Ekumeninis maldos vakaras už Ukrainą „Kare nėra netikinčių“

Popiežius Pranciškus visus paragino kovo 2 d., Pelenų trečiadienį, pasninkauti ir melstis už taiką Ukrainoje. Skelbdamas Pasninko ir maldos dieną popiežius Pranciškus paragino „pagal Jėzaus mokymą pasipriešinti velniškai smurto beprasmybei Dievo ginklais – malda ir pasninku“. Popiežius paaiškino, kad jis kreipiasi į visus – tikinčiuosius ir netikinčiuosius. „Dievas yra taikos, ne karo Dievas, visų mūsų, o ne tik kai kurių, Tėvas. Jis nori, kad būtume broliai, ne priešai“, – pasakė popiežius.

Ekumeninis maldos vakaras už Ukrainą „Kare nėra netikinčių“ kovo 2 dieną 17 val. vyko Vilniaus Lukiškių aikštėje. Kartu su susirinkusiaisiais meldėsi Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Petar Antun Rajič, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kiti Katalikų Bažnyčios vyskupai, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Ričardas Dokšas, Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos kurijos kancleris kunigas Vitalijus Mockus ir Trakų vyskupas Ambraziejus (Fedukovič), arkivyskupas metropolitas Inokentijus, Vilniaus Graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigas Mikolaj Ruslan Kozelkivskyy OSBM, broliai ir sesės vienuoliai, kunigai. Giedojo mišrus choras „Langas“, vadovė Rita Kraucevičiūtė. Ekumeninį maldos vakarą tiesiogiai transliavo LRT Televizija.

 

Redakcijos informacija<- Grįžti į atgal