dailininkas, režisierius, meno saviveiklininkas, kultūros darbuotojas ir kt.).

5. UŽ NUOPELNUS SPORTUI (sportininkas, treneris, teisėjas ir kt.).

6. UŽ NUOPELNUS VAIKO GEROVEI (už suteiktą prasmingą, veiksmingą materialinę, psichologinę ar moralinę pagalbą, globą ir saugios aplinkos sukūrimą).

7. UŽ NUOPELNUS GARSINANT ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĘ (asmenys, kolektyvai, kurie mūsų kraštą garsina savo darbais, pasiekimais Lietuvoje ir / arba pasaulyje).

8. UŽ PILIETIŠKAS INICIATYVAS (už pilietiškumą, iniciatyvas ir kt.).

9. UŽ SĖKMINGĄ VERSLĄ (žmonės / organizacijos, plėtojantys verslo, gamybos plėtrą, darbo vietų kūrimą).

10. METŲ RĖMĖJAS (žmonės / organizacijos, vykdantys labdaringą veiklą, reikšmingus ir neatlygintinus darbus).

 11. METŲ BENDRUOMENĖ (už aktyvią ir reikšmingą bendruomeninę veiklą, projektų įgyvendinimą ir kt.).

12. METŲ ŪKIS (už tradicinio, ekologinio, alternatyvaus ūkio bei aplinkos puoselėjimą, pagalbą bendruomenėms, inovatyvių idėjų taikymą ūkyje ir kitą pažangią veiklą).

13. GYVENTOJŲ PASIŪLYTA NOMINACIJA.

Kandidatus nominacijai gali siūlyti Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai, Administracijos vadovai, padaliniai, nevyriausybinės organizacijos ir bendruomenės, žemės ūkio veiklos atstovai, Elektrėnų savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos, įstaigos, įmonės ir organizacijos, veikiančios Elektrėnų savivaldybėje, ir kiti Elektrėnų savivaldybės gyventojai. Anketos renkamos iki 2022 m. gruodžio 11 d. 17 val. Nuostatai ir anketa skelbiama Savivaldybės svetainėje www.elektrenai.lt, anketų ir kitos informacijos galima teirautis Priimamajame (101 kab.) arba tel.: 58 004, 58 039, 58 091.

            Kviečiame aktyviai dalyvauti ir laukiame Jūsų užpildytų anketų Jums patogiu pateikimo būdu: elektroniniu paštu sekretoriatas@elektrenai.lt, pateikiant anketas Elektrėnų savivaldybės priimamajame (101 kabinete), siunčiant paštu  Rungos g. 5, LT-26110 Elektrėnai.

 

 

 <- Grįžti į atgal