Elektrėnų savivaldybės 20-mečiui

Istorinis įvykis Trakų pilyje

2000 m. balandžio 28 d. į Trakų pilies menę susirinko buvę ir naujai išrinkti Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai, naujosios Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai, Grigiškių seniūnijos atstovai, svečiai. Susirinkusius sveikino istorinės Trakų žemės Kunigaikštis su Kunigaikštiene.

Elektrėnų savivaldybės 20-mečiui

Istorinis įvykis Trakų pilyje

2000 m. balandžio 28 d. į Trakų pilies menę susirinko buvę ir naujai išrinkti Trakų rajono savivaldybės tarybos nariai, naujosios Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai, Grigiškių seniūnijos atstovai, svečiai. Susirinkusius sveikino istorinės Trakų žemės Kunigaikštis su Kunigaikštiene. Iškilmingai į menę įnešamos Trakų rajono, Trakų miesto, Elektrėnų, Vievio ir Grigiškių vėliavos. Perskaitomas didžiojo Trakų rajono žemių padalijimo Aktas, kurį pasirašė buvęs Trakų rajono meras Vytautas Mikalauskas, naujasis Trakų rajono meras Saulius Raščiauskas ir Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis. Gaila, bet, neatvykus Vilniaus miesto savivaldybės atstovams, Grigiškių kraštas nebuvo perduotas.

Buvęs meras V. Mikalauskas su nostalgija sakė, kad tokio rajono, koks buvo iki šiol, daugiau nebus. Nebebus tokių gausių delegacijų dainų šventėse, kokiomis garsėjo Trakai, aplenkdami ne vieną didmiestį. Neduok Dieve, sakė V. Mikalauskas, sulaukti laikų, kai tavo tėvonija išdraskoma. Palinkėjo sėkmės merams ir įteikė jiems po gražiai įrištą knygą naujajai istorijai rašyti.

Kunigaikštienė naujuosius merus pavaišino taure midaus.

Elektrėnų savivaldybės meras K. Vaitukaitis nuramino V. Mikalauską: „Visais amžiais lietuviai, ieškodami prieglobsčio nuo negandų, glausdavosi Trakų pilyje. Tad atgaivinkime buvusią didybę ir visi drauge kovokime, kad Trakams sugrįžtų garbingas apskrities vardas.“

Trakų savivaldybės meras S. Raščiauskas, pritardamas išsakytoms mintims, pabrėžė, kad nuo šiol Trakai bus saugesni, nes nuo Vakarų juos gins Elektrėnai, o nuo rytų – Vilnius. Pasiūlė rimtai pagalvoti apie naujosios Unijos sudarymą.

Vyriausybės atstovas Gintautas Jakimavičius Vytautą Mikalauską palygino su rūpestingu tėvu, o naujuosius merus – su jo sūnumis. Pasitraukdamas, tėvoniją palieka jaunyliui, o vyresnįjį išleidžia užkuriom į Elektrėnus, taip dar labiau praplėsdamas savo valdas, nes Elektrėnams atitenka ir dalis Kaišiadorių rajono. Tik susirūpinimą kelia neklaužada vaikas iš Vilniaus, nes neatvyko.

Aidint kunigaikštiškosios palydos trimitų garsams ir griežiant dvaro kameriniam orkestrui, svečiai iš pilies menės patraukė į Kultūros rūmus, kur jų laukė saviveiklininkai, paruošę turiningą koncertą. Scenoje dainavo, šoko ir grojo pagrindinės Elektrėnų, Vievio bei Grigiškių saviveiklininkų pajėgos. Tikrai buvo graudu, matant paskutinį garsaus saviveikla Trakų rajono kolektyvų koncertą.

„Elektrėnų žinios“ Nr. 1,

2000 06 03<- Grįžti į atgal