Elektrėnų profesinio mokymo centre naujovė gimnazistams

Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiame priėmime mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir III–IV gimnazijos klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Elektrėnų profesinio mokymo centre naujovė gimnazistams

Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiame priėmime mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir III–IV gimnazijos klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius.

Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu kiti Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t. y., vieną atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų per savaitę, o mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų. Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla, kurioje mokysis toliau, ir profesine mokykla susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas. Taip pat, mokiniui pasirinkusiam modulinį profesinį mokymą, kiekvieną mėnesį bus mokama stipendija.

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. Elektrėnų profesinio mokymo centre baigusiems 10 klasių mokinimas siūloma mokytis šių modulių: metalo technologinių darbų (automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa), kompiuterinio projektavimo (interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa), pasiruošimo aptarnauti svečius (padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa).

Sudarant sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, gimnazijų mokiniams atveriamos daug įvairesnės pasirinkimo galimybės: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą ar kolegiją. Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie itin svarbūs, pavyzdžiui, inžinerinėse specialybėse.

Norinčius mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre kviečiame prašymus teikti LAMA BPO interneto svetainės informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt arba mokykloje (Rungos g. 18, Elektrėnai) 107 kabinete. Daugiau informacijos tel. 8 528 39 523, el.p. rastine@epmc.lt

 

    Gimnazijos skyriaus vedėja Jolanta BIEKŠIENĖ

 
 <- Grįžti į atgal